دانلود مقاله ارزیابی آسیب پذیری زرین شهر در برابر زلزله با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(Gis) - 1402-08-14 20:15:00
دانلود مقاله شبیه سازی عددی تاثیر شکل کوبه در عملیات تراکم دینامیکی - 1402-08-14 20:11:00
دانلود مقاله بررسی و تاثیر مقدار و نوع لاتکس بر رفتار مخلوط میکروسرفیسینگ و طرح اختلاط آن - 1402-08-14 20:07:00
دانلود مقاله بررسی اثر شکل و فاصله در گروه پایه هاي رودخانهاي بر میزان نیروهاي هیدرودینامیکی وارد بر - 1402-08-11 12:53:00
دانلود مقاله مقايسه سازه هاي بلند فولادي بر مبناي طراحي به روش هاي LRFD و ASD - 1402-08-11 12:47:00
دانلود مقاله ارزیابی اثر اندرکنش خاك سازه بر رفتار سازه نامتقارن نرم پیچشی داراي میراگر جرمی تنظیم ش - 1402-08-11 12:43:00
دانلود مقاله مقایسه تأثیر الیاف پلی پروپیلن و فولادي بر خواص مکانیکی بتن حاوي سبکدانه لیکا تحت شرایط - 1402-08-11 12:39:00
دانلود مقاله بررسی هندسه هسته اصلی بادبند کمانش ناپذیر - 1402-08-11 12:34:00
دانلود مقاله مروري بر رفتار آلياژ حافظه دار شكلي (SMA) و كاربرد آن در سازه هاي فولادي - 1402-08-02 17:23:00
دانلود مقاله تخمین بهترین قطر متوسط دانه بندی بستر به منظور پیش بینی نیمرخ تعادلی سواحل ماسه ای - 1402-08-02 17:17:00
دانلود مقاله تاثیر مدلسازي اندرکنش خاك سازه در کنترل سازه هاي نامتقارن نرم پیچشی با استفاده از میرا - 1402-08-02 17:12:00
دانلود مقاله بررسي استفاده از متاكائولن در خواص مكانيكي بتن سبك خودتراكم تحت حمله سولفاته - 1402-07-30 21:10:00
دانلود مقاله تأثير خطاي ساخت تير پيوند مياني در رفتار اتصالات خمشي ستون درختي فولادي - 1402-07-29 16:36:00
دانلود مقاله ترمیم بتن های کم مقاومت بواسطه تزریق گوگرد مذاب - 1402-07-29 16:32:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر پارامتریک یک موج شکن ذوزنقه ای مغروق بر روی یک پانتون شناور - 1402-07-26 20:44:00
دانلود مقاله روش اجرای سازه اصلی زیرزمینی بخش شمالی ایستگاه توحید خط ۷ متروی تهران R7 - 1402-07-26 20:40:00
دانلود مقاله بررسی آرایش و تاثیر سوراخ های لوبیایی و طول تسلیم بر رفتار بادبند کمانش ناپذیر - 1402-07-26 11:32:00
دانلود مقاله تحلیل و بررسی اجرای موج شکن های متخلخل و لایه بندی شده در طرح توسعه بنادر (مطالعه موردی - 1402-07-26 11:28:00
دانلود مقاله تحلیل و بررسی اجرای موج شکن های متخلخل و لایه بندی شده در طرح توسعه بنادر( مطالعه موردی - 1402-07-21 19:09:00
دانلود مقاله بررسی اثرات اندرکنش خاک تونل بر پاسخ تونل ها در برابر ارتعاشات لرزه ای - 1402-07-21 19:04:00
دانلود مقاله بررسی اثر شکل و فاصله در گروه پایه هاي رودخانه اي بر میزان نیروهاي هیدرودینامیکی وارد ب - 1402-07-20 13:49:00
دانلود مقاله ارزیابی مقاومت تک محوري رس تثبیت شده با پسماند کاربید کلسیم به عنوان جایگزینی براي آهک - 1402-07-20 13:45:00
دانلود مقاله ارزیابی رفتار ماسه رمبنده با الیاف افزودنی درخت خرما در بارگذاري کرنش صفحه اي و محدودشد - 1402-07-10 12:28:00
دانلود مقاله بررسی نشانه شناختی تبلیغات محیطی بر اساس رویکرد نشانه شناسی اجتماعی( مطالعه موری تبلیغا - 1402-07-10 12:21:00
دانلود مقاله ارزیابی اثر اندرکنش خاك سازه بر رفتار سازه نامتقارن نرم پیچشی داراي میراگر جرمی تنظیم ش - 1402-07-07 20:25:00
دانلود مقاله بررسي فنوتايپي تحولات مسكن تركمن هاي جعفرباي - 1402-07-07 20:20:00
دانلود مقاله تاثیرپذیری فرم معماری ساختمان در بهینه سازی مصرف انرژی برق - 1402-07-06 19:48:00
دانلود مقاله تأثير خطاي ساخت تير پيوند مياني در رفتار اتصالات خمشي ستون درختي فولادي - 1402-07-06 19:45:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی رفتار مشخصات مکانیکی بتن تحت تاثیر کاربرد مواد افزودنی رزین پلی استر - 1402-07-06 19:40:00
دانلود مقاله استفاده از تبدیل کانتورلت براي شناسایی خسارت در دال هاي بتنی پیش تنیده - 1402-07-03 21:18:00
دانلود مقاله مروری برروش ها و فناوری های نو در طراحی و زیباسازی - 1402-07-03 21:13:00
دانلود مقاله راهكارها و موانع اجراي مبحث ١٩ در جداره هاي مجاور فضاي آزاد نمونه موردي شهر اردبیل - 1402-07-03 21:10:00
دانلود مقاله لزوم مطالعه و تحقیق پارامترهاي تردد ترافیکی بزرگراه شهري - 1402-07-01 20:57:00
دانلود مقاله سیستم های سازه ای در سازه های بلند - 1402-06-25 19:55:00
دانلود مقاله ضرورت بازنگری آیین نامه زلزله ایران جهت اعمال پارامترهای جدید محاسباتی به منظور لحاظ کر - 1402-06-25 19:50:00
دانلود مقاله فن آوری نوین پلی ون در صنعتی سازی ساختمان های سبک - 1402-06-25 19:46:00
دانلود مقاله تحلیل مقاومت خمشی و ظرفیت دورانی مقاطع فولادی سردنورد شده C شکل به روش اجزای محدود در س - 1402-06-25 19:40:00
دانلود مقاله برنامه ریزی و کنترل پروژه های ساختمانی در روش صنعتی - 1402-06-25 19:37:00
دانلود مقاله تاثیر ژئوسنیتتیک ها در بهبود ظرفیت باربری پی - 1402-06-25 19:32:00
دانلود مقاله ارزیابی تحلیل استاتیکی غیرخطی در مقاوم سازی لرزه ای سازه های موجود - 1402-06-21 12:06:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر وزن سازه بر عملکرد اتصالات تیر به ستون پیش ساخته بتنی مقاوم در برابر زلزله - 1402-06-21 12:00:00
دانلود مقاله طرح بهینه لرزه ای قابهای خمشی بتن مسلح دوبعدی با در نظرگرفتن شاخص خسارت - 1402-06-18 22:53:00
دانلود مقاله درجه روزهای نیاز به سرمایش و گرمایش به عنوان عواملی اقلیمی در طراحی سازه های سبک مطالعه - 1402-06-18 22:48:00
دانلود مقاله رفتار مهاربندهای جانبی در قابهای فولادی با استفاده از سطوح عملکرد - 1402-06-18 22:44:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر بال دیوارهای برشی سبک Z شکل در رفتار لرزه ای ساختمان های بتن مسلح - 1402-06-12 18:51:00
دانلود مقاله بررسی خواص بتن های حاوی پلیمر - 1402-06-11 19:55:00
دانلود مقاله کاهش خسارت ناشی از زلزله با استفاده از تکنولوژی بتن سبک - 1402-06-10 19:41:00
دانلود مقاله مقایسه دستورالعمل های ارزیابی لرزه ای قبل از وقوع زلزله در ساختمانهای مسکونی سبک و رایج - 1402-06-09 19:43:00
دانلود مقاله سیستم نوین ترکیبی آکاردونی با فناوری نوین برای میرا کردن امواج زلزله در سازه های موجود - 1402-06-08 18:07:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر ملاحظات معماری در سبک سازی و کاهش نیروی زلزله وارد بر ساختمان - 1402-06-08 18:00:00
دانلود مقاله فناوری تیغه های سبک در کاهش مقاومت جانبی طرح ساختمان - 1402-06-07 19:19:00
دانلود مقاله بررسی احتمال خرابی تیر فلزی تحت مود پیچشی جانبی با در نظر گرفتن اثر سبک سازی دیوار خارج - 1402-06-07 19:14:00
دانلود مقاله بررسی اثر اتصالات نیمه صلب در قاب های فولادی مهاربندی شده با بادبند ضربدری - 1402-06-07 19:09:00
دانلود مقاله تعامل سبک سازی و فرهنگ با تاملی در مفهوم مدرنیته - 1402-06-07 19:05:00
دانلود مقاله بررسی رفتار و میکرو مدل سازی قاب های مرکب بتنی - 1402-06-07 19:00:00
دانلود مقاله بررسی کاربرد سیستم LSF در سبک سازی موثر سازه در مقایسه با سیستم های رایج در کشور - 1402-05-31 19:31:00
دانلود مقاله بررسی زون مخرب گسل های امتداد لغز بانگرشی جدید در تعیین حریم گسل و نقش آن در تعیین ضریب - 1402-05-31 19:26:00
دانلود مقاله بررسی سیستم انبوه سازی قاب پیش ساخته و نیمه پیش ساخته بتن مسلح از دیدگاه سازه ای - 1402-05-31 19:21:00
دانلود مقاله اثرات سبک سازی ساختمان های فلزی نامنظم جداسازی شده بر رفتار لرزه ای آنها - 1402-05-29 20:49:00
دانلود مقاله قابلیت های ویژه آزمایش نفوذ سنجی دینامیکی در مطالعات ژئوتکنیک سازهای با سیستم سبک - 1402-05-28 21:47:00
دانلود مقاله بررسی سازه های سبک سنتی در مناطق اقلیمی شمالی کشور و مقایسه با ساختمان های موجود - 1402-05-28 21:42:00
دانلود مقاله بررسی سبک سازی اعضا غیر سازه ای با استفاده از مصالح سنتی - 1402-05-28 21:38:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد لرزه ای لینک های برشی قائم - 1402-05-27 09:57:00
دانلود مقاله بررسی نتایج آزمایشگاهی تیرهای صندوقه ای ساخته شده از بتن خود متراکم و مسلح شده با میلگر - 1402-05-27 09:52:00
دانلود مقاله مدلسازی نمونه آزمایشگاهی تیر فولادی تقویت شده توسط پلیمرهای FRP - 1402-05-27 09:48:00
دانلود مقاله ارزیابی میزان با استاتیکی معادل زلزله بر روی گنبدهای مشبک تک لایه - 1402-05-27 09:43:00
دانلود مقاله بررسی تحلیل رفتار برشی تیرهای عمیق بتن سبک مسلح تقویت شده با الیاف FRP با استفاده از AN - 1402-05-21 22:21:00
دانلود مقاله پیش بینی مقاومت چسبندگی بتن و ملات تعمیری خود متراکم بر بسترهای مختلف بتنی حاصل از روش - 1402-05-21 22:15:00
دانلود مقاله مقوا مصالحی پایدار برای مسکن موقتی - 1402-05-21 22:10:00
دانلود مقاله استفاده از بتن سبک در ساختار سبک سازی و مقاوم سازی مسکن - 1402-05-01 20:35:00
دانلود مقاله تکنولوژی ساخت در تولید انبوه مسکن سبک - 1402-05-01 20:32:00
دانلود مقاله نقش مصالح به کار گرفته شده در نما در جهت سبک سازی ساختمان و مقاوم سازی آن در برابر زلزل - 1402-05-01 20:27:00
دانلود مقاله تحلیل اجزا محدود ورق های خمشی با استفاده از تئوری تغییر شکل برشی مراتب بالا - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله سبک سازی سازه ها با سیستم پیش ساخته سبز LEED - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی رفتار خمشی دال های مجوف مسلح به میلکردهای FRP - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله مقاوم سازی و سبک سازی به وسیله بلوک های ایرکریت - 0000-00-00 00:00:00
دانلود مقاله بازشناسی فرم های فرم های معماری جهت سبک سازی ساختمان - 1402-04-13 18:46:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر سیستم پس تنیدگی در صلبیت دال ها - 1402-04-10 20:30:00
دانلود مقاله بررسی دلایل عدم توسعه بتن سبک در استان خوزستان - 1402-04-10 20:27:00
دانلود مقاله بررسی مقاومت افزون در سازه های فضاکار - 1402-04-10 20:22:00
دانلود مقاله بررسی جنبه های فرهنگی اجتماعی در سبک سازی با توجه به مخاطرات زلزله - 1402-04-09 21:52:00
دانلود مقاله بررسی همبستگی مکانی و سبک سازی با توجه به آثار زلزله های 1383 و 1356 زرند کرمان - 1402-04-09 21:47:00
دانلود مقاله بررسی سبک سازی بتن و افزودنی های آن مزایا و کاربرد - 1402-04-06 19:41:00
دانلود مقاله بررسی عددی رفتار بلوک های بتنی با هدف مسلح نمودن آنها - 1402-04-06 19:36:00
دانلود مقاله سختی و صلبیت سقف های مجوف (وافل) و کاهش بار مرده در مقابل دال های دو طرفه - 1402-04-06 19:32:00
دانلود مقاله مقایسه و بررسی فنی و اقتصادی سازه های چوبی سنتی و جدید در اقلیم شمال ایران به ویژه از م - 1402-04-06 19:28:00
دانلود مقاله رفتار لرزه ای قاب های بلند با اتصالات نیمه گیردار - 1402-04-06 19:24:00
دانلود مقاله مقایسه ی سیستم لرزه بر UBF با سایر سیستم های رایج مهاربندی CBF - 1402-04-04 18:28:00
دانلود مقاله طرح بهینه شکل چلیک های دولایه فضاکار تحت بار دینامیکی با استفاده از الگوریتم های وراثتی - 1402-04-04 18:24:00
دانلود مقاله طرح بهینه شکل سازه های خرپایی با استفاده از الگوریتم وراثتی - 1402-04-04 18:20:00
دانلود مقاله رفتار خرابی شبکه های کش بستی متشکل از سادک های مثلثی تحت اثر بارگذاری متقارن و نامتقارن - 1402-04-04 18:16:00
دانلود مقاله بررسی نظری و اجزا محدود تاثیر نسبت تغییرات ارتفاع به دهانه بر روی مقاومت برشی دیوارهای - 1402-04-04 18:11:00
دانلود مقاله بررسی رفتار ناپایداری استاتیکی شبکه های CP . Cable-Strut متشکل از سیمپلکس های مربعی - 1402-04-04 18:00:00
دانلود مقاله بررسی مقایسه ای نتایج آزمایشگاهی و تحلیل اجزا محدود تیرهای عمیق ساخته شده از بتن سبک - 1402-03-29 21:16:00
دانلود مقاله کنترل ارتعاش پیچشی ناشی از نیروی زلزله در سازه های نامنظم در پلان با استفاده از میراگر - 1402-03-29 21:11:00
دانلود مقاله طراحی نمونه هایی سبک وزن از دو نوع گنبد ایرانی با استفاده از تاشه پردازی فرمکسی - 1402-03-28 22:28:00
دانلود مقاله بررسی رفتار دیافراگم مرکب فولادی بتنی در سازه های فولادی کوتاه مرتبه - 1402-03-28 22:23:00
دانلود مقاله بهبود عملکرد چشمه اتصال در قابهای خمشی فولادی با استفاده از تیرهای کاهش یافته در ارتفاع - 1402-03-26 14:45:00
دانلود مقاله ارزیابی لرزه ای سازه های فولادی سبک (LSF) - 1402-03-26 14:42:00
دانلود مقاله ارائه روشی تحلیلی جهت تعیین پریود طبیعی سازه های بتن مسلح دارای میانقاب بنایی - 1402-03-26 14:38:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر انواع قابهای فلزی در کاهش وزن سازه - 1402-03-26 14:32:00
دانلود مقاله بررسی طرح اختلاط پیشنهادی بتن سبک سازه ای با سبک سازه ای با سنگدانه پرلیت - 1402-03-26 14:27:00
دانلود مقاله تعیین ضریب رفتار موثر انواع بادبندهای نوین TBR - 1402-03-25 18:51:00
دانلود مقاله نگرش برطرح و تعیین ورقه های FRP جهت مقاوم سازی لرزه ای کلی قابهای بتن آرمه با ملاحظات س - 1402-03-25 18:46:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه های پانلی بتن مسلح نیمه پیش ساخته با استفاده از تحلیل های ا - 1402-03-25 18:36:00
دانلود مقاله پیش بینی مقاومت درجای بتن و ملات تعمیری خود متراکم بر بسترهای مختلف بتنی حاصل از روش پی - 1402-03-25 18:30:00
دانلود مقاله بررسی و مقایسه عملکرد ارتجاعی قابهای واگرا در آنالیزهای استاتیکی غیرخطی و دینامیکی غیرخ - 1402-03-25 09:08:00
دانلود مقاله بررسی قابلیت اعتماد تیر بتن مسلح تحت اثر خوردگی به روش مونت کارلو - 1402-02-25 21:25:00
دانلود مقاله سبک سازی عرشه دو عنصری در پلها شامل سیستم مرکب دال بتنی و تیر جعبه ای فلزی بروش اجتماع - 1402-02-24 21:13:00
دانلود مقاله ارزیابی ضریب رفتار و سطح عملکرد قابهای بتن آرمه ساده و تقویت شده بوسیله پلیمرهای مسلح C - 1402-02-22 11:22:00
دانلود مقاله ارائه الگوریتم ترکیبی مورچگان و ژنتیک در بهینه سازی خرپاها - 1402-02-22 11:12:00
دانلود مقاله بهینه یابی موقعیت بادبندها با استفاده از الگوریتم ژنتیک - 1402-02-19 12:19:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر هندسه سازه بر رفتار دینامیکی خرپاهای فضایی اسوانه ای دوجداره - 1402-02-17 20:55:00
دانلود مقاله معماری زلزله حلقه اتصال بین مهندسی زلزله و معماری - 1402-02-17 20:52:00
دانلود مقاله مقایسه عملکرد دیوار برشی فولادی با بادبندهای رایج در ساختمان های فولادی - 1402-02-17 20:48:00
دانلود مقاله بررسی سیستم های قاب خمشی خرپایی معمولی و ویژه و مقایسه با سیستم های پیشنهادی جدید با خا - 1402-02-17 20:43:00
دانلود مقاله ارزیابی روش های مقاوم سازی سقف طاق ضربی در ساختمان های بنایی غیر مسلح - 1402-02-17 20:40:00
دانلود مقاله بررسی راهکارهای موثر در کاهش وزن اسکلت ساختمان های فولادی - 1402-02-17 20:36:00
دانلود مقاله اثر حرکت گهواره ای فونداسیون روی پاسخ لرزه ای سازه های مهاربندی شده فولادی - 1402-02-17 20:31:00
دانلود مقاله ایمن سازی سازه های فولادی خمشی تحت زلزله های حوزه نزدیک به روش آنالیز غیرخطی - 1402-02-17 20:24:00
دانلود مقاله پیش بینی اثر زلزله بر سقف های فضاکار یک لایه تخت و بررسی کاهش خطاهای ناشی از آن - 1402-02-10 23:47:00
دانلود مقاله برسی تیرهای عمیق بتنی مسلح سبک با بازشو و تقویت شده با کامپوزیت 1CFRP - 1402-02-10 23:42:00
دانلود مقاله تحریک بحرانی واقعی سازه ها بوسیله تابع چکالی طیفی پیوسته - 1402-02-09 20:05:00
دانلود مقاله تعیین زمان تناوب طبیعی ارتعاش سیستم دیوار برشی فولادی و مقایسه آن با سیستم مهاربندی همگ - 1402-02-09 19:58:00
دانلود مقاله بررسی اثرات حوزه نزدیک گسل بر پارامترهای لرزه ای قاب های با مهاربندهای مقاوم در برابر ک - 1402-02-09 19:53:00
دانلود مقاله بهبود رفتار خرابی شبکه های دولایه فضاکار چلیکی با استفاده از ابزارهای محدود کننده نیرو - 1402-02-09 19:44:00
دانلود مقاله تعیین تعداد بهینه ابزارهای محدود کننده نیرو در بهبود رفتار خرابی شبکه های دولایه تخت فض - 1402-02-08 23:12:00
دانلود مقاله دستیابی به خواص مقاومتی بالا در بتن های سبک سازه ای و توجیه اقتصادی آن - 1402-02-08 23:03:00
دانلود مقاله طرح بهينه اختلاط دوغاب در منطقه خشک مسير حفاري EPB TBM هاي مترو شيراز - 1402-02-02 22:48:00
دانلود مقاله تحلیل برگشتی مغار نیروگاه سد سیاه بیشه با استفاده از داده هاي حاصل از ابزار دقیق - 1402-02-02 22:46:00
دانلود مقاله پش بینی مدول تغییر شکل توده سنگ مبتنی بر روش های تحلیلی و عددی - 1402-02-02 22:42:00
دانلود مقاله طراحی ابعاد بهینه پایه در معدن کرومیت فاریاب با توجه به ترتیب مراحل استخراج - 1402-02-02 22:40:00
دانلود مقاله بررسی نشست سطح زمین ناشی از حفر تونلهاي مترو با استفاده از EPB TBM به روشهاي عددي و آما - 1402-02-02 22:36:00
دانلود مقاله انتخاب ماشین حفاري مکانیزه مناسب براي حفر تونل قطعه شرقی غربی خط 7 مترو تهران - 1402-02-02 22:32:00
دانلود مقاله تعیین الگو بهینه حفاري و اجراي سیستم نگهداري تونل در سنگ هاي ضعیف (مطالعه موردي) - 1402-02-02 22:28:00
دانلود مقاله برآورد چگونگي توزيع بار در پايه هاي زنجيري كارگاه هاي استخراج جبهه كار بلندمكانيزه در م - 1402-02-02 22:24:00
دانلود مقاله محاسبه ضريب بهره وري و نرخ پيشروي دستگاه حفاري تمام مقطع TBM در سنگ هاي سخت مطالعه مورد - 1402-02-02 22:21:00
دانلود مقاله استفاده از شبكه عصبي مركب (Committee Machine) نظارت شده جهت بهبود الگوريتم شبكه هاي عصب - 1402-02-02 22:17:00
دانلود مقاله تاثير طول گام و مراحل حفر در روش حفاري مرحله اي بر ميزان نشست سطح زمين در خط 4 متروي ته - 1402-02-02 22:14:00
دانلود مقاله تخمين ضريب بهره وري TBM بر اساس شاخص هاي سيستم طبقه بندي مهندسي سنگ و نيروي نفوذ ماشين - 1402-02-02 22:11:00
دانلود مقاله تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري تقاطع تونل هاي آببر با مخازن ضربه گير سد گتوند عليا - 1402-02-02 22:06:00
دانلود مقاله ارزيابي، رتبه بندي و خوشه بندي ريسك عمليات تونلسازي سد و نيروگاه سيمره با استفاده از رو - 1402-02-02 22:02:00
دانلود مقاله مدلسازي عددي شبكه درزه هاي مجزا با استفاده از داده هاي لاگ تصويري FMI - 1402-02-02 21:56:00
دانلود مقاله ارزيابي ريسك ژئوتكنيكي و انتخاب بهينه رودهدر در تونل هاي معدن زغال سنگ طبس - 1402-02-02 21:53:00
دانلود مقاله بررسي تأثير انواع مدل هاي رفتاري توده سنگ در منحني عكس العمل زمين - 1402-02-02 21:50:00
دانلود مقاله تعيين حداقل فشار لازم براي آغاز رشد ترك در عمليات شكست هيدروليكی - 1402-02-02 21:47:00
دانلود مقاله مدلسازي رفتار مکانیکی درزه هاي طبیعی سنگی طی برش مستقیم با توجه به زبري سطوح - 1402-02-02 21:43:00
دانلود مقاله توسعه روابط تجربی براي تعیین مدول دگرشکلی توده سنگ هاي جنوب غربی ایران - 1402-02-02 21:40:00
دانلود مقاله توسعه یک طبقه بندي فازي براي پیش بینی سرعت حفاري در معادن - 1402-02-02 21:37:00
دانلود مقاله بررسی امکان جایگزینی دینامیت با آنفو در حفاري تونل ها - 1402-02-02 21:32:00
دانلود مقاله ارائه روشی جدید براي تعیین نقطه اثر کایزر در سنگ ها - 1402-02-02 21:28:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی تأثیر حفرات بزرگ مقیاس بر رفتار مکانیکی توده سنگ و ارزیابی نتایج با اس - 1402-02-02 21:24:00
دانلود مقاله تخمین مدول دگرشکل پذیري توده سنگ با استفاده از تموگرافی لرزه اي - 1402-02-02 21:22:00
دانلود مقاله مقایسه فنی اقتصادي استفاده از ماشین هاي حفاري تمام مقطع سپري براي حفاري قطعه دوم تونل ق - 1402-02-02 21:17:00
دانلود مقاله مدلسازي دوبعدي و سه بعدي داده هاي توموگرافی الکتریکی به منظور بررسی قنات ها و ساختارهاي - 1402-02-02 21:11:00
دانلود مقاله بررسی ابعاد در شکست قطعات سنگی در حالت بارگذاری ترکیبی کششی برشی - 1402-01-27 18:56:00
دانلود مقاله مدل سازی هندسی دوبعدی ناپیوستگی ها با نرم افزار MATLAB - 1402-01-27 18:51:00
دانلود مقاله تحليل عددي تأثير مشخصات هندسي شكستگي هاي توده سنگ بر نرخ نفوذ دستگاه TBM - 1402-01-27 18:46:00
دانلود مقاله انواع آسیب دیدگی مته های حفاری در سنگ های مختلف سنگ آهن چغارت (بافق) - 1402-01-19 13:30:00
دانلود مقاله اتنخاب مته حفاری سه مخروطی با استفاده از منطق فازی - 1402-01-19 13:27:00
دانلود مقاله محاسبه تعداد واقعی دستگاه های حفاری مورد نیاز در معدن چغارت و چگونگی استفاده بهینه از آ - 1402-01-19 13:24:00
دانلود مقاله بررسی وضعیت ماشین آلات حفاری حال حاضر معدن چادرملو و تعیین تعداد ماشین آلات حفاری لازم - 1402-01-19 13:19:00
دانلود مقاله تحلیل روش های برآورد هزینه حفاری در مطالعات امکان سنجی پروژه های معدنی - 1402-01-19 13:16:00
دانلود مقاله نرم افزاری جهت ارائه تغییرات RQD و دانسیته شکستگی ها در حفاری های اکتشافی - 1402-01-19 13:13:00
دانلود مقاله تاثیر راندمان حفاری مغزه گیری برروی در صد ترکیبات نمونه های اخذ و آزمایش شده از مغزه ها - 1402-01-19 13:10:00
دانلود مقاله بهینه سازی و مقایسه الگوی چالزنی و آتشباری در معادن سنگ آهک سیمان تهران سیمان شمال سیما - 1402-01-19 13:07:00
دانلود مقاله بهینه سازی ضخامت بار سنگ در عملیات حفاری و انفجار معادن روباز با توجه به خواص فیزیکی و - 1402-01-19 13:03:00
دانلود مقاله بهینه سازی الگوی حفاری و انفجار معدن سنگ آهک چله خانه به روش آنالیز تصویری - 1402-01-19 13:00:00
دانلود مقاله بهینه سازی آرایش چالهای انفجاری در بلوکهای آبدار معدن سنگ آهن چغارت - 1402-01-19 12:58:00
دانلود مقاله آرایش بهینه چالهای انفجاری در معدن سنگ آهن گل گهر سیرجان - 1402-01-19 12:55:00
دانلود مقاله عوامل موثر در سرعت حفاری - 1402-01-19 12:53:00
دانلود مقاله تعیین فشار هوای بهینه ماشین های حفاری در معدن چغارت - 1402-01-17 17:55:00
دانلود مقاله تاثیر مواد شیمیایی افزودنی در سرعت حفاری از دیدگاه مکانوشیمی - 1402-01-14 20:28:00
دانلود مقاله تعیین الگوی حفاری با استفاده از بلوک بندی توده سنگ برجا و دانه بندی جبهه کار خرد شده - 1402-01-14 20:23:00
دانلود مقاله بررسی هرز روی گل حفاری در سنگ مخزن میدان نفتی اهواز و ارائه راهکارهای مناسب - 1402-01-14 20:19:00
دانلود مقاله سایندگی برخی از سنگ های هندوستان رویکرد تجربی - 1402-01-14 20:17:00
دانلود مقاله مقایسه سیستم های چالزنی ضربه ای سنتی و سیستم های جدید در معادن روباز - 1402-01-14 20:14:00
دانلود مقاله بررسی حفاری افقی به عنوان راهی نو در جهت بهره وری بیشتر از ذخائر - 1402-01-14 20:11:00
دانلود مقاله حفر چال های انفجاری در معادن روباز - 1402-01-14 20:08:00
دانلود مقاله بهینه سازی حفاری - 1402-01-14 20:02:00
دانلود مقاله تخریب انواع سازه با استفاده از مواد منفجره - 1402-01-10 20:12:00
دانلود مقاله نرم افزاری برای شبیه سازی خردایش در آسیاهای گلوله ای - 1402-01-10 20:10:00
دانلود مقاله بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از کارخانه های زغالشویی - 1402-01-10 20:07:00
دانلود مقاله مقایسه ی روش های تعیین کارایی عملیات جدایش در صنعت فرآوری مواد معدنی - 1402-01-10 20:02:00
دانلود مقاله بررسی شرایط زمین شناسی مهندسی در تونل زنی - 1402-01-10 19:59:00
دانلود مقاله بیوهیدرومتالوژی و آینده آن در ایران - 1402-01-10 19:57:00
دانلود مقاله چگونگی ایجاد ایمنی فردی در محیط کار معدن - 1402-01-10 19:55:00
دانلود مقاله تحقیق در مدیریت روانشناسی کار در معادن ایران - 1402-01-10 19:52:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد بخش فلوتاسیون کارخانه زغال شویی زرند - 1402-01-10 19:43:00
دانلود مقاله کاربرد مواد معدنی در بتن سبک گازی (یتن متخلخل اتوکلاو شده) - 1402-01-10 19:40:00
دانلود مقاله تاثیر هزینه های ایمنی در سود آوری طرح های معدنی - 1402-01-10 19:36:00
دانلود مقاله کاربرد سنسورهای گاز در تهویه و ایمنی معادن - 1402-01-06 22:31:00
دانلود مقاله فلوتاسیون کانه های اورانیم - 1402-01-06 22:29:00
دانلود مقاله طراحی و تحلیل آزمایشهای صنعتی مطالعه موردی عملیات فلوتاسیون مس سرچشمه - 1402-01-06 22:25:00
دانلود مقاله نرم افزاری برای محاسبه بار در گردش در مدارهای مسیر بسته آسیا کنی و سیلکون - 1402-01-06 22:20:00
دانلود مقاله فراوری هماتیت از باطله های کارخانه تغلیظ مجتمع سنگ آهن گل گهر - 1402-01-06 22:16:00
دانلود مقاله تولید فلز روی بروش هیدرو متالورژی - 1402-01-06 22:11:00
دانلود مقاله لغزش های سد ساز در منطقه البرز مرکزی - 1402-01-03 20:43:00
دانلود مقاله مطالعات تکتونیکی و ژئومکانیکی سنگ های ساختمانی معادن ناحیه کلاردشت - 1402-01-03 20:40:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری شیب های سنگی ساختگاه جدید عزیزآباد استان اردبیل - 1402-01-03 20:36:00
دانلود مقاله تعیین پارامترهای مقاومت برشی سطح ناپیوستگی با روش تحلیل برگشتی در معدن گل گهر - 1402-01-03 20:33:00
دانلود مقاله انتخاب جهت بهینه حفر تونل با استفاده از نظریه بلوکی - 1402-01-03 20:31:00
دانلود مقاله بررسی آبهای موجود در دریاها و دریاچه ها بعنوان یکی از مهمترین منابع معدنی یا نگرشی ویژه - 1402-01-03 20:26:00
دانلود مقاله پی جویی طلا در مجموعه های افیولیتی ایران مرکزی - 1402-01-03 20:24:00
دانلود مقاله آشنایی با روش مقاومت سنجی مغناطیسی (MMR) و کاربردهای آن - 1402-01-03 20:21:00
دانلود مقاله پی جویی مواد اولیه فراورده های نسوز در زون گسلی دهشیر جنوب غرب یزد - 1402-01-03 20:18:00
دانلود مقاله کاربرد آمار در تجزیه و تحلیل داده های ژئوشیمیایی گمانه های اکتشافی ئ ارزیابی ذخیره کانس - 1402-01-03 20:12:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی ناهمسانگردی سرعت در نمونه های سنگی آندزیت ارومیه - 1402-01-02 18:33:00
دانلود مقاله شبیه سازی زمین آماری - 1402-01-02 18:31:00
دانلود مقاله مقدمه ای بر توموگرافی لرزه ای و کاربرد آن در معدن کاری - 1402-01-02 18:27:00
دانلود مقاله بررسی های ژئوشیمیایی پترولوژیکی و دگرسانی کانسارطلای کوه زر و ارتباط آنها با کانی سازی - 1402-01-02 18:22:00
دانلود مقاله آشنایی با جت آب - 1402-01-02 18:19:00
دانلود مقاله استفاده از مدلهای تحقیق در عملیات برای بهینه سازی ترابری شاول کامیون - 1401-12-21 13:29:00
دانلود مقاله اهمیت و جایگاه جهانی زغالسنگ و مشکلات استخراج آن در کشور - 1401-12-21 13:26:00
دانلود مقاله برنامه ریزی تولید و کنترل پروژه در معادن سنگ ساختمانی - 1401-12-21 13:21:00
دانلود مقاله ترابری مواد معدنی بروش ICC (In Pit Crushing And Conveying) با سنگ شکن نیمه متحرک - 1401-12-20 21:24:00
دانلود مقاله شناخت و فرآوری گرونای همدان - 1401-12-20 21:16:00
دانلود مقاله معرفی الگوریتم حمل و نقل مرکب و استفاده از آن در طراحی کاروان حول و نقل معادن روباز - 1401-12-15 19:46:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری دیواره های غربی معدن مس سرچشمه تحت بارهای دینامیکی ناشی از انفجارات معدنی - 1401-12-15 19:43:00
دانلود مقاله لزوم تغییر سیستم باربری در معدن مس سرچشمه - 1401-12-15 19:40:00
دانلود مقاله طراحی مقدماتی محدوده نهایی معدن کالامین مهدی آباد یزد - 1401-12-15 19:37:00
دانلود مقاله طراحی معادن مس میدوک و سونگون اهر با استفاده از کامپیوتر - 1401-12-15 19:34:00
دانلود مقاله طراحی معدن سنگ آهن شماره 1 گل گهر - 1401-12-15 19:31:00
دانلود مقاله نیاز به بازسازی در معدن مس سونگون اهر - 1401-12-15 19:28:00
دانلود مقاله ارائه یک رابطه تجربی بین مقاومت فشاری و اندیس سختی اشمیت سنگ - 1401-12-15 19:25:00
دانلود مقاله تحلیل آزمایش های پمپاژ در طرح زهکشی معدن مس سرچشمه - 1401-12-15 19:22:00
دانلود مقاله مدل کامپیوتری بهینه سازی انتخاب ماشین آلات بارگیری و حمل در معادن روباز - 1401-12-15 19:19:00
دانلود مقاله اصلاحیه تعیین مرزهای کاواک به روش دو بعدی لرچ گروسمان - 1401-12-15 19:16:00
دانلود مقاله باربری با نوار نقاله و سنگ شکنی داخل معدن مس سرچشمه در طرح توسعه - 1401-12-15 19:12:00
دانلود مقاله بررسی کاربردی روش باربری نیمه پیوسته در معدن مارل کارخانه سیمان کرمان - 1401-12-15 19:10:00
دانلود مقاله بررسی امکان کاربری داده های سطح آب چالهای انفجاری در پیش بینی تحلیل رفتار آب در معدن مس - 1401-12-15 19:06:00
دانلود مقاله طراحی ترانشه نگهدارنده در سازه فروشوئی مس سرچشمه - 1401-12-15 19:03:00
دانلود مقاله تعیین ارزش اقتصادی بلوکها در کانسارهای چندفلزی - 1401-12-07 20:49:00
دانلود مقاله نقش دایکها در معدن مس سرچشمه - 1401-12-07 20:47:00
دانلود مقاله طراحی مقدماتی محدوده نهایی معدن کالامین مهدی آباد یزد - 1401-12-07 20:45:00
دانلود مقاله بهینه سازی و کنترل عیار سنگ معدن مس سرچشمه و تاثیر آن در بازیابی کارخانه تغلیظ - 1401-12-07 20:42:00
دانلود مقاله نقش تعیین نسبت وزنی Cp/Cc در برنامه ریزی تولید سنگ معدن مس سرچشمه - 1401-12-07 20:38:00
دانلود مقاله برنامه ریزی تولید معدن سونگون - 1401-12-07 20:36:00
دانلود مقاله نقش عملیات معدنکاری در تغییر کیفیت آبهای زیرزمینی درمعدن مس سرچشمه - 1401-12-07 20:32:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری شیب بلوک 3 معدن چغارت با استفاده از نرم افزار FLAC - 1401-12-07 01:08:00
دانلود مقاله پردازش اطلاعات ناپیوستگی ها در تحلیل پایداری شیب در معدن مس سرچشمه - 1401-12-07 01:05:00
- 1401-12-07 01:01:00
دانلود مقاله طراحی شیب بهینه و نهائی پلکان معدن روباز سرب و روی انگوران - 1401-11-30 22:15:00
دانلود مقاله اندازه گیری PH سنگ معدن مس سرچشمه - 1401-11-30 22:12:00
دانلود مقاله پیش بینی پایداری شیب معدن سنگ آهن سنگان (کانسار B) با توجه به داده های اکتشافی - 1401-11-30 22:09:00
دانلود مقاله اثر تداوم (Persistence) ناپیوستگی ها در ناپایداری شیب های سنگی - 1401-11-30 22:05:00
دانلود مقاله کاربرد اصول مکانیک شکست (Fracture Mechanics) در تحلیل پایداری شیبهای سنگی - 1401-11-30 22:02:00
دانلود مقاله کاربرد نظریه بلوکی در تحلیل پایداری دامنه های سنگی - 1401-11-30 21:58:00
دانلود مقاله روش واقعی بررسی فنی و اقتصادی پروژه های معدنی - 1401-11-30 21:54:00
دانلود مقاله تعیین حد استخراج روباز زیرزمینی کانسار مس چهار گنبد - 1401-11-30 21:51:00
دانلود مقاله بررسی عیار حد معدن مس سرچشمه با استفاده از تحلیل در نقطه سربسری - 1401-11-30 21:47:00
دانلود مقاله در آمدی بربهینه سازی چالزنی و آتشباری در معادن استانهای یزد و کرمان - 1401-11-30 21:44:00
دانلود مقاله تاثیرخصوصیات توده سنگ درجا بر روی میزان خردشدگی سنگ آهن معدن چادرملو در اثر انفجار - 1401-11-28 20:24:00
دانلود مقاله بهینه سازی عملکرد بخش گل گذاری چالهای آتشکاری با استفاده از توپی - 1401-11-28 20:21:00
دانلود مقاله بررسی نقش طراحی پارامترهای فیزیکی چالهای انفجاری بر ایجاد پدیده پس زدگی در معادن روباز - 1401-11-28 20:15:00
دانلود مقاله برآورد کمی بازدهی انفجارات معدنی (متدولوژی و کاربر آن معدن مس سرچشمه) - 1401-11-28 20:11:00
دانلود مقاله تعیین خردشدگی سنگ در اثر انفجار با استفاده از روش عکسبرداری - 1401-11-28 19:58:00
دانلود مقاله بررسی پایداری دیواره ی شرقی معدن مس سرچشمه با استفاده از روش تعادل حدی - 1401-11-25 21:30:00
دانلود مقاله بررسی شیب پایدار دیواره های معدن سنگ آهن صاحب سقز - 1401-11-25 21:27:00
دانلود مقاله اولویت بندی فاکتورهای موثر در پایداری شیب معدن روباز مس سونگون با استفاده از روش تحلیل - 1401-11-25 21:23:00
دانلود مقاله بررسی احتمال شکست دیواره معدن و پایدارسازی آن با استفاده پیچ سنگ یه کمک نرم افزار Abaqu - 1401-11-25 21:19:00
دانلود مقاله بررسی فنی و اقتصادی شیب و ارتفاع مناسب دپوی مصالح در معدن کوه سفید فسا به روش عددی - 1401-11-25 21:15:00
دانلود مقاله تشخیص ناپیوستگی های پنهان در دیواره معادن با مقایسه نتایج مدلسازی دیواره و داده های ابز - 1401-11-25 21:11:00
دانلود مقاله تعیین ضرایب نفوذپذیری آبخوان معدن مس میدوک با استفاده از نرم افزار GMS - 1401-11-25 21:06:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد درخت کاری برای پایداری دیواره های شیب دار با روش المان محدود - 1401-11-25 21:03:00
دانلود مقاله تحلیل هیدرولیکی دیواره شمالی معدن گل گهر1 به وسیله نرم افزار UDEC - 1401-11-25 20:59:00
دانلود مقاله بررسی و مقایسه ضریب ایمنی پله معادن روباز در حالت های مختلف با استفاده از روش های عددی - 1401-11-21 17:56:00
دانلود مقاله تخمین مقاومت فشاری تک محوره و مدول الاستیسیته سنگ براساس سرعت موج P - 1401-11-21 17:53:00
دانلود مقاله بررسی ژئومتری بلوک انفجاری برروی هزینه های حفاری و انفجار در معادن مطالعه موردی معدن مس - 1401-11-21 17:49:00
دانلود مقاله ارائه مدل پیش بینی قابلیت حفاری سنگ با ملاحضه فاکتورهای دستگاه حفاری و مشخصات سنگ مطالع - 1401-11-21 17:44:00
دانلود مقاله بهینه سازی الگوهای انفجاری جهت کاهش عقب زدگی و بولدر تولیدی با استفاده از الوریتم ژنتیک - 1401-11-21 17:40:00
دانلود مقاله طراحی الگوی انفجار چال ها در معادن روباز - 1401-11-21 17:36:00
دانلود مقاله بهینه سازی الگوی آتشباری به منظور کمینه کردن پرتاب سنگ و عقب زدگی با الگوریتم ترکیبی عص - 1401-11-18 13:32:00
دانلود مقاله توسعه مدل برنامه ریزی آرمانی فازی برای تصمیم گیری در ارتباط با مطلوب ترین طرح آتشباری م - 1401-11-18 13:28:00
دانلود مقاله مدل تجربی بهینه برای تعیین خردشدگی حاصل از انفجار در معدن چغارت - 1401-11-18 13:24:00
دانلود مقاله پیش بینی عقب زدگی حاصل از انفجار معادن روباز به روش بهینه سازی ازدحام ذرات - 1401-11-18 13:21:00
دانلود مقاله بررسی عوامل موثر بر عقب زدگی در الگوهای انفجاری روباره معدن شماره یک گل گهر - 1401-11-18 13:18:00
دانلود مقاله تعیین طول افقی پاشنه در عملیات انفجار با نگرشی خاص به معدن سنگ آهن گلاکی - 1401-11-18 13:14:00
دانلود مقاله تاثیر ساعت عکس برداری بر تعیین دانه بندی محصول انفجار به روش آنالیز تصویری - 1401-11-18 13:11:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد نرم افزارهای Split Desktop و WipFrag برای تعیین توزیع ابعادی توده سنگ خر - 1401-11-18 13:07:00
دانلود مقاله پیش بینی خردشدگی حاصل از انفجار دیواره جنوب غربی معدن مس سرچشمه به کمک مدل های تجربی و - 1401-11-18 13:04:00
دانلود مقاله ارائه مدل جدیدی برای رقیق شدگی براساس شکل هندسی کنسارها - 1401-11-18 13:01:00
دانلود مقاله تخمین ذخیره و طراحی حد نهایی معدن سادات سیریز با استفاده از نرم افزارهای Surpac و NPV S - 1401-11-18 12:56:00
دانلود مقاله انتخاب لودر مناسب در معدن مس سونگون با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی - 1401-11-18 12:53:00
دانلود مقاله کاربرد سایزر در سیستم سنگ شکنی معادن روباز مطالعه موردی معدن مس سرچشمه - 1401-11-18 12:49:00
دانلود مقاله خصوصیات یک روش مناسب برای طراحی محدوده بهینه نهایی در معادن روباز - 1401-11-18 12:45:00
دانلود مقاله طراحی سناریوهای بهبودی ترابری در معدن روباز انگوران مبتنی بر حفریات زیرزمینی موجود - 1401-11-18 12:35:00
دانلود مقاله تعیین محدوده نهایی معادن روباز تحت تاثیر عدم قطعیت قیمت و عیار ماده معدنی - 1401-11-13 19:45:00
دانلود مقاله مطالعه مقایسه ای برنامه ریزی تولید در معادن روباز با در نظرکرفتن عیار حد ثابت و پویا - 1401-11-13 19:40:00
دانلود مقاله تعیین محدوده نهایی معدن با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کلونی زنبور مصنوعی - 1401-11-12 21:03:00
دانلود مقاله بهینه سازی زمانبندی ناوگان حمل و نقل با استفاده از روش برنامه ریزی ترکیبی عدد صحیح - 1401-11-12 20:58:00
دانلود مقاله بررسی مقایسه ای هزینه های ترابری کامیون شاول با سیستم سنگ شکن متحرک و نوار نقاله در معا - 1401-11-12 20:51:00
دانلود مقاله تعیین ظرفیت بهینه تولید بین دو پوش بک مشخص در معدن 4 گل گهر - 1401-11-09 21:36:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر رقیق شدگی بر میزان ارزش خالص فعلی در معادن روباز - 1401-11-09 21:32:00
دانلود مقاله ارائه یک مدل کامپیوتری برای بهینه سازی عیار حد بر مبنای حداکثر سازی ارزش خالص فعلی - 1401-11-09 21:28:00
دانلود مقاله مدل سازی ریاضی زمانبندی فعالیت ها برای استخراج بلوک معدن سنک آهن چغارت - 1401-11-09 21:24:00
دانلود مقاله بررسی وضعیت استرس شغلی و بار کاری بر رضایت شغلی در کارکنان معدن مس سرچشمه - 1401-11-05 21:54:00
دانلود مقاله ارزیابی ریسک زیست محیطی در معدنکاری روباز - 1401-11-05 21:49:00
دانلود مقاله بررسی هیدروشیمیایی آبهای ورودی به پیت معدن سنگ آهن گهرزمین جهت زهکشی - 1401-11-05 21:45:00
دانلود مقاله بررسی و به کارگیری باطله های انباشتی استخراج شده از معدن بی بی شهربانو در تولید سیمان م - 1401-11-05 21:40:00
دانلود مقاله بررسی اثرات زیست محیطی معدن انگوران و کارخانه فرآوری دندی در منطقه انگوران - 1401-11-03 19:14:00
دانلود مقاله استفاده از ضایعات زیست محیطی مجتمع در راستای مدیریت منابع آب معدن مس سرچشمه - 1401-11-03 19:09:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر مداخلات ارگونومیک بر ارتعاشات تمام بدن در رانندگان کامیون های سنگین معدنی م - 1401-11-03 19:05:00
دانلود مقاله تصمیم گیری و اولویت بندی برنامه های راهبردی ایمنی جهت دست یابی به Zero Accident با استف - 1401-11-03 18:57:00
دانلود مقاله مکان یابی سد باطله برای کارخانه های کنسانتره شرکت گهر زمین با استفاده از روش منطق فازی - 1401-11-03 18:53:00
دانلود مقاله بررسی غلظت سرب در آئروسل های ناشی از فرآیند معدنکاری و تاثیر آن بر شیمی بارش در منطقه ی - 1401-11-03 18:47:00
دانلود مقاله طبقه بندی خطرات در معادن روباز با روش های TOPSISو AHP - 1401-11-03 18:42:00
دانلود مقاله تحلیل حساسیت مقاومت توده سنگ به نسبت ضریب سختی نرمال به برشی ناپیوستگی ها (Jkn/Jks) برا - 1401-11-01 21:52:00
دانلود مقاله ارزیابی پایداری لرزه ای دیواره نهایی جنوبی معدن مس سونگون به روش جابجایی نیومارک - 1401-11-01 21:48:00
دانلود مقاله بررسی مدل های مختلف اتصال ذرات در نرم افزار PFC در پیش بینی رفتار مکانیکی سنگها - 1401-11-01 21:44:00
دانلود مقاله پایش جابجایی دیواره غربی معدن انگوران - 1401-11-01 21:40:00
دانلود مقاله بررسی عددی تاثیر نسبت حجمی سنگدانه در رفتار مکانیکی بیمراک ها با استفاده از نرم افزار P - 1401-11-01 21:33:00
دانلود مقاله تحلیل آماری تعیین عرض زیر برش شیروانی های تحت حفاری در شرایط شبه استاتیکی با استفاده از - 1401-10-29 20:12:00
دانلود مقاله حذف سایه ابر از تصاویر هوایی حاصل از پهپادها مورد مطالعاتی قسمتی از دیواره غربی معدن مس - 1401-10-29 20:07:00
دانلود مقاله پایش و مدیریت معادن روباز با استفاده از تصاویر اخذ شذه از سامانه بدون سرنشین هوایی چمرو - 1401-10-29 19:59:00
دانلود مقاله مدل سازی عددی تاثیر امتداد درزه ها بر نتایج آتشباری پیش شکافی - 1401-10-29 19:54:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر لرزش زمین ناشی از انفجار بر رقیق شدگی ماده معدنی در معدن مس سرچشمه - 1401-10-29 19:51:00
دانلود مقاله بررسی نرم شدگی ناشی از انفجار برفرآیند خردایش مکانیکی با استفاده از ضریب ریتینگر - 1401-10-28 21:14:00
دانلود مقاله توسعه مدلی هوشمند به منظور تخمین عقب زدگی یک مطالعه مقایسه ای - 1401-10-28 20:54:00
دانلود مقاله طراحی الگوی مناسب حفاری و آتشکاری کنترل شده (پیش شکافی) در معدن گل گهر - 1401-10-28 20:45:00
دانلود مقاله بررسی بکارگیری دستگاه خراشنده (Surface Miner) مناسب در معدن سنگ آهک رشکان ارومیه - 1401-10-28 20:40:00
دانلود مقاله انتخاب دستگاه حفاری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و سیستم استنتاج فازی م - 1401-10-28 20:35:00
دانلود مقاله پیش بینی عقب زدگی ناشی از انفجار با استفاده از روش های رگرسیون PSO و شبکه های عصبی مصنو - 1401-10-26 23:21:00
دانلود مقاله زون بندی معدن سنگ آهن سنگان براساس دو شاخص قابلیت انفجار و خردایش سنگ - 1401-10-26 23:17:00
دانلود مقاله ارائه مدلی جهت پیش بینی نرخ بارگیری بارکننده با استفاده از بعد فرکتال - 1401-10-26 23:12:00
دانلود مقاله تاثیر محدودیت های فیزیکی برپارامترهای هندسی کاواک معدن مس میدوک با استفاده از نرم افزار - 1401-10-26 23:04:00
دانلود مقاله انتخاب روش استخراج زیرزمینی ترکیبی با روباز با استفاده از نقشه شناختی فازی و تئوری خاکس - 1401-10-26 22:59:00
دانلود مقاله طراحی سیسنم سنگ شکنی درون پیت و حمل با نوار نقاله (IPCC) برای باربری اصلی معدن سنگ آهن - 1401-10-24 22:36:00
دانلود مقاله ارزیابی تغییرات محدوده پیت و باطله های معدن مس سرچشمه در دوره استخراج یازده سال با استف - 1401-10-24 22:28:00
دانلود مقاله اثر زمان در طراحی بلند مدت معادن روباز - 1401-10-24 22:23:00
دانلود مقاله تعیین محدوده نهایی پیت بهینه و برنامه ریزی بلند مدت تولید معدن شماره دو سنگ آهن گل گهر - 1401-10-24 22:16:00
دانلود مقاله برنامه ریزی استخراج معدن مس سرچشمه با درنظرگرفتن شاخص توان آسیای نیمه خودشکن (SPI) - 1401-10-24 22:09:00
دانلود مقاله تحلیل شاخص بهره وری ناوگان شاول در معدن مس آیتیک سوئد - 1401-10-16 23:52:00
دانلود مقاله پیش بینی نشست معدنکاری جهت جایابی تاسیسات سطحی معدن با روش های عددی و تجربی (مطالعه مور - 1401-10-16 23:46:00
دانلود مقاله تعیین فازهای استخراجی و برنامه ریزی تولید معدن طلای زرشوران با استفاده از اطلاعات 18000 - 1401-10-16 23:36:00
دانلود مقاله تخمین قیمت مس با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی - 1401-10-16 23:30:00
دانلود مقاله تعیین عیار حد بهینه معدن مس سرچشمه براساس مدل بلوکی اکتشافی جدید - 1401-10-16 23:23:00
دانلود مقاله بررسی ضرورت اعمال یک سیستم غربال گر در اعطا مجوز بهره برداری به معادن با مقیاس کوچک در - 1401-10-16 23:06:00
دانلود مقاله بررسی عدم قطعیت موجود در برخی روابط تجربی محاسبه مدول تغییر شکل پذیري توده سنگ به روش م - 1401-10-15 22:15:00
دانلود مقاله بهینه سازی طرح حفاری و آتشباری با توجه به عوامل ژئومکانیکی با بررسی موردی معدن لپه زنک - 1401-10-15 22:09:00
دانلود مقاله بررسی تغییرات چقرمگی شکست سنگ آنیزوتروپ - 1401-10-15 22:06:00
دانلود مقاله تحلیل قابلیت اطمینان دیواره ی بلوک تکتونیکی III معدن چغارت - 1401-10-15 21:54:00
دانلود مقاله بررسی قابلیت مذل توزیع خردایش KC-KUM در ارزیابی بخش ریز دانه انفجار - 1401-10-13 20:51:00
دانلود مقاله پیش بینی خردشدگی حاصل از انفجار با استفاده از مدلهای تجربی سوئدیفو وکوز رام در معدن مس - 1401-10-13 20:47:00
دانلود مقاله اصلاح پارامترهاي حفاري و آتشباري جهت خردايش بهينه در معدن سنگ آهن چاه گز - 1401-10-13 20:37:00
دانلود مقاله طراحی الگوی آتشباری بر اساس اصلاح مدل تجربی کوز رم در معدن انگوران - 1401-10-13 20:33:00
دانلود مقاله ارزيابي حفاري و خردايش حاصل از انفجارهاي توليدي معدن شماره يك سنگ آهن گل گهر - 1401-10-13 20:28:00
دانلود مقاله پیش بینی خردایش سنگ حاصل از آتشباری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مطالعه موردی معدن با - 1401-10-13 20:23:00
دانلود مقاله بررسی پرتاب سنگ ناشی از انفجار در معدن مس سرچشمه با استفاده از روش آنالیز ابعادی - 1401-10-13 20:19:00
دانلود مقاله بهينه سازي انفجار کنترل شده در سنگ هاي درزه دار مطالعه موردي دیواره هاي غربي معدن سنگ آ - 1401-10-13 20:12:00
دانلود مقاله ارائه الگوی بهینه چالزنی و آتشباری در بلوک 1 معدن سنگ آهک کارخانه سیمان شرق (مشهد) بادر - 1401-10-13 20:08:00
دانلود مقاله بهینه سازی طرح حفاری وآتشباری با توجه به عوامل ژئومکانیکی با بررسی موردی معدن لپه زنک - 1401-10-13 20:02:00
دانلود مقاله تحلیل هزینه های مرتبط با عملیات آتش باری در معادن روباز مطالعه موردی معدن عسگرآباد 2 - 1401-10-05 22:41:00
دانلود مقاله کاربرد شبکه های عصبی در تخمین عقب زدگی ناشی از انفجار در معادن روباز مطالعه موردی درمعد - 1401-10-05 22:36:00
دانلود مقاله انتخاب قطر چال های انفجاری در معدن سنگ آهن جلال آباد کرمان بر اساس رابطه آدهیکاری - 1401-10-05 22:19:00
دانلود مقاله ارائه رابطه ای تجربی برای محاسبه انفجار هوای پرفشار به روش آنالیز ابعادی - 1401-10-05 22:09:00
دانلود مقاله تطبیق پذیری مدل های تجربی محاسبه ی توزیع ابعاد خرده های انفجاری معادن سنگ پرکننده سدباط - 1401-10-05 22:03:00
دانلود مقاله اعتبار سنجی نتایج حاصل از آنالیز تصویری برای ارزیابی خردایش سنگ در معدن مس سرچشمه - 1401-10-05 22:00:00
دانلود مقاله پیش بینی عقب زدگی ناشی از انفجار در معدن مس سونگون به روش عصبی فازی - 1401-10-05 21:56:00
دانلود مقاله پیش بینی لرزش زمین ناشی از عملیات آتشباري در معادن با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره - 1401-10-05 21:51:00
دانلود مقاله راهکارهای عملی جهت کاهش لرزش و ریسک سلامت رانندگان در کامیون های معدنی - 1401-10-05 21:49:00
دانلود مقاله پیش بینی عقب زدگی با استفاده از سیستم انفیس در معدن روباز سنگ آهن گلالی - 1401-10-05 21:30:00
دانلود مقاله انتخاب مدل پیش بینی خردایش مناسب در معدن شماره 1 سنگ آهن گل گهر سیرجان - 1401-10-04 19:35:00
دانلود مقاله پیش بینی خردایش ناشی از انفجار در استخراج معادن روباز با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک - 1401-10-04 19:30:00
دانلود مقاله بررسی وضعیت خردایش ناشی از آتشباری در معدن مس سونگون با تکیه بر ویژگی های توده سنگ - 1401-10-04 19:27:00
دانلود مقاله بررسی ارتباط بین شاخص قابلیت انفجار و سختی خردایشی سنگ در معدن شماره 1 سنگ آهن گل گهر - 1401-10-04 19:25:00
دانلود مقاله پیش بینی بهتر لرزش زمین ناشی از انفجار با استفاده از آنالیز خوشه ای - 1401-10-04 19:23:00
دانلود مقاله انتخاب و كاليبره كردن مدل تجربي پيش بيني خردايش مناسب درمعدن مس سرچشمه - 1401-10-04 19:14:00
دانلود مقاله ارزیابی ریسک خردایش سنگ در معادن روباز با روش ماتریس اندر کنش اندیس آسیب پذیری مطالعه م - 1401-10-04 19:01:00
دانلود مقاله مدلسازي و تحلیل قابلیت اطمینان ماشین آلات بارگیري مطالعه موردي ناوگان بارگیري معدن مس س - 1401-10-02 20:51:00
دانلود مقاله جایابی سنگ شکن درون معدنی سنگ باطله های معادن روباز با روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه م - 1401-10-02 20:43:00
دانلود مقاله تخمین زمان باربری با استفاده از پارامترهای توده سنگ در معادن روباز (مطالعه موردی معدن س - 1401-10-02 20:40:00
دانلود مقاله بنچ مارك نمودن فاکتور دسترسی عملیاتی و استفاده مفید ماشین آلات معدنی (مطالعه موردي دراگ - 1401-10-02 20:37:00
دانلود مقاله طراحی نرم افزار کاربردی جهت توزیع بهینه کامیون ها در سیستم تخصیص ثابت معادن روباز - 1401-10-02 20:33:00
دانلود مقاله طراحی و بهینه سازی سیستم نوار نقاله معدن مس میدوک - 1401-10-02 20:21:00
دانلود مقاله شبیه سازی سیستم حمل و نقل معدن خاک نسوز آباده (به کمک نرم افزار ARENA ) - 1401-10-02 20:10:00
دانلود مقاله ارزيابي استفاده بهينه از سنگ هاي طبيعي در زيباسازي و سالم سازي شهرها و روستاهاي كشور و - 1401-10-01 23:01:00
دانلود مقاله استفاده از اسپليترهاي هيدروليكي روشي قدرتمند و اقتصادي براي شكافتن سنگ و بتن - 1401-10-01 22:57:00
دانلود مقاله استفاده از تصاوير ماهواره اي جهت تعيين محل پتانسيلهاي سنگ تزئيني نرم - 1401-10-01 22:54:00
دانلود مقاله اصول و مباني استفاده از آتشباري كنترل شده در سنگ هاي ساختماني - 1401-10-01 22:51:00
دانلود مقاله الگوي بهينة اكتشاف سنگهاي تزييني - 1401-10-01 22:48:00
دانلود مقاله بازيافت و استفاده از ضايعات سنگبريها و معادن استان همدان - 1401-10-01 22:45:00
دانلود مقاله بررسي جنبه هاي مختلف معدن گابروي جواهردشت رودسر - 1401-10-01 22:41:00
دانلود مقاله بررسي فني و اقتصادي استفاده از سيم برش الماسه در معدن گرانيت گئچي قالاسي شاهيندژ - 1401-10-01 22:38:00
دانلود مقاله بررسي كاربرد آهكهاي اطراف محلات به عنوان مصالح ساختماني (شن و ماسه) - 1401-10-01 22:27:00
دانلود مقاله بررسي وضعيت صادرات سنگهاي ساختماني ايران و تجزيه و تحليل بازارهاي هدف - 1401-10-01 22:23:00
دانلود مقاله بهينه سازي جهت پيشروي سينه كارهاي معدن تراورتن حاجي آباد براساس سيستم درزه داري منطقه - 1401-10-01 22:16:00
دانلود مقاله پتانسيل يابي سنگهاي آذرين براي استفاده در سنگ نما - 1401-09-28 21:19:00
دانلود مقاله تحليل ريسك ايمني دراستخراج سنگ تزئيني به روش سيم برش الماسه - 1401-09-28 21:16:00
دانلود مقاله تعيين وضعيت بلوك دهي نهشته هاي سنگ تزييني - 1401-09-28 21:13:00
دانلود مقاله توليد سنگهاي آنتيك از ضايعات سنگهاي تراورتن Prepare Producing Antiqu Stone from the Was - 1401-09-28 21:09:00
دانلود مقاله تخمين مقاومت تراكمي تك محوري سنگ تراور تن محلات با استفاده از آزمايش چكش اشميت تخمين مق - 1401-09-28 21:06:00
دانلود مقاله سنگ مصنوعي و تكنولوژي ساخت آن - 1401-09-28 21:03:00
دانلود مقاله ضرورت آموزش و فرهنگ سازي HSE در معادن سنگ نما و تزئيني ايران - 1401-09-28 20:58:00
دانلود مقاله كاربرد تحليل تنش و مكانيك شكست در آتشكاري كنترل شده به منظور استخراج سنگ هاي ساختماني س - 1401-09-28 20:54:00
دانلود مقاله كاربرد سنگ در محيط هاي شهري و تأ ثير آن بر زيبايي شهر ها - 1401-09-28 20:47:00
دانلود مقاله معدنكاري و توسعه پايدار با مديريت صحيح زيست محيطي - 1401-09-28 20:42:00
دانلود مقاله مقايسه ويژگيهاي فيزيكي سنگهاي تزئيني آذربايجان غربي با استاندارد ASTM - 1401-09-28 20:33:00
دانلود مقاله نقش و تأثير تبليغات در بازاريابي و صادرات و راهكارهاي بكارگيري تبليغات موثر و مفيد - 1401-09-27 19:18:00
دانلود مقاله نگرشي بر روش مدرن تصفيه آب كارخانه هاي سنگبري و مقايسه آن با روش سنتي - 1401-09-27 19:12:00
دانلود مقاله افزايش كارايي بوستر ازطريق تعبييه ي محل چاشني به در بوستر - 1401-09-23 22:37:00
دانلود مقاله ارزيابي و پهنه بندي خطر سقوط سنگ در جاده اورامانات (مسير در يبر هجيج) - 1401-09-23 22:33:00
دانلود مقاله بهره گیری از شبکه عصبی مصنوعی جهت پی شبینی ضخامت بارسنگ در معدن مس سونگون - 1401-09-23 22:29:00
دانلود مقاله بررسی اثر انفجار برساختمان های واقع برروی شمع - 1401-09-23 22:25:00
دانلود مقاله بررسی انفجار پیش شکافی با استفاده از روابط تحلیلی و مدلسازی عددی - 1401-09-23 22:20:00
دانلود مقاله بررسی فنی و اقتصادی فرایند پیشروی و الگوی چالزنی تونلهای بزرگ مقطع مطالعه موردی تونلهای - 1401-09-23 22:16:00
دانلود مقاله بررسي جوشكاري انفجاري لوله دو جزئي Al5056 –Al6061 - 1401-09-23 22:11:00
دانلود مقاله بررسی خطای ناشی از ویژگیهای تصویر و پردازش دیجیتال در حوزه آنالیز تصویری خردایش سنگ ناش - 1401-09-23 22:07:00
دانلود مقاله بررسي مقايسه اي پيش بيني فركانس لرزش زمين ناشي از انفجار با روش هاي آماري و شبكه هاي عص - 1401-09-23 22:03:00
دانلود مقاله بررسی سیستم آتشباری در معدن بوکسیت جاجرم - 1401-09-23 21:59:00
دانلود مقاله امکان سنجی روش انفجار کنترل شده در معادن سنگ ساختمانی سخت بر (مطالعه موردی گرانیت) - 1401-09-23 21:56:00
دانلود مقاله انفجار کنترل شده دیواره نهائی معدن چادرملو - 1401-09-23 21:52:00
دانلود مقاله ارائه الگوی بهینه یچال زنی و آتشباری در معدن سنگ آهک کارخانه سیمان اردبیل با در نظر گرف - 1401-09-23 21:47:00
دانلود مقاله طراحی الگوی حفاری و آتشباری معدن سنگ آهک نرداغی با استفاده از نرم افزار Delpat 3.0 - 1401-09-23 21:43:00
دانلود مقاله فاصله داخلی بین انبارهای تحت الارضی - 1401-09-23 21:41:00
دانلود مقاله معرفی نرم افزار مدیریت انفجار در معدن سنگ آهن چادرملو - 1401-09-23 21:27:00
دانلود مقاله مقايسه ي هزینه هاي روش هاي حفاري سنتي و حفاري مکانيزه مطالعه موردي تونل انتقال آب کرمان - 1401-09-23 21:14:00
دانلود مقاله به کارگیری مهندسی ارزش جهت کاهش هزینه های ناشی از اضافه حفاریتونل ضربه گیر تراز 185 سد - 1401-09-20 21:29:00
دانلود مقاله مطالعه اثر پل های سنگی در انتشار امواج حاصله از انفجار در محیط های ناپیوسته - 1401-09-20 21:24:00
دانلود مقاله اصول اندازه گيري ارزيابي و تخمين کمي لرزش ناشی از انفجارات معدني و عمراني - 1401-09-20 21:21:00
دانلود مقاله پیش بینی لرزش ناشی از انفجار در معدن مس سرچشمه به روش الگوریتم عددی GA - 1401-09-20 21:17:00
دانلود مقاله پیش بینی خردشدگی حاصل از انفجار معدن سرریز سد گتوند علیا با استفاده از مدل های کوز رم و - 1401-09-20 21:12:00
دانلود مقاله پارامترهاي موثر بر خردايش سنگ در عمليات آتشکاري معدن سنگ آهن چادرملو با استفاده از شبکه - 1401-09-19 15:11:00
دانلود مقاله تحلیلی بر روش های محاسبه ضخامت بهینه بارسنگ در معدن مس سونگون اهر - 1401-09-19 15:08:00
دانلود مقاله تحلیل عددی اثر تأخیر بین انفجار چال های متوالی در خردایش سنگ - 1401-09-19 15:06:00
دانلود مقاله طراحي و اجراي انفجارهاي پيش كافي در معدن سنگ آهن چادرملو به منظور ايجاد ديواره نهايي - 1401-09-19 15:00:00
دانلود مقاله طراحی کنترل شده فرایند پیشروی و الگوي حفاری و انفجار تونلهای دوقلو و سه بانده قطعه چهار - 1401-09-19 14:56:00
دانلود مقاله توزیع اندازه قطعات جبهه کار خردشده در معدن مس سرچشمه و معدن آهن گل گهر - 1401-09-19 14:52:00
دانلود مقاله بررسی ژئوتکنیکی اجرای بتن متخلخل در بستر کانالهای آبیاری - 1401-09-16 19:09:00
دانلود مقاله بررسی مشکلات حین ساخت پروژه های آب و خاک مطالعه موردی استخر خاکی ذخیره ای گرینه نیشابور - 1401-09-16 19:04:00
دانلود مقاله بررسی افزایش مقاومت خاک های رسی با وارد کردن محلول کلرید کلسیم - 1401-09-16 19:00:00
دانلود مقاله بررسی فنی و اقتصادی احداث خاکریزها با خاک مسئله دار (مطالعه موردی ناحیه دو رامهرمز) - 1401-09-16 18:52:00
دانلود مقاله تاثیر درزبندی پوشش بتنی کانالهای آبیاری بر لنگر خمشی وارد بر آن - 1401-09-16 18:46:00
دانلود مقاله بررسی مشکلات اجرایی ایجاد شده در مسیر احداث سامانه انتقال واحد عمرانی شفا رود - 1401-09-16 18:41:00
دانلود مقاله تاثیر ریزدانه های غیر پلاستیک بر روی مقاومت روانگرایی زهکشی نشده ماسه ها - 1401-09-16 18:36:00
دانلود مقاله بهینه سازی مقطع عرضی کانالهای واقع بر روی خاکهای متورم شونده به کمک موقعیت درزهای اجرای - 1401-09-16 17:56:00
دانلود مقاله بررسی بهسازی بستر کانال های انتقال آب قرار گرفته برروی خاک های فروریزشی با افزایش آهک ب - 1401-09-16 17:48:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری شیب و ارزیابی آبشستگی بستر با ساماندهی آن در محل اجرای سیفون دره رود براس - 1401-09-14 22:14:00
دانلود مقاله بررسی عوامل فنی و اجرایی ایجاد کننده نشست در کف کانال انتقال آب در شبکه های آبیاری و زه - 1401-09-14 22:10:00
دانلود مقاله تکنولوژی اصلاح خاک های دشت آزادگان و مدیریت عملیات اجرایی در مقاطع مرکب خاکریزی (مطالعه - 1401-09-14 22:04:00
دانلود مقاله بررسی مسائل ژئوتکنیکی سیفون اروند کوچک - 1401-09-14 21:59:00
دانلود مقاله بررسی موردی خرابی آب بندان دز شبکه آبیاری البرز - 1401-09-14 21:50:00
دانلود مقاله مطالعه روش های زهکشی به کار گرفته شده در بهبود شرایط ژئوتکنیکی سه پروژه اجرایی - 1401-09-11 21:28:00
دانلود مقاله بررسی عیوب ناشی از مسائل ژئوتکنیکی کانال آب آور (مطالعه موردی کانال آب آور سد قوریچای ا - 1401-09-11 21:23:00
دانلود مقاله ارزیابی رفتار حائل های میخکوبی شده با توجه به تغییرات تراز آب زیرزمینی و شرایط زهکشی - 1401-09-09 19:00:00
دانلود مقاله ارزیابی مقاومت خاک های غیر چسبنده (دشت حمیدیه) تثبیت شده با سیمان و میکرو سیلیس و مقایس - 1401-09-09 18:56:00
دانلود مقاله بررسی مشکلات ژئوتکنیکی احداث ایستگاه های پمپاژ مطالعه موردی ایستگاه پمپاژ جزیره مینو - 1401-09-09 18:51:00
دانلود مقاله دانه بندی بهینه مصالح سنگی جهت ساخت بین پوشش کانال های آبیاری - 1401-09-09 18:43:00
دانلود مقاله مطالعه موردی پارامترهای مقاومتی و تورمی خاک شور در استان یزد - 1401-09-09 18:35:00
دانلود مقاله کاربرد عایق رطوبتی PBGM در پوشش کانال های آبیاری در خاک های گچ دار (مطالعه موردی شبکه آ - 1401-09-07 21:11:00
دانلود مقاله بهسازی خاک های رسی با استفاده از سیمان و الیاف پلی اتیلن - 1401-09-07 21:01:00
دانلود مقاله تاثیر امتدادیافتگی درزه ها بر نرخ نفوذ ماشین حفر تونل با استفاده از پارامترهاي مختلف و - 1401-09-05 21:56:00
دانلود مقاله اثر پارامترهاي مدل رفتاري بر ضریب کاهش محصور شدگی و تاثیر آن بر نشست سطح زمین حاصل از ح - 1401-09-05 21:53:00
دانلود مقاله تعیین رابطه بین پارامترهای انفجار و RMR در تونل های راه در شیل های زون سنندج سیرجان (مط - 1401-09-05 21:48:00
دانلود مقاله برآورد لرزش ناشی از حرکت قطار در تونل هاي شهري و معرفی راه کارهاي کاهش آن - 1401-09-05 21:43:00
دانلود مقاله شبیه سازی عملکرد دیسک برشی تحت تابش امواج مایکروویو - 1401-09-05 21:39:00
دانلود مقاله مطالعه عددي تاثیر آب در کاهش موج انفجار - 1401-09-05 21:36:00
دانلود مقاله مبانی طراحی و اجرای اصول مهندسی نقشه برداری در سازه های جانبی ایستگاه A13 مترو قم - 1401-09-05 21:32:00
دانلود مقاله پایداری و ظرفیت باربری پی نواری واقع بر حفره دایره ای - 1401-09-05 21:28:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر وزن ساختمان ها و ترافیک بر نشست سطحی ایستگاه های مترو مطالعه موردی ایستگاه - 1401-09-05 21:21:00
مقاله تحلیل و بررسی نشست شمع های واقع در مسیر حفاری تونل توسط TBM-EPB مطالعه موردی پروژه خط A قطار ش - 1401-09-02 18:23:00
دانلود مقاله بررسی مقادیر مختلف پارامتر K (ضریب فشار جانبی خاک) بر میزان نشست زمین در اثر حفر تونل م - 1401-09-02 18:15:00
دانلود مقاله ارائه مدلی تحلیلی جهت شبیه سازی رفتار تنیده ترموهیدرومکانیکی خرابی سنگ ها در میدان تنش - 1401-09-01 15:38:00
دانلود مقاله بررسی عمل آوری مصالح در حفاری مکانیزه با ماشین EPB مطالعه موردي خط 7 مترو تهران - 1401-09-01 15:31:00
دانلود مقاله ارزیابی گشتاور کاترهد در تونلسازی مکانیزه شهری با ماشین TBM - EPB - 1401-08-29 19:48:00
دانلود مقاله ارزیابی اثر بار آب بر روی نیروهای داخلی لاینینگ تونل - 1401-08-29 19:43:00
دانلود مقاله مطالعه عددی اثر هندسه تیغه دیسکی بر راندمان برش در آزمون کوچک مقیاس برش خطی سنگ - 1401-08-28 20:17:00
دانلود مقاله توسعه دامنه کاربرد ماشین کوچک مقیاس برش خطی سنگ در صنعت حفاری مکانیزه با طراحی و ساخت ت - 1401-08-28 20:09:00
دانلود مقاله کارایی روش های مختلف محاسبه فشار جبهه کار و میزان تاثیرپذیری هر کدام در صلبیت های مختلف - 1401-08-27 14:44:00
دانلود مقاله بررسی انفصال بستر و پوشش تونل تحت بهره برداري در اثر حفر تونل متقاطع غیر همسطح - 1401-08-27 14:39:00
دانلود مقاله کاربرد روش های ارزیابی شاخص انفجار پذیری توده سنگ در تونل سازی - 1401-08-26 19:57:00
دانلود مقاله ارائه معیار مقاومت برشی درزه سنگ با در نظر گرفتن اثر مقیاس - 1401-08-26 19:54:00
دانلود مقاله بررسی اثر مقیاس بر میزان آسیب سطح درزه در آزمایش برش مستقیم - 1401-08-25 19:45:00
دانلود مقاله پهنه بندي صعوبت ساخت تونل هاي بلند در مناطق کوهستانی استان تهران - 1401-08-25 19:39:00
دانلود مقاله امکان پذیری عمل آوری مصالح حفاری شده به وسیله ماشین EPB در سنگ با استفاده از فوم و پلیم - 1401-08-23 19:06:00
دانلود مقاله تحلیل ارتعاش ناشی عبور قطار در تونل های مترو براساس آیین نامه FTA مطالعه موردی قطعه شما - 1401-08-23 18:59:00
دانلود مقاله بررسی تکنولوژی طراحی و ساخت ابزارهای برشی از نوع دیسک کاتر در شرایط زمینی نوع Hard Rock - 1401-08-18 18:26:00
دانلود مقاله بررسی نقش بنتونیت به همراه فوم و پلیمر در کنترل آب زیرزمینی طی حفاری ماشین EPB درسنگ - 1401-08-18 18:20:00
دانلود مقاله ارزیابی مدل های رایج نرخ نفوذ ماسین حفاری تونل مطالعه موردی تونل انتقال آب کرمان (قطعه - 1401-08-17 18:00:00
دانلود مقاله بررسی مکانیزم و عوامل شکست ابزارهای برشی کاترهد دستگاه TBM در پروژه خط A متروی قم - 1401-08-17 17:50:00
دانلود مقاله ارایه معیار جدید مبتنی بر کرنش شکست به منظور ارزیابی پایداری تونل ها - 1401-08-16 10:57:00
دانلود مقاله طراحی و اجرای تزریق آب بندی قطعه جنوبی تونل انتقال آب کرمان - 1401-08-16 10:52:00
دانلود مقاله بررسی عددي سه بعدي تأثیر انفجار در یک تونل بر تونل مجاور - 1401-08-15 15:08:00
دانلود مقاله بررسی سایش و نرخ مصرف ابزار در حفاری تونل انتقال آب نقده - 1401-08-15 15:04:00
دانلود مقاله ارزیابی تاثیر گام حفاری برنشست های سطحی در روش NATM با استفاده از روش المان محدود - 1401-08-15 14:59:00
دانلود مقاله مدلسازی عددی نشست سطحی در اثر حفاری تونل ها با نظر گیری اثر قوس زدگی - 1401-08-15 14:53:00
دانلود مقاله الگوی تحلیلی عددی از نحوه تولید و گسترش امواج دینامیکی جهت کنترل پدیده Back Break در تو - 1401-08-13 20:43:00
دانلود مقاله پیش بینی رفتار توده سنگ در برگیرنده تونل دسترسی تونل انتقال آب کرمان - 1401-08-13 20:35:00
دانلود مقاله مدلسازي عددي اندرکنش گسلش و تونل هاي کم عمق قطار شهري - 1401-08-12 12:50:00
دانلود مقاله تاثیر ضریب صلبیت انواع خاک ها بر روی نشست لوله های مدفون در خاک بالای تونل های مترو با - 1401-08-12 12:41:00
دانلود مقاله آنالیز عددي تاثیر حفر تونلهاي دو قلو بر مکانیسم انتقال بار و نشست گروه شمع واقع در مجاو - 1401-08-11 14:23:00
دانلود مقاله بررسی همگرایی تونل هاي دسترسی معدن زغال سنگ نگین 2 طبس به روش رفتارنگاري - 1401-08-11 14:16:00
دانلود مقاله مدلسازي رفتار جبهه کار در تونلسازي با روش EPB به منظور بهینه سازي فشار وارد بر جبهه کار - 1401-08-10 09:17:00
دانلود مقاله بررسی گسیختگی خمشی و پایدار سازي قطعه دو الف تونل نوسود دانلود . مقاله . رایگان . - 1401-08-10 09:12:00
دانلود مقاله بررسی اثر لغزش واریز و سقوط بهمن در بروز ناپایداری و ریزش تونل های کوهستانی مطالعه مورد - 1401-08-02 13:59:00
دانلود مقاله مدلسازی عددی تزریق وابسته به زمان در سنگ های درزه دار هزرد ياهگنس رد نامز هب هتسباو قیر - 1401-08-02 13:55:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری تونل تهویه ایستگاه کشاورز خط A مترو قم به روش NATM-SD به وسیله نرم افزار - 1401-08-01 02:47:00
دانلود مقاله تاثیر گسل سراوند بزنوید بر پایداری تونل های پنستاک سد روبار لرستان - 1401-08-01 02:40:00
دانلود مقاله روشی نوین جهت تعیین قابلیت حفاری با استفاده از شاخص زمین شناسی GSI در فهرست بهاي واحد پ - 1401-07-21 19:58:00
دانلود مقاله ارزیابی تأثیر تغییرات پیشبینی نشده زمین شناسی بر راندمان حفاري و عملکرد ماشینآلات نیمه - 1401-07-21 19:54:00
دانلود مقاله تخمین پارامترهای ژئومکانیکی با مقایسه روش عددي و داده هاي ابزاربندي تونل آرش اسفندیار ت - 1401-07-18 15:34:00
دانلود مقاله بکارگیری مشاهدات میدانی رفتار سنجی و مدل سازی عددی در تحلیل اندرکنش تونل و ترانشه و ناپ - 1401-07-18 15:28:00
دانلود مقاله بررسی ارتباط بین پارامترهای عملیاتی TBM و مقادیر نشست سطحی در پروژه توسعه جنوبی خط 6 مت - 1401-07-17 14:37:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد دستگاه حفاری مکانیزه Open Mode TBM EPB در شرایط زمین شناسی مختلف و بهینه - 1401-07-17 14:35:00
دانلود مقاله ارزیابی میزان بهره وری ماشین حفاری تونل (EPBM) خط 2 متروي اصفهان - 1401-07-10 19:48:00
دانلود مقاله پایداری سازی تونل شماره 10 به محور قزوین رشت انزلی در بخش ریزشی با بکارگیري فورپولینگ - 1401-07-10 19:40:00
دانلود مقاله شبیه سازی عددی درزه های طولی پوشش سگمنتی تونل ها - 1401-07-09 19:36:00
دانلود مقاله تهیه الگوریتم براي ارزیابی جابه جایی قاب هاي نگهداري به روش المان محدود با برنامه نویسی - 1401-07-09 19:31:00
دانلود مقاله بررسی عددي پاسخ پوشش سگمنتی تونل ها در مقابل انفجار سطحی - 1401-07-08 18:54:00
دانلود مقاله اصلاح رویکرد متداول در طراحی لاینینگ نهایی تونل - 1401-07-08 18:46:00
دانلود مقاله مقایسه روش عددي و تحلیلی در برآورد بار وارد بر روي سگمنت مطالعه موردي تونل هاي دوقلو مت - 1401-07-01 12:34:00
دانلود مقاله تحلیل سه بعدي نگهداري متداخل چتري تونل - 1401-07-01 12:28:00
دانلود مقاله بررسی روش های کاهش نشست سطح زمین در ایستگاه های قطار شهری (مطالعه موردی ایستگاه E6 مترو - 1401-06-30 15:51:00
دانلود مقاله استفاده از راد خود حفار به عنوان فورپولینگ جهت عبور از ریزش در مهندسی تونل (مطالعه مورد - 1401-06-30 15:48:00
دانلود مقاله روش های مختلف تونل سازی در محیط شهری و اجرای فضاهای جانبی ایستگاه های مترو - 1401-06-22 17:41:00
دانلود مقاله تجربیات احداث تونل در شیل های زون سنندج سیرجان (مطالعه موردي: تونل باغان، محور جدید سنن - 1401-06-22 17:36:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر حفر مکانیزه به روش فشار تعادلی زمین تونل ها در محیط هاي شهري بر دیوارهاي حا - 1401-06-21 01:26:00
دانلود مقاله کنترل لرزش های آتشکاری با تعیین پارامترهای انفجار جهت کاهش آسیب رسانی به سازه های مجاور - 1401-06-21 01:20:00
دانلود مقاله روش بهسازي خاك تخمین پارامترها و انتخاب نوع فوم در پروژه خط 3 قطار شهري مشهد - 1401-06-20 02:48:00
دانلود مقاله بررسی و پیش بینی پتانسیل انسداد و گل گرفتگی قطعه شرقی غربی خط 7 مترو تهران - 1401-06-20 02:43:00
دانلود مقاله جلوگیري از نشست در زمین هاي سست شهري با نگرش کنترل هسته جبهه کار - 1401-06-14 01:18:00
دانلود مقاله غلبه بر جمع شدگی دیواره تونل هنگام حفر پاطاق توسط میکروپایل هبلغگدشی دیهراو م طسوت قاطا - 1401-06-14 01:12:00
دانلود مقاله تمهیداتی برای دمونتاژ دستگاه TBM در مناطق شهری (پروژه خط A مترو قم) - 1401-06-07 01:53:00
دانلود مقاله ارائه روش ساخت و ساز تونل فاضلاب در محیط شهري با روش مکانیزه - 1401-06-07 01:44:00
دانلود مقاله پایدارسازی جبهه کار تونل با استفاده از بولت های کششی فایبرگلاس - 1401-06-01 12:56:00
دانلود مقاله تونل تقاطع خیابان آزادی استاد معین احیای یک پروژه شهری - 1401-06-01 12:51:00
دانلود مقاله اقدامات صورت گرفته جهت عبور ایمن تونل مکانیزه از زیر پل راه آهن همزمان با عبور قطار (پر - 1401-06-01 12:45:00
دانلود مقاله بررسی عددی تاثیر حفاری تونل مکانیزه خط A متروي قم بر جابجایی هاي زمین و پایه شمع هاي ای - 1401-05-30 15:32:00
دانلود مقاله بررسی صحت روش های تعیین پارامترهای اپراتوری ماشین EPB (مطالعه موردي خط 7 مترو تهران- ق - 1401-05-30 15:27:00
دانلود مقاله بررسی پتانسیل مچاله شوندگی در رمپ زیرزمینی معدن مس چهار گنبد - 1401-05-30 15:22:00
دانلود مقاله بهینه سازي فواصل مغارهاي نیروگاهی برق آبی با ملاحظه الزامات جانمایی - 1401-05-30 15:14:00
دانلود مقاله بررسی همه جانبه توان مهندسی ایران در حفاری مکانیزه تول ها - 1401-05-26 20:28:00
دانلود مقاله مستند سازی در پروژه های عمرانی در نگرشی به تهیه نقشه های عین ساخت مطالعه موردی حفاری و - 1401-05-26 20:23:00
دانلود مقاله مهندسی ارزش در پروژه های میکروتونلینگ تهران - 1401-05-26 20:18:00
دانلود مقاله مدل سازی و شبیه سازی الکتروموتورها و درایوهای نوار (TBM .Marti , Stacker) با استفاده از - 1401-05-22 20:19:00
دانلود مقاله شبیه سازي عددي آزمایش بزرگ مقیاس آتش سوزي درون تونل با منبع سوخت واحد و چندگانه تحت تهو - 1401-05-22 20:13:00
دانلود مقاله کنترل فرایند طراحی سیستم تهویه تونل های کوتاه ترافیکی در مناطق شهری جهت تامین ایمنی (مط - 1401-05-20 16:06:00
دانلود مقاله بررسی وضعیت استرس شغلی و بار کاری بر رضایت شغلی در کارکنان معدن مس سرچشمه - 1401-05-20 15:58:00
دانلود مقاله ارزیابی ریسک زیست محیطی در معدنگاری روباز - 1401-05-20 15:55:00
دانلود مقاله بررسی هیدروشیمیایی آبهای ورودی به پیت معدن سنگ آهن گهرزمین جهت زهکشی - 1401-05-20 15:51:00
دانلود مقاله بررسی به کارگیری باطله های انباشتی استخراج شده از معدن بی بی شهربانو در تولید سیمان مجت - 1401-05-20 15:45:00
دانلود مقاله بررسی پایداری دیواره های شرقی معدن مس سرچشمه با استفاده از روش تعادل حدی - 1401-04-22 20:04:00
دانلود مقاله بررسی شیب پایدار دیواره های معدن سنگ آهن صاحب سقز - 1401-04-22 20:01:00
دانلود مقاله اولویت بندی فاکتورهای موثر در پایداری شیب معدن روباز مس سونگون با استفاده از روش تحلیل - 1401-04-22 19:55:00
دانلود مقاله بررسی احتمال شکست دیواره معدن و پایدارسازی آن با استفاده پیچ سنگ به کمک ترم افزار Abaqu - 1401-04-22 19:50:00
دانلود مقاله بررسی فنی و اقتصادی شیب و ارتقاع مناسب دپوی مصالح در معدن کوه سفید فسا به روش عددی - 1401-04-22 19:45:00
دانلود مقاله تشخیص ناپیوستگی های پنهان در دیواره معادن با مقایسه نتایج مدلسازی دیواره و داده های ابز - 1401-04-22 19:34:00
دانلود مقاله تعیین ضرایب نفوذپذیری آبخوان معدن مس میدوک با استفاده از نرم افزار GMS - 1401-04-12 19:58:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد درخت کاری برای پایداری دیواره های شیب دار با روش المان محدود - 1401-04-12 19:52:00
دانلود مقاله تحلیل هیدرولیکی دیواره شمالی معدن گل گهر1 به وسیله نرم افزار UDEC - 1401-04-11 14:01:00
دانلود مقاله بررسی و مقایسه ضریب ایمنی پله معادن روباز در حالت های مختلف با استفاده از روش های عددی - 1401-04-11 13:56:00
دانلود مقاله تخمین مقاومت فشاری تک محوره و مدول الاستیسیته سنگ براساس سرعت موج P - 1401-04-08 01:45:00
دانلود مقاله بررسی ژئومتری بلوک انفجاری برروی هزینه های حفاری و انفجار در معادن مطالعه موردی معدن مس - 1401-04-07 02:45:00
دانلود مقاله ارائه مدل پیش بینی قابلیت حفاری سنگ با ملاحضه فاکتورهای دستگاه حفاری و مشخصات سنگ مطالع - 1401-04-07 02:37:00
دانلود مقاله بهینه سازی الگوهای انفجاری جهت کاهش عقب زدگی و بولدر تولیدی با استفاده از الگوریتم ژنتی - 1401-04-07 02:29:00
دانلود مقاله طراحی الگوی انفجار چاله ها در معادن روباز - 1401-04-07 02:24:00
دانلود مقاله بهینه سازی الگوی آتشباری به منظور کمینه کردن پرتاب سنگ و عقب زدگی با الگوریتم عصبی ژنتی - 1401-04-07 02:17:00
دانلود مقاله توسعه مدل برنامه ریزی آرمانی فازی برای تصمیم گیری در ارتباط با مطلوب ترین طرح آتشباری م - 1401-03-24 20:55:00
دانلود مقاله مدل تجربی بهینه برای تعیین خردشدگی حاصل از انفجار در معدن چغارت - 1401-03-24 20:51:00
دانلود مقاله پیش بینی عقب زدگی حاصل از انفجار معادن روباز به روش بهینه سازی ازدحام ذرات - 1401-03-24 20:47:00
دانلود مقاله بررسی عوامل موثر برعقب زدگی در الگوهای انفجاری روباره معدن شماره یک گل گهر - 1401-03-24 20:43:00
دانلود مقاله تخمین طول افقی پاشنه در عملیات انفجار با نگرشی خاص به معدن سنگ آهن گلالی - 1401-03-24 20:38:00
دانلود مقاله تاثیر ساعت عکس برداری برتعیین دانه بندی محصول انفجار به روش آنالیز تصویری - 1401-03-22 17:15:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد نرم افزارهای WipFragو Split Desktop برای تعیین توزیع ابعادی توده سنگ خرد - 1401-03-22 17:10:00
دانلود مقاله پیش بینی خردشدگی حاصل از انفجار دیواره جنوب غربی معدن مس سرچشمه به کمک مدل های تجربی و - 1401-03-22 16:59:00
دانلود مقاله ارائه مدل جدیدی برای رقیق شدگی براساس شکل هندسی کانسارها - 1401-03-06 19:47:00
دانلود مقاله تخمین ذخیره و طراحی حد نهایی معدن سادات سیریز با استفاده از نرم افزارهای Surpac و NPV S - 1401-03-06 19:41:00
دانلود مقاله انتخاب لودر مناسب در معدن مس سونگون با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی - 1401-03-06 19:36:00
دانلود مقاله کاربرد سایزر در سیستم سنگ شکنی معادن روباز مطالعه موردی معدن مس سرچشمه - 1401-03-05 20:29:00
دانلود مقاله خصوصیات یک روش مناسب برای طراحی محدوده بهینه نهایی در معادن روباز - 1401-03-05 20:25:00
دانلود مقاله طراحی سناریوهای بهبود ترابری در معدن روباز انگوران مبتنی بر حفریات زیرزمینی موجود - 1401-03-05 20:18:00
دانلود مقاله تعیین محدوده نهایی معادن روباز تحت تاثیر عدم قطعیت قیمت و عیار ماده معدنی - 1401-02-23 20:18:00
دانلود مقاله مطالعه مقایسه ای برنامه ریزی تولید در معادن روباز با در نظر گرفتن عیار حد ثابت و پویا - 1401-02-23 20:14:00
دانلود مقاله تعیین محدوده نهایی معدن با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کلونی زنبور مصنوعی - 1401-02-23 20:08:00
دانلود مقاله بهینه سازی زمان بندی ناوگان حمل و نقل با استفاده از روش برنامه ریزی ترکیبی عدد صحیح - 1401-02-23 20:03:00
دانلود مقاله بررسی مقایسه ای هزینه های ترابری کامیون شاول با سیستم سنگ شکن متحرک و نوار نقاله در معا - 1401-02-23 19:52:00
دانلود مقاله تعیین ظرفیت بهینه تولید بین دو پوش بک مشخص در معدن 4 گل گهر - 1401-02-23 19:33:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر رقیق شدگی بر میزان ارزش خالص فعلی در معادن روباز - 1401-02-22 22:41:00
دانلود مقاله ارائه یک مدل کامپیوتری برای بهینه سازی عیار حد بر مبنای حداکثر سازی ارزش خالص فعلی - 1401-02-22 22:34:00
دانلود مقاله مدلسازی ریاضی زمانبندی فعالیت ها برای استخراج بلوک معدن سنگ آهن چغارت - 1401-02-18 20:10:00
دانلود مقاله بررسی رفتار دیوارهای برشی خسارت دیده با عملکرد خمشی در زلزله با استفاده از نتایج آزمایش - 1401-02-13 18:53:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و دوام ملات های پوششی حاوی پوزولان های طبیعی جهت ترمیم سا - 1401-02-13 18:49:00
دانلود مقاله اصلاح مدل حایل های ویژه شده جهت شبیه سازی حرکات نیرومند زمین ناشی از انتشار امواج لرزه - 1401-02-13 18:46:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی رفتار پی هاي مدفون در خاك ماسه اي تحت بار قائم - 1401-02-13 18:39:00
دانلود مقاله استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ( AHP ) در انتخاب گزینه برترِ خط لوله انتقال آب - 1401-02-13 18:35:00
دانلود مقاله رفتار باربری پی های سطل مشکی مورد استفاده در توربین های بادی واقع در دریا - 1401-02-13 18:29:00
دانلود مقاله تعيين بهینه درصد پودر لاستيک براي اصلاح و تثبيت خاک مارن تبريز در آزمايش مقاومت فشاري ت - 1401-02-11 22:44:00
دانلود مقاله تاثیر مساحت پلان بر تراز پایه در ساختمان های دارای پی های غیر همسطح - 1401-02-11 22:40:00
دانلود مقاله بهینه سازی پوشش نهایی تونل های شهری - 1401-02-11 22:35:00
دانلود مقاله ارائه فرمول ظرفیت باربري نهایی پی سطحی بر روي خاك دانه اي با استفاده از یک روش ترکیبی م - 1401-02-11 22:31:00
دانلود مقاله بررسی تثبیت خاک بستر راه مناطق کویری با پساب صنایع سرامیک - 1401-02-09 01:07:00
دانلود مقاله ارزیابی و تضمین کیفیت مخلوط آسفالت گرم با استفاده از آزمایش های پذیرش - 1401-02-03 18:42:00
دانلود مقاله ظرفیت برش پانچینگ دال بتنی دارای الیاف فولادی و فاقد خاموت - 1401-02-03 18:38:00
دانلود مقاله تاثیر پارامتر های مختلف بر کمانش صفحات مستطیلی دارای مصالح با عملکرد مدرج - 1401-02-03 18:32:00
دانلود مقاله ارزیابی احتمالاتی عملکرد لرزه ای ساختمان های دارای سیستم سازه ای ترکیبی ستون بتنی تیر ف - 1401-02-03 18:24:00
دانلود مقاله تدوین چارچوبی برای محاسبه خودکار امتیاز LEED ساختمان های مسکونی با استفاده از BIM نیو - 1401-02-03 18:18:00
دانلود مقاله بررسی مبحث بهسازی انرژی ساختمان ها در ایران با رویکرد تعیین روش پرداخت هزینه اولیه و مح - 1401-02-03 18:12:00
دانلود مقاله تحلیل رفتار گروه شمع قائم تحت بار جانبی با استفاده از روش فنر غیر خطی - 1401-02-03 18:06:00
دانلود مقاله جانمایی وسایل نقلیه امدادی (قطار نجات) در شبکه راه آهن جمهوری اسلامی - 1401-02-03 18:04:00
دانلود مقاله بررسی و تحلیل پایداری و نشست زمین در مراحل اجرای سازه ایستگاه تبادلی زیرزمینی خط 3و4 قط - 1401-02-03 17:59:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی اثر تعداد میله ها بر عملکرد آبشکن های نفوذپذیر با دو آرایش شعاعی جاذب - 1401-02-03 17:54:00
دانلود مقاله مطالعه مروری در زمینه انطباق مدل سازی اطلاعات ساختمان با سه محور اصلی توسعه پایدار در ص - 1401-02-01 16:55:00
دانلود مقاله ناسازگاری آب و هوا حاصل توسعه ناپایدار - 1401-02-01 16:52:00
دانلود مقاله مقایسه آزمایشگاهی رفتار اتصالات خارجی بتنی مسلح به میلگرد ساده و آجدار - 1401-02-01 16:49:00
دانلود مقاله همبستگی بین پارامترهای جنبش نیرومند زمین و دریفت قاب های فولادی با مهاربند همگرا - 1401-02-01 16:43:00
دانلود مقاله تحلیل عددی آزمایش سه محوری به روش اجزاء مجزای سه بعدی و مطالعه تاثیر فرضیات مدلسازی - 1401-02-01 16:36:00
دانلود مقاله تاثیر بربلندی و پارامترهای مختلف طرح هندسی بر ایمنی راه ها - 1401-01-30 14:31:00
دانلود مقاله مقایسه تحلیلی میان سیستم هاي لرزه بر مختلف جهت به سازي لرزه اي سازه هاي فولادي موجود - 1401-01-30 14:28:00
دانلود مقاله کنترل نیمه فعال لرزه ای ساختمان های آسیب دیده با استفاده از ترکیب پایش سلامت سازه ای با - 1401-01-30 14:23:00
دانلود مقاله مدلسازی رفتار تکیه گاه های ویسکوالاستیک خط لوله در پدیده ضربه قوچ با استفاده از روش کام - 1401-01-30 14:17:00
دانلود مقاله طراحی بهینه ی قوس فولادی مدفون در خاک با استفاده از الگوریتم ژنتیک - 1401-01-30 14:13:00
دانلود مقاله ارزیابی تاب آوری شبکه توزیع آب شهری و ارائه چارچوب تدوین برنامه شبیه سازی همزمان رویداد - 1401-01-30 14:06:00
دانلود مقاله ارزیابی اثر پس لرزه بر سازه هاي قاب خمشی فولادي در انواع خاك - 1401-01-30 14:03:00
دانلود مقاله همبستگی بین پارامترهای جنبش نیرومند زمین در حوزه نزدیک گسل و دریفت قاب های خمشی فولادی - 1401-01-30 13:57:00
دانلود مقاله بررسی اثر تعداد سیکل های آزمایش ذوب و یخبندان آشتو بر روی سنگدانه مورد استفاده در راه س - 1401-01-30 13:48:00
دانلود مقاله بررسی نتایج تحلیل استاتیکی دو بعدی افزایش ارتفاع در سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی و تاث - 1401-01-30 13:36:00
دانلود مقاله تحلیل استاتیکی و دینامیکی دو بعدی نمونه بتن غلتکی سد مشمپا با رفتار غیر خطی مصالح بتن - 1401-01-28 17:19:00
دانلود مقاله بررسی عددي عملکرد داخل صفحه دیوارهاي بنایی تقویت شده با مصالح مرکب پایه سیمانی مهندسی - 1401-01-28 17:16:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر اصلاح قیر با پلی وینیل کلراید بر روی پتانسیل شیار شدگی مخلوط های آسفالتی - 1401-01-28 17:10:00
دانلود مقاله مدل خرابی احتمالاتی لینک برشی در قاب ها با مهاربند برون محور - 1401-01-28 17:05:00
دانلود مقاله کاربرد روش زمان دوام در ارزیابی لرزه ای اجزای غیر سازه ای ساختمان - 1401-01-28 16:56:00
دانلود مقاله شناسایی سازه با استفاده از روش آنالیز اجزاي پراکنده و انتقال هیلبرت براي کاهش اغتشاش مو - 1401-01-25 17:29:00
دانلود مقاله تخصیص بهینه منابع آب دشت نیشابور بر پایه چارچوب حسابداری آب با استفاده از الگوریتم ژنتی - 1401-01-25 17:26:00
دانلود مقاله بررسی اثر نحوه مدلسازی اجزا محدود یک سیلوی لاغر بتنی بر رفتار لرزه ای آن - 1401-01-25 17:22:00
دانلود مقاله بررسی اثر توسعه بالادست بر وضعیت تخصیص منابع آب در حوضه آبریز رودخانه ارس - 1401-01-25 17:19:00
دانلود مقاله ارزیابی احتمالاتی عملکرد لرزه ای ساختمان های فولادی دارای نامنظمی پیچشی در پلان تحت اثر - 1401-01-25 17:14:00
دانلود مقاله تعیین سرعت حداکثر خودروهاي امدادي آمبولانس در راه های بین شهری براساس آستانه واژگونی - 1401-01-25 17:08:00
دانلود مقاله ارزیابی اقتصادی فرآیند انعقاد الکتریکی برای حذف سختی و سیلیکا با استفاده از روش رویه پا - 1401-01-25 17:03:00
دانلود مقاله ارزیابی فشار جانبی وارد بر المان های میانبند در سیستم انکراژ - 1401-01-25 16:39:00
دانلود مقاله بررسی انواع حالت های مدل کردن بار چرخ در سطح روسازی به کمک آنالیز المان محدود و مقایسه - 1401-01-23 19:43:00
دانلود مقاله تاثیر پارامترهای هندسی و بارگذاری بر شکل لوله های مدفون تحت تاثیر امواج برشی بستر - 1401-01-23 19:35:00
دانلود مقاله کنترل هوشمند سازه های مجاور با استفاده از بررسی سلامت سازه ای - 1401-01-17 18:28:00
دانلود مقاله اثرات فرسودگی در مقاطع بتن مسلح در مخازن شیمیایی تحت بار پریودی - 1401-01-17 18:24:00
دانلود مقاله بررسی ومقایسه روش های برآورد تبخیر و تعرق واقعی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه - 1401-01-17 18:20:00
دانلود مقاله توسعه ي مدل بهینه سازي توپولوژي سازه ها با استفاده از روش مجموع سطح تراز و روش تحلیلی آ - 1401-01-17 18:07:00
دانلود مقاله طراحی بهینه میراگر جرمی تنظیم شونده با الگوریتم ژنتیک - 1401-01-16 18:40:00
دانلود مقاله تخمین پارامترهای مودال در حال بهره برداری به روش تخصیص مودال عملکردی در حضوربار هارمونی - 1401-01-16 18:32:00
دانلود مقاله مدلسازی سناریوهای کاهش پراکنش آلودگی هوای ناشی از نیروگاه ها در محدوده ی شهر تهران - 1401-01-15 18:17:00
دانلود مقاله بررسی رفتار شیروانی های مسلح شده با روش PIV - 1401-01-15 18:12:00
دانلود مقاله پاسخ لرزه ای دره های مجاور تحت اثر امواج قائم SV با استفاده از روش ترکیبی المان محدود و - 1401-01-14 13:17:00
دانلود مقاله اثر تحریک مورب برعملکرد لرزه ای ساختمان قاب خمشی بتن آرمه طراحی شده به روش تغییر مکان م - 1401-01-14 13:11:00
دانلود مقاله مطالعات اولیه مدل سازی فیزیکی شمع مبدل حرارتی در ماسه - 1401-01-12 20:06:00
دانلود مقاله آنالیز عددي شالوده هاي رادیه شمع از دیدگاه ظرفیت باربري در خاك هاي رسی تحت بار قائم است - 1401-01-12 19:58:00
دانلود مقاله شناسایی آسیب و پایش سلامت سازه با استفاده از روش بهینه سازي توپولوژي - 1401-01-05 22:06:00
دانلود مقاله شناسایی و ارزیابی عوامل موثر برمیزان آب مصرفی نهفته در مرحله ساخت پروژه های ساختمانی شش - 1401-01-05 21:57:00
دانلود مقاله پیش بینی رفتار زباله تحت اثر افزایش سن با استفاده از روش EPR - 1401-01-02 19:53:00
دانلود مقاله روش تحلیلی برای تخمین میزان نفوذ مصالح سنگی در بسترهای لجنی - 1401-01-02 19:47:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر اتخاذ رویکرد همکارانه و غیر همکارانه بر وضعیت تخصیص منابع آب در حوضه آبریز - 1401-01-01 17:27:00
دانلود مقاله تخمین سختی برشی اولیه ( Gmax) خاک ماسه ای سیلتی اشباع در سطوح تنش همه جانبه کم با استفا - 1401-01-01 17:14:00
دانلود مقاله پیش بینی پروفیل سرعت در عمق جریان برای رودخانه قزل اوزن با استفاده از سیستم تطبیق پذیر - 1400-12-28 20:03:00
دانلود مقاله بررسی پدیده تیرقوی ستون ضعیف و ارائه راهکارهای مقاوم سازی موضعی با استفاده ازرو ش های س - 1400-12-28 19:54:00
دانلود مقاله مدلسازی اندرکنش خاک و سازه با استفاده از مدل مخروطی در حوزه زمان به ازای شرایط زیر سطحی - 1400-12-27 19:16:00
دانلود مقاله ارائه مدلی بهینه و پیشنهاد اتصالی جدید برای کاهش آسیب پذیری لرزه ای لوله ها مستقر بر سا - 1400-12-27 19:11:00
دانلود مقاله بررسی یک مدل سخت شوندگی کششی بتن مسلح شده با میلگردهای FRP باروش تحلیل غیرخطی لایه ای - 1400-12-26 18:31:00
دانلود مقاله بررسی عددي تأثیر ناهمواري بستر بر عملکرد موج شکن شناور مستطیلی - 1400-12-26 18:27:00
دانلود مقاله ارزیابی تاثیر مواد خنثی بررفتار زباله های جامد شهری - 1400-12-24 17:48:00
دانلود مقاله ارزیابی تاثیر زهکش های شنی قائم در بهبود مشخصات ژئوتکنیکی خاک های رسی یسر ياه كاخ یکینک - 1400-12-24 17:42:00
دانلود مقاله تعیین پارامترهای بهینه جداگر میان طبقه ای در کنترل سازه ها - 1400-12-23 16:00:00
دانلود مقاله ارزیابی رفتار غیرخطی سازه K-span تحت بارهای ثقلی و جانبی باد span - 1400-12-23 15:49:00
دانلود مقاله ارزیابی شیوه هاي مدیریت نگهداري زمستانی راه ها بر پایه ریسک و تحلیل هزینه (مطالعه موردي - 1400-12-22 15:18:00
دانلود مقاله ارزیابی تاثیر افزودنی پلیمر SBS پارافین واکس و دوده در تغییر رده عملکردی قیر - 1400-12-22 15:13:00
دانلود مقاله پیش بینی تغییر مکان ماندگار لرزه اي شیب هاي خاکی با نگرش ویژه به شتاب تسلیم متغیر - 1400-12-21 15:33:00
دانلود مقاله پیش بینی خودکار مقاومت بتن تازه جهت دستیابی به زودترین زمان قالب برداری با استفاده از B - 1400-12-21 15:26:00
دانلود مقاله ارائه چارچوب احتمالاتی انتخاب بیمه یا مقاوم سازی لرزه ای برای ساختمان های بنایی غیرمسلح - 1400-12-21 15:19:00
دانلود مقاله پایش خودکار و از راه دور پروسه عمل آوري بتن تازه در بتن ریزي هاي حجیم با استفاده از شبک - 1400-12-20 13:21:00
دانلود مقاله مطالعه ایزوترم و سینتیک جذب رنگ قرمز راکتیو با جاذب خاک رنگبر بازیابی شده از روغن موتور - 1400-12-20 13:13:00
دانلود مقاله روش های کنترل و مدیریت پارک حاشیه ای - 1400-12-18 23:27:00
دانلود مقاله بررسی اثر قطر و عمق تونل های زیرزمینی دایره ای شکل بر مولفه ی شتاب زلزله ثبت شده در ترا - 1400-12-18 23:16:00
دانلود مقاله خواص فیزیکی و مکانیکی رسوبات ته نشین شده در محلول هاب آبی گوناگون - 1400-12-18 01:37:00
دانلود مقاله ارزیابی رفتار لرزه ای سیستم باربر جانبی TRF بااستفاده از تیرهای منشوری و ماهیچه ای - 1400-12-18 01:31:00
دانلود مقاله بررسی اثر اندرکنش خاك و سازه بر نیاز تغییر مکانی سازه چند درجه آزادي - 1400-12-18 01:21:00
دانلود مقاله بررسی اثر یادگیري در برنامه زمانبندي با محدودیت منابع و تخصیص نیرو با الگوریتم ترکیبی - 1400-12-17 01:20:00
دانلود مقاله پایداری بر اساس فلسفه تغییر حالت - 1400-12-17 01:13:00
دانلود مقاله ارائه روشی ساده و کاربردی جهت تعیین ضریب عکس العمل بستر ونشست الاستیک پی انعطاف پذیر با - 1400-12-17 01:05:00
دانلود مقاله ارزیابی قابلیت اعتماد سازه های ساختمانی فولادی کشور - 1400-12-09 16:58:00
دانلود مقاله تتاثیر کاتیون لایه ی دوگانه و شرایط هیدراسیون اولیه بر تغییر رفتار ژئوتکنیک زیست محیطی - 1400-12-09 16:48:00
دانلود مقاله بررسی تثبیت پذیری خاک آلی با استفاده از بیوپلیمر زانتان گام - 1400-12-09 16:39:00
دانلود مقاله مطالعه مروري و طبقه بندي معیارهاي ارزیابی شرایط عمکردي ساختمان ها در طول دوره بهره بردا - 1400-12-07 18:18:00
دانلود مقاله استفاده از مدل مدافع مهاجم مدافع (DAD) برای کاهش آسیب پذیری شبکه های حمل ونقل ریلی متصل - 1400-12-07 18:07:00
دانلود مقاله مقایسه وضعیت حمل و نقل ریلی ایران با 20 کشور مطرح منطقه و جهان - 1400-12-06 13:10:00
دانلود مقاله بررسی اثر پارامترهای هندسی طراحی بررفتار سازه های فلزی حلقوی و تنیده - 1400-12-06 13:04:00
دانلود مقاله بررسی منحنی های شکنندگی قاب های مجهز به مهاربند کمانش ناپذیر با آرایش شورون و قطری و مه - 1400-12-05 17:25:00
دانلود مقاله ظرفیت باربري زهکشی نشده پی هاي سطحی مربعی برروي خاك هاي دولایه اي در حالت لایه قوی بررو - 1400-12-05 17:20:00
دانلود مقاله بررسی تئوری عملکرد سازه ای دیوارهای بتن مسلح با قالب های پلیمری مرسوم به RBS - 1400-12-05 17:14:00
دانلود مقاله برآورد احتمالاتی دانسیته نسبی ماسه هابا استفاده از داده های آزمایش نفوذ مخروط - 1400-12-05 17:08:00
دانلود مقاله طراحی بهینه جداسازی آونگ اصطکاکی در مخازن ذخیره سیالات تحت تحریکات زلزله - 1400-12-05 16:59:00
دانلود مقاله ارزیابی منحنی های ظریفت قاب های خمشی فولادی مجهز به میراگرهای جاری شونده فلزی حاصل از ت - 1400-12-03 19:51:00
دانلود مقاله بررسی شرایط استهلاک انرژی در سرریزهای پلکانی دارای شیب به طرفین توسط مدل عددی FLOW3D - 1400-12-03 19:46:00
دانلود مقاله توسعه روش خطی معادل برای تحلیل اندرکنش خاک سازه در خاک های روانگرا - 1400-12-03 19:41:00
دانلود مقاله بررسی رفتار سازه ایی برج Plaza 66 در برابر نیروهای باد و زلزله مطابق آئین نامه ASCE7-10 - 1400-12-01 13:04:00
دانلود مقاله بررسی اثر اختلاط دانه های ژئوفوم با ماسه ی بد دانه بندی شده بر روی وزن مخصوص و پارامتره - 1400-12-01 13:00:00
دانلود مقاله ارزیابی حساسیت رطوبتی و مقاومت شیارشدگی مخلوط های WMA حاوی RAP با استفاده از دستگاه چرخ - 1400-11-30 01:05:00
دانلود مقاله تحلیل تولیدات علمی اساتید دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر براسا - 1400-11-29 23:57:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر زایکوترم بر خرابی خستگی مخلوط آسفالت داغ در شرایط خشک و مرطوب - 1400-11-29 12:21:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر استفاده از پلی وینیل کلراید و پلی پروپیلن برحساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی - 1400-11-29 12:16:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر نانوکربنات کلسیم و نانو آهک بر حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالت گرم - 1400-11-29 12:11:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد بادبندهای کمانش ناپذیر کاهش طول یافته - 1400-11-26 17:04:00
دانلود مقاله بررسی اثر سیستم هاي کنترلی غیر فعال مختلف بر عملکرد لرزه اي سازه قاب خمشی فولادي - 1400-11-26 16:58:00
دانلود مقاله شناسایی عوامل موثر برشدت تصادفات جاده ای موتورسیکلت ها با استفاده از روش الگوریتم ماشین - 1400-11-25 17:57:00
دانلود مقاله کنترل غیرفعال سازه در زلزله توسط میرگرا جرمی تنظیم شده - 1400-11-25 17:52:00
دانلود مقاله بررسی اثرات جهت محور تنش های اصلی بر مدول برشی ماسه غیراشباع با استفاده از دستگاه استوا - 1400-11-25 17:46:00
دانلود مقاله ارزیابی و مقایسه پاسخ لرزه ای سیستم های ناکشسان با میرایی رایلی براساس سختی اولیه و سخت - 1400-11-24 17:20:00
دانلود مقاله بررسی عددی جریان های ناشی از جزرومد و موج در محدوده بندر شهید رجایی - 1400-11-24 17:16:00
دانلود مقاله ارائه روشی نوین برای محاسبه عمق آبشستگی حول پایه های محافظت شده با آرمور ارائه روشی نوی - 1400-11-24 17:01:00
دانلود مقاله مقایسه الگوی بهینه یابی شده ایستگاه های بارش بر اساس تغییرات بلندمدت مکانی زمانی با است - 1400-11-22 18:38:00
دانلود مقاله دقت مورد نیاز برای رسیدن به جواب های پایدار در مسئله تخصیص ترافیک - 1400-11-22 18:34:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد لرزه ای ساختمان بتن آرمه با سیستم قاب خمشی متوسط با لحاظ مولفه قائم زلزل - 1400-11-22 18:24:00
دانلود مقاله تاثیر الیاف فولادی برروی اثز اندازه در بتن بازیافتی - 1400-11-21 19:43:00
دانلود مقاله بررسی پارامترهای موثر بر عملکرد جداساز لرزه ای هسته سربی مجهز به آلیاژ حافظه دار - 1400-11-21 19:39:00
دانلود مقاله ارزیابی خصوصیات ژئوتکنیکی ساختگاه بر اساس نتایج عملیات تزریق (مطالعه موردي سد ونیار) ار - 1400-11-21 19:33:00
دانلود مقاله شبیه سازی واکنش قلیایی سنگدانه با در نظر گرفتن پارامترهای ساختاری بتن - 1400-11-20 19:52:00
دانلود مقاله بررسی ضرایب شدت تنش و بار شکست برای مخلوط آسفالتی گرم و نیمه گرم در دماهای پایین - 1400-11-20 19:47:00
دانلود مقاله مدلسازی عددی امواج دور آی سواحل شمالی دریای عمان (مکران) - 1400-11-18 21:05:00
دانلود مقاله استفاده از دال هاب پیوند بتنی جهت حذف درزهای انبساط روی پایه های پل - 1400-11-18 20:58:00
دانلود مقاله مدلسازي عددي روند توسعه گسلش سطحی شیب لغز معکوس در خاك هاي دانه اي مرطوب - 1400-11-18 20:39:00
دانلود مقاله ارتقا شکل پذیری قاب مهاربندی ضربدری به وسیله افزودن زوج حلقه های فولادی - 1400-11-07 15:48:00
دانلود مقاله بررسی واکنش دینامیکی مخازن استوانه ای آب ساخته شده از کامپوزیت سیمانی مهندسی شده (ECC) - 1400-11-07 15:43:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر نوع و مقدار فیلر بر طرح اختلاط مخلوط آسفالتی - 1400-11-07 15:40:00
دانلود مقاله بررسی ایمنی لرزه اي متداول ترین طاق و چشمه بازار تاریخی کاشان به روش اجزای محدود - 1400-11-07 15:35:00
دانلود مقاله آنالیزعددی اندرکنش بین تونل های دوقلو (اثر موقعیت نسبی و روش ساخت) - 1400-11-06 11:49:00
دانلود مقاله پیش بینی عمق آبشستگی موضعی پایه پل با استفاده از الگوریتم رقابت استعماري - 1400-11-06 11:46:00
دانلود مقاله ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی حاوی فیلر بتن بازیافتی بر اثر چرخه های ذوب و یخ - 1400-11-05 13:44:00
دانلود مقاله تعیین درصد بهینه آهک در خاک رسی تسلیح شده با الیاف و تثبیت شده با آهک - 1400-11-05 13:40:00
دانلود مقاله روشی ابتکار برای افزایش دقت در شبیه سازی لاگرانژی محیط های آبی به روش MPS یشورطیحم يژنا - 1400-11-05 13:33:00
دانلود مقاله طراحی بهینه و تحلیل دیوار خاک مسلح بر اساس مسابقات ملی دانشجویی - 1400-11-04 11:16:00
دانلود مقاله بهینه سازی بهرهبرداری از مخازن برقابی در مواجه با شرایط کم آبی برمبنای قوانین محدودکنند - 1400-11-04 11:11:00
دانلود مقاله ارزیابی وزن مخصوص و اجزای تشکیل دهنده زباله های جامد شهری مرکز دفن تبریز - 1400-11-04 11:03:00
دانلود مقاله اثر تغییرشکل هاي محوري ناشی از بارهاي ثقلی در ستون هاي مرزي بر رفتار دیوار برشی فولادي - 1400-11-03 21:27:00
دانلود مقاله بررسی آسیب پذیری نیازهای آبی داخلی در اثر توسعه بالادست حوضه آبریز مرزی هیرمند - 1400-11-03 21:22:00
دانلود مقاله ارزیابی ریسک خرابی پل رودخانه ی کن در برابر خطرات زلزله و آب شستگی ارزیابی ریسک خرابی پ - 1400-11-03 21:18:00
دانلود مقاله کاربرد الگوریتم فرا ابتکاری بازی فوتبال در بهینه سازی خرپا - 1400-10-30 11:19:00
دانلود مقاله منحنی های شکنندگی برای ساختمان های دارای قاب خمشی دارای ميراگر ويسکوز تحت اثر زلزله های - 1400-10-30 11:14:00
دانلود مقاله بهینه سازی پارامترهای موثر در حذف رنگزای بازی آبی 41 (BB41) با استفاده از نانو جاذب گرا - 1400-10-29 21:35:00
دانلود مقاله ارزیابی آسیب پذیری خشکسالی در شهرستان اصفهان - 1400-10-29 21:29:00
دانلود مقاله بررسی وضعیت راکبین موتورسیکلت در راه های استان خراسان شمالی و راه حلهای پیشنهادی برای ا - 1400-10-28 20:21:00
دانلود مقاله تاثیر پارامترهای هیدرولیکی جریان بر میزان رسوب انتقال یافته به تونلهای انحراف رسوب تاثی - 1400-10-28 20:17:00
دانلود مقاله بررسی پارامترهای وضعيت روسازی و حجم ترافيک بر عملکرد ایمنی راه های اصلی منتهی به شهرستا - 1400-10-27 14:33:00
دانلود مقاله تحلیل عددی تاثیر تونل سازی در شرایط مختلف برنشست سطحی ساختمان ها - 1400-10-27 14:28:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی رفتار خمشی تیرهای بتن آرمه ی ساخته شده با بتن و میلگرد با مقاومت بالا - 1400-10-27 14:17:00
دانلود مقاله بررسی مقدار انرژی کرنشی کشسان و مومسان ذخیره و مستهلک شده در پانل های ساندویچی با هسته - 1400-10-27 14:13:00
دانلود مقاله مطالعه ي رفتار سازه ها در نزدیکی گسل به منظور تعیین حریم گسل هاي فعال مطالعهي رفتار ساز - 1400-10-27 14:04:00
دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی تاثیر همزمان کربن فعال و الیاف سپیولیت برمقاومت فشاری خاک ماسه رسی - 1400-10-22 15:36:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد ديوار گهواره اي بتنی در بهسازي لرزه اي ساختمان با سیستم قاب خمشی - 1400-10-22 15:32:00
دانلود مقاله بررسی ضریب رفتار ساختمان های بلند با سیستم قاب خمشی بتن آرمه ویژه مجهز به مهاربندهای کم - 1400-10-22 15:28:00
دانلود مقاله ارزیابی راندمان روش تصفیه ی فیزیکی و شیمیایی در کاهش COD و کدورت آب خاکستری خانگی - 1400-10-22 15:19:00
دانلود مقاله ارزیابی و تحلیل نواقص راه های چند خطه برون شهری (مطالعه موردی محورهای اصلی استان لرستان - 1400-10-17 01:05:00
دانلود مقاله مقایسه پاسخ لرزه اي یک بعدي و دوبعدي دره هاي رسوب مطالعه موردی مقایسه پاسخ لرزهاي یکبعد - 1400-10-17 01:01:00
دانلود مقاله ارزیابی استفاده از پودر و گرانول تایر در تغییر خصوصیات مقاومتی خاک رس تهران ارزیابی است - 1400-10-16 23:55:00
دانلود مقاله ارزیابی استفاده ازضایعات تایر جهت تغییر خواص مقاومتی در خاکهای رسی با پلاستیسیته بالا - 1400-10-16 01:45:00
دانلود مقاله پیش بینی تعداد گرفتگی در شبکه فاضلاب منطقه دوشهر اصفهان با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک - 1400-10-16 01:38:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد روش تاگوچی در تخمین خصوصیات رئولوژی ملات خود متراکم در مقایسه با شبکه عص - 1400-10-16 01:32:00
دانلود مقاله ارزیابی استانداردهای موجود طراحی شمع به منظور تحلیل و طراحی مونوپایل ها تحت اثر با جانب - 1400-10-10 14:20:00
دانلود مقاله بهسازی لرزه ای رفتار خارج از صفحه دیوارهای بنایی آسیب پذیر آجر رسی و ملات ماسه آهک با ا - 1400-10-10 14:09:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر میکروسیلیس بر تغییرات مقاومت و حدود اتربرگ و نفوذپذیری در خاک رس تثبیت شده - 1400-10-10 14:06:00
دانلود مقاله بررسی نحوه وابستگی شتاب آستانه نیومارکی به پارامترهای مختلف گروه شمع مستقر برشیروانی خا - 1400-10-10 14:01:00
دانلود مقاله بررسی کارایی کنترل هوشمند عصبی فازی نیمه فعال در کاهش پاسخ های لرزه ای پل کابلی معیار ب - 1400-10-10 13:52:00
دانلود مقاله قابلیت اطمینان تخمین ظرفیت باربری شمع از نتایج آزمایش PDA با استفاده از شبکه عصبی مصنوع - 1400-10-08 15:22:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر دما و زمان اختلاط بر خواص قیر اصلاح شده با پودر لاستیک - 1400-10-08 15:18:00
دانلود مقاله ارائه ی روابط تحلیلی جدید برای مطالعه ی اندرکنش لرزه ای ردیف شمع شناور شیب ماسه ای خشک - 1400-10-08 15:11:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه فولادی قاب خمشی متوسط در اهداف بهسازی مبنا و مطلوب برای برر - 1400-10-08 15:06:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر قوس پیشانی سرریزهای سه جانبی بر کاهش اغتشاشات کانال جانبی با استفاده از روش - 1400-10-08 14:41:00
دانلود مقاله رتبه بندي شاخص هاي موثر در توسعه حمل و نقل ريلي بوسيله مدل تصميم گيري چند معياره تركيبي - 1400-10-07 14:29:00
دانلود مقاله بررسی اثر حرارت و ضریب غیر محلی بر پایداري تیر اویلر بونولی منشوری با روش سری های توانی - 1400-10-07 14:25:00
دانلود مقاله بررسی عددی اثرات جنس قطر و ضخامت لوله های فراساحلی در نرم افزار ABAQUS جهت یافتن پارامت - 1400-10-07 14:18:00
دانلود مقاله ترکیب روش های تحلیل همبستگی کانونی و تحلیل خوشه ای به منظور افزایش همگنی مناطق در منطقه - 1400-10-07 14:14:00
دانلود مقاله بررسی رفتار برشی تیوپ هاي FRP پر شده با بتن به روش عناصر محدود - 1400-10-07 14:08:00
دانلود مقاله پیش بینی دوره های ترسالی و خشکسالی هیذرولوژیکی رودخانه زاینده رود با استفاده از مدل شبک - 1400-10-06 13:23:00
دانلود مقاله ارزیابی اقتصادی استفاده از عایق پشم سنگ در پوشش خارجی ساختمان ها در شهر تهران - 1400-10-06 13:20:00
دانلود مقاله بررسی علل عمده تاخیر در پروژه های عمرانی زیربنایی با رویکرد پروژه های سدسازی - 1400-10-06 13:18:00
دانلود مقاله ارزیابی ظرفیت یادگیری اجتماعی و تأثیر آن در مدیریت منابع آبی در مقیاس حوضه آبریز (مطالع - 1400-10-06 13:14:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر شیب هسته رسی بر تراوش از بدنه یک سد خاکی - 1400-10-06 13:09:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد هیدرولیکی شبکه توزیع آب با استفاده از پویایی های سیستم - 1400-10-03 20:09:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر موقعیت تونل های دوقلوی شهری بر میزان نشست سطح زمین - 1400-10-03 20:06:00
دانلود مقاله بررسی اعوجاج زاویه ای پی گسترده مجاور گود ناشی از گودبرداری به روش انکراژ - 1400-10-03 20:03:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر پودر سنگ آهک جایگزین بخشی از ماسه پودر دیاتومیت جایگزین بخشی از دوده سیلیسی - 1400-10-03 19:57:00
دانلود مقاله بررسی مقایسه ای تاثیر جزئیات هندسه اتصالات ماهیچه ای بررفتار لرزه ای قاب های خمشی فولاد - 1400-10-03 19:53:00
دانلود مقاله اثر توزیع ارتفاعی بار لغزش بر عملکرد لرزه اي قاب هاي لرزه اي مجهز به میراگر اصطکاکی با - 1400-10-01 13:39:00
دانلود مقاله کاربرد نانو مواد در صنعت ساختمان و بررسی اثرات مخرب آن برسلامت انسان - 1400-10-01 13:35:00
دانلود مقاله ارزیابی کارایی الگوریتم های فراتکاملی نوین جهت شناسایی آسیب سازه با پیچیدگی بالا در قاب - 1400-10-01 13:33:00
دانلود مقاله بهسازي یک خاك دانه اي از روش مسلح سازي تصادفی در برابر پدیده رگاب - 1400-10-01 13:13:00
دانلود مقاله تاثیر تغییرات رطوبت و تراکم بر فیلتراسیون خاکهای هسته مخلوط - 1400-10-01 13:07:00
دانلود مقاله برآورد مشخصات دینامیکی بنای ارگ تبریز در آزمایش ارتعاش محیطی با استفاده از روش های TFD - 1400-09-28 13:52:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری تقاطع رمپ غربی معدن سرب و روی زه آباد به کمک طبقه بندی مهندسی سنگها - 1400-09-28 13:48:00
دانلود مقاله بهینه سازی میان مدت سبد تولید برق با در نظرگرفتن تاثیرات چهار عامل ردپای آب ردپای زمین - 1400-09-28 13:44:00
دانلود مقاله آشکارسازی و تعیین سهم اثرات انسانی در بارش های حدی با استفاده از روش انگشت نگاشت بهینه - 1400-09-28 13:38:00
دانلود مقاله بررسی رفتار خاك رس آمل تثبیت شده با خاکستر فاضلاب صنعتی و مسلح شده با الیاف بررسی رفتار - 1400-09-28 13:33:00
دانلود مقاله ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر الیاف پلی پروپیلن بر رفتار مکانیکی رس آمل تثبیت شده با خاکستر - 1400-09-27 13:36:00
دانلود مقاله مقایسه ی روش های نمک زدایی خورشیدی به کمک تصمیم گیری چندمعیاره گروهی - 1400-09-27 13:31:00
دانلود مقاله بررسی محدوده ی تاثیر حرکت یک مخروط در خاک ماسه ای با روش اجزاء محدود - 1400-09-27 13:27:00
دانلود مقاله کاربرد روش اصلاح شده ی حساسیت انرژی کرنشی مودی در شناسایی آسیب های سازه های قاب خمشی - 1400-09-27 13:23:00
دانلود مقاله ردپای آب مفهومی استراتژیک در استفاده پایدار از منابع آب ملی ردپای آب مفهومی استراتژیک د - 1400-09-27 13:17:00
دانلود مقاله برسی اثرمیکروسیلیس بررفتار ماسه بابلسر تثبیت شده با سیمان - 1400-09-16 14:06:00
دانلود مقاله بررسی لرزه اي شبکه هاي دولایه - 1400-09-16 14:02:00
دانلود مقاله بررسی رفتار پی هاي سطحی واقع بر خاك هاي ریزدانه آلوده به نفت گاز - 1400-09-16 13:59:00
دانلود مقاله تهیه منحنی های شکنندگی سازه های فولادی با مهاربندهای واگرا به روش زمان دوام - 1400-09-16 13:54:00
دانلود مقاله بررسی اثرات سختی ورق اتصال در رفتار لرزه ای سیستم مهاربندی هم محور - 1400-09-16 13:48:00
دانلود مقاله ارزیابی درز انقطاع ساختمان های بلند فولادی مجهز به میراگر ویسکوالاستیک در برابر زلزله ن - 1400-09-16 13:44:00
دانلود مقاله بررسی لزوم توجه به مخاطرات زمین و اثرات آن برسازه های صنعت برق - 1400-09-16 13:40:00
دانلود مقاله محاسبه ضریب رفتار قاب خمشی بتنی با سقف دال بتنی پیش تنیده - 1400-09-16 13:36:00
دانلود مقاله صحت سنجی مدل ارزیابی آسیب پذیري آبخوان دراستیک با استفاده از ایزوتوپ نیتروژن 15 - 1400-09-16 13:33:00
دانلود مقاله بررسی و مقایسه ظرفیت خرابی پیشرونده سیستم های لرزه ای قاب خمشی فولادی و سیستم های دوگان - 1400-09-16 13:26:00
دانلود مقاله تخمین ظرفیت خمشی تیرهای بتن آرمه تقویت شده با ورق های FRP با استفاده از شبکه عصبی پرسپت - 1400-09-02 14:35:00
دانلود مقاله بررسی اثرات نرخ کرنش در بتن حجیم بررفتار لرزه ای غیرخطی سدهای بتنی وزنی - 1400-09-02 14:32:00
دانلود مقاله مطالعات عددي و آزمایشگاهی پایداري شیب خاکی مسلح با استفاده از ستون سنگی - 1400-09-02 14:28:00
دانلود مقاله بررسی رفتار شمع های منفرد سخت و انعطاف پذیر تحت گسترش جانبی ناشی از روانگرایی استفاده ا - 1400-09-02 14:23:00
دانلود مقاله بررسی رفتار غیرخطی لغزش پایه بر الگوي ترك خوردگی بدنه سدهاي بتنیِ وزنی تحت بارگذاري هاي - 1400-09-02 14:18:00
دانلود مقاله ارزیابی سرعت موج برشی در ماسه هاي سیلتی با استفاده از آزمایش هاي المان خمشی با روش هاي - 1400-09-02 14:13:00
دانلود مقاله بررسی رفتار چلیک های تک لایه تحت مولفه افقی زلزله و استخراج ضریب رفتار - 1400-09-02 14:07:00
دانلود مقاله مطالعه مقاومت CBR برروی ماسه تسلیح شده با الیاف موکت - 1400-09-02 13:56:00
دانلود مقاله تاثیر روش پایدارسازي با میخکوبی یا میلمهار و نقش نما در ضریب اطمینان حاصل از تعادل حدی - 1400-09-02 13:50:00
دانلود مقاله بررسي وقوع خرابي پيشرونده در شبكه هاي كش بستي متشكل از سيمپلكس هاي مثلثي تحت اثر بار به - 1400-09-02 13:46:00
دانلود مقاله تحلیل خصوصیات خاک ساختگاه با تهیه نقشه های زمین شناسی مهندسی و محاسبه سرعت موج برشی از - 1400-09-02 13:37:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی اثر ضخامت لایه روانگرا و بعد پی بر نشست پی هاي سطحی - 1400-09-02 13:34:00
دانلود مقاله تحلیل پوسته های استوانه ای نازک با استفاده از توابع پایه نمایی به فرم مرزی - 1400-09-02 13:30:00
دانلود مقاله محاسبه ظرفیت ستونهای تحت خمش دو محوره محصور شده توسط خاموتهای تنگ بسته با روش انتگرال گ - 1400-09-02 13:26:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری پوشش مخروطی لندفیل بهداشتی تقویت شده توسط پوشش گیاهی تحت نیروی زلزله - 1400-09-02 13:17:00
دانلود مقاله ارتعاشات ناشی از گردابه استوانه های قائم در آرایش پشت هم تحت اثر امواج منظم - 1400-08-29 11:59:00
دانلود مقاله مدلسازی اتمی رفتار حوزه پلاستیک نوک ترک در فلزات FCC - 1400-08-29 11:51:00
دانلود مقاله محاسبه ضریب رفتار قاب هاي مهاربندي کمانش ناپذیر با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی پوش - 1400-08-29 11:48:00
دانلود مقاله استفاده از روش باقيمانده وزني زماني در تشخيص جداشدگي ميلگرد از بتن در اعضاي بتن آرمه - 1400-08-29 11:44:00
دانلود مقاله آنالیز ارتعاش تیرهای چند دهانه تحت بار متحرک با سرعت غیر ثابت با استفاده از روش باقیمان - 1400-08-29 11:38:00
دانلود مقاله بهبود تاثیر روش بازخورد مصرف انرژی بر رفتار مصرف انرژی ساکنین در مجتمع های مسکونی با اس - 1400-08-29 11:31:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد میراگر جرمی تنظیم شونده پاندولی دو جهته در کاهش پاسخ لرزه ای ساختمان های ب - 1400-08-29 11:25:00
دانلود مقاله بررسی اثر تغییر جانمایی دیوار برشی فولادی در دهانه ها و طبقات مختلف سازه های فولادی - 1400-08-29 11:19:00
دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی رفتار دیوارهای بنایی تقویت شده با استفاده از سیم های فولادی به روش نص - 1400-08-29 11:13:00
دانلود مقاله بررس آزمایشگاهی تاثیر الیاف سرامیک بر پتانسیل شیار شدگی مخلوط های آسفالتی - 1400-08-29 11:09:00
دانلود مقاله بررسی اثرات حوزه نزدیک و پالس شبیه سازی شده برروی قاب فولادی مجهز به میراگر تسلیم شونده - 1400-08-29 11:01:00
دانلود مقاله بررسی میزان تاثیر پارامترهای ژئومکانیکی بر مشخصه های شکاف هیدرولیکی در مخازن نفتی با مد - 1400-08-29 10:55:00
دانلود مقاله بررسی پاسخ های دینامیکی ساختمان های جداسازی شده پایه و پایه ثابت تحت اثر زلزله های حوزه - 1400-08-29 10:48:00
دانلود مقاله اثر تغييرات پيش تنيدگي اعضاي كابلي در ضريب رفتار چليك كش بستي - 1400-08-29 10:24:00
دانلود مقاله اثر استفاده از آرماتور کلاهکدار در اتصالات خارجی تیر ستون تحت بارگذاري چرخه اي - 1400-08-29 10:18:00
دانلود مقاله ارزیابی پاسخ لرزه ای لندفیل کهریزک با ارتفاع های مختلف با استفاده از نرم افزار Deepsoil - 1400-08-24 14:06:00
دانلود مقاله بررسی رفتار دیوار برشی فولادي با ورق موج دار ذوزنقه اي داراي بازشو با افزودن سخت کننده - 1400-08-24 14:03:00
دانلود مقاله ارزیابی اثر افزایش سن زباله های جامد شهری بر پاسخ لرزه ای مرکز دفن کهریزک با استفاده از - 1400-08-24 13:58:00
دانلود مقاله پیش بینی توزیع سر فاصله زمانی با توجه به شرایط راه و ترافیک - 1400-08-24 13:50:00
دانلود مقاله مقایسه انواع مدل سازي مفصل هاي مرکب در تحلیل غیرارتجاعی قاب هاي فولادي - 1400-08-24 13:43:00
دانلود مقاله اثر تنش برشی اولیه بر رفتار هیدرومکانیکی نمونه های بازسازی شده خاک فروریزشی در مکش های - 1400-08-23 14:08:00
دانلود مقاله امکان سنجی احداث بندهای کنترل سیلاب و نقش آن ها در کاهش رواناب شهری (مطالعه ی موردی حوض - 1400-08-23 14:05:00
دانلود مقاله ارزیابی مدل های هواشناسی جهت تدقیق شبیه سازی طیفی عددی امواج ناشی از باد مطالعه موردی د - 1400-08-23 13:43:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی اثر دما بر مقاومت پیوستگی ورق های FRP و بتن - 1400-08-23 13:40:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی روانگرایی جریانی خاک های دانه ای در مسیرهای کرنش باجفت شدگی میان کرنش - 1400-08-23 13:34:00
دانلود مقاله اندازه گیری ارتعاشات محیطی ناشی از حرکت قطارهای متروی شهری و بررسی اثرات آنها بر عملکرد - 1400-07-13 18:47:00
دانلود مقاله اصلاح يك مدل كشان خميري به منظور شبيه سازي رفتار ناهمسان خاك هاي دانه اي - 1400-07-13 18:44:00
دانلود دمقاله ارزیابی آماری مقاومت فشاری بتن در ساختمانهای بتن مسلح جدیدالاحداث شهر تبریز - 1400-07-13 18:39:00
دانلود مقاله برآورد میانگین ماهانه سطح دریاچه ارومیه در فاصله سال های 2000 تا 2017 با استفاده از تصا - 1400-07-13 18:34:00
دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی اثر الیاف فولادی وسنتتیک بر روی خواص مکانیکی و انرژی شکست بتن سبک حاو - 1400-07-13 18:31:00
دانلود مقاله بررسی رفتار لرزه اي ساختمان هاي بتن مسلح نامنظم در ارتفاع تحت اثر زلزله هاي منفرد و متو - 1400-07-13 18:26:00
دانلود مقاله مقایسه اثرات زیست محیطی تکنولوژي گازي کردن پلاسما در مقایسه با سایر روش هاي دفع پسماند - 1400-07-13 18:22:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد نانوذرات اکسید آهن در حذف سرب و منگنز از شیرابه جوان محل دفن پسماند جامد - 1400-07-13 18:18:00
دانلود مقاله استفاده مستقیم از داده های افت و خیز دستگاه FWD در ارزیابی لایه های روسازی - 1400-07-13 18:11:00
دانلود مقاله تشخیص آسیب در سازه های تیر مانند برپایه روش تبدیل موجک - 1400-07-13 18:08:00
دانلود مقاله مدل عددی هیدرولیک جریان روی سرریز پلکانی سد جره - 1400-07-13 18:03:00
دانلود مقاله تاثیر PH شیرابه بر پارامترهای مقاومت برشی خاک های فروریزشی - 1400-07-13 17:59:00
دانلود مقاله بررسی فلسفه های طراحی آیین نامه ها بیان معایب و مزایای نسل اول طراحی عملکردی و معرفی نس - 1400-07-13 17:52:00
دانلود مقاله بررسی ناپایداری پیش رونده در خاک با استفاده از روش درونیابی شعاعی نقطه ای - 1400-07-13 17:43:00
دانلود مقاله بررسی ارتعاش اجباری قاب های دوبعدی براساس تئوری اولر برنولی با استفاده از روش باقیمانده - 1400-07-13 17:36:00
دانلود مقاله داوری در پیمان های ساخت تدوین رویه ی تطبیقی کاربردی برای نظام پیمانکاری - 1400-07-09 19:15:00
دانلود مقاله پتانسیل کارکردی داوری در پیمان های ساخت مطالعه موردی در صنعت نفت - 1400-07-09 19:06:00
دانلود مقاله پایش سلامت سازه های فضاکاری با استفاده از پاسخ ارتعاشی گره ها و الگوریتم ژنتیک - 1400-07-09 19:03:00
دانلود مقاله بررسی یک راه حل ابتکاری به منظور کاهش تغییر شکل در سازه های K-span - 1400-07-09 18:54:00
دانلود مقاله بررسی اثر مقیاس در آزمایش نفوذ مخروط در دستگاه فشار همه جانبه مخروطی - 1400-07-09 18:47:00
دانلود مقاله کنترل پیچش سازه های نامتقارن دو جهته در حوزه ی زمان و فرکانس با استفاده از توزیع بهینه - 1400-07-08 20:35:00
دانلود مقاله بهینه سازی هندسه یک راکتور کاویتاسیونی با استفاده از CFD جهت استفاده در سیستم پیش تصفیه - 1400-07-08 20:27:00
دانلود مقاله بررسی اثر افزودن میکروسیلیس بر مقاومت فشاری و درصد جذب آب کف پوش های بتنی پرسی و ویبره - 1400-07-08 20:21:00
دانلود مقاله بررسی نسبت ابعادی دیوار فولادی شیاردار با شیار بهبود یافته - 1400-07-08 20:17:00
دانلود مقاله بررسی رفتار لرزه ای و مقایسه بین قاب های خمشی مرکب RCS قاب های خمشی فولادی و بتنی ویژه - 1400-07-08 20:11:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر ریزدانه های خمیری و غیر خمیری بر رفتار دینامیکی خاکها - 1400-07-08 20:03:00
دانلود مقاله تاثیر بار محوری برروی دیوارهای برشی کوتاه دارای بازشو منظم - 1400-07-08 19:47:00
دانلود مقاله استفاده از روش گویان در شناسایی خرابی سازه ها به روش انرژي کرنشی مودال - 1400-07-08 19:42:00
دانلود مقاله بررسی و مقایسه کارایی روش هاي کاهش درجات آزادي در سازه ها - 1400-07-08 19:38:00
دانلود مقاله بررسی تاًثیر استفاده از الیاف بر مقاومت بتن با مقاومت بسیار زیاد در برابر درجه حرارت با - 1400-07-08 19:30:00
دانلود مقاله محاسبه فرونشست دشت تهران با استفاده از تداخل سنجی راداری (سری زمانی تصاویر ماهواره SENT - 1400-07-05 19:34:00
دانلود مقاله شناسایی آسیب در پایه های سکوهای ثابت شابلونی - 1400-07-05 19:28:00
دانلود مقاله بررسی اثر عوامل مختلف بر چسبندگی روکش آسفالتی برروی روسازی بتن غلتکی - 1400-07-05 19:23:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر حمل و نقل درون شهری مشهد از دیدگاه انرژی و محیط زیست - 1400-07-05 19:19:00
دانلود مقاله معرفي انواع سيستم هاي درز انبساط پل ها و بررسي مزايا معايب و كاربري هريك - 1400-07-05 19:14:00
دانلود مقاله تطبیق نتایج تحلیل تنش کرنش سد مخزنی شنجور رزن با داده هاي رفتارنگاري - 1400-07-03 16:57:00
دانلود مقاله بررسی اثر لایه بندی حرارتی بر وضعیت کیفی سد سبلان با استفاده از مطالعات میدانی - 1400-07-03 16:55:00
دانلود مقاله بررسی اثر گودبرداری برظرفیت باربری محوری شمع های نگهبان گود و تاثیر سازه نگهبان برظرفیت - 1400-07-03 16:51:00
دانلود مقاله بررسی عددي دیوار برشی فولادي اکستیک لانه زنبوري درون رو (Hexagonal Re-entrant) - 1400-07-03 16:47:00
دانلود مقاله مطالعه پارامتریک مقاومت خمشی تیر مرکب فولادی با دال بتنی - 1400-07-03 16:42:00
دانلود مقاله توسعه منحنی های شکنندگی مخازن جداسازی شده ذخیره سیال تحت اثر زلزله های پریود بلند - 1400-07-02 16:18:00
دانلود مقاله تحلیل بهره وري نیروي کار در بخش حمل و نقل جادهاي کشور با استفاده از تابع تولید ترانسلوگ - 1400-07-02 16:15:00
دانلود مقاله شبیه سازی عددی تاثیر عمق دفن در کاهش آسیب های ناشی از انفجار های اتفاقی در داخل سازه - 1400-07-02 16:08:00
دانلود مقاله بررسی آسیب پذیری تجهیزات بیمارستانی در سازه ی متکی بر جداساز پاندولی اصطکاکی تحت اثر زل - 1400-07-02 16:03:00
دانلود مقاله تاثیر نرخ افزایش تراز آب مخزن سد بر نحوه تخریب فیوز پلاگ خاکی - 1400-07-02 15:57:00
دانلود مقاله مطالعه تاثیر استفاده از ترکیبات دو جزئی خاکستر پوسته شلتوک برنج و دوده سیلیسی بر خواص م - 1400-07-01 23:47:00
دانلود مقاله تحلیل غیرخطی رفتار سد خاکی در زمین لرزه با استفاده از داده های ابزار دقیق - 1400-07-01 23:42:00
دانلود مقاله تخمین بزرگی و فاصله رومرکزی زلزله به روش تک ایستگاه B-Δ برای هشدار به هنگام - 1400-07-01 23:38:00
دانلود مقاله بررسی نوسانات فشار در خم تخلیه کننده های تحتانی حاوی جریان دوفازی آب و هوا - 1400-07-01 23:34:00
دانلود مقاله بررسی خصوصیات مقاومتی بتن های آسیب دیده در اثر رژیم های مختلف حرارتی پس از ترمیم و دورگ - 1400-07-01 23:24:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر تغییرات لاغری جان برروی رفتار تیرورق فولادی I شکل خمیده در افق تقویت شده با - 1400-06-10 20:52:00
دانلود مقاله بررسی کارایی آنالیز ارزش کسب شده پروژه ها در سازمان های دولتی - 1400-06-10 20:33:00
دانلود مقاله مطالعه تطبیقی تجربه های بین المللی بازار آب و ارزیابی مکانیزم های رایج آن - 1400-06-10 20:16:00
دانلود مقاله ساختمان های تجاری هوشمند پایایی و کارایی انرژی - 1400-06-10 20:09:00
دانلود مقاله شبیه سازی جریان غیر ریزشی روی سرریز پلکانی با استفاده از یک مدل نسبتا تراکم پذیر هیدرو - 1400-06-10 19:56:00
دانلود مقاله ارزیابی و برآورد فشار موثر در عملیات تزریق ساختگاه سدها بااستفاده از مدل هاي تحلیلی و آ - 1400-06-08 22:48:00
دانلود مقاله بررسی رفتار خاک مسلح شده تحت بار ترافیک - 1400-06-08 22:42:00
دانلود مقاله تحلیل حدی مرز بالای ظرفیت باربری پی های مجاور شیروانی به روش برنامه ریزی غیر خطی - 1400-06-08 22:34:00
دانلود مقاله بررسی اثر نسبت های اختلاط مختلف بر مقاومت فشاری ملات ماسه سیمان آسفالتی CRTS I و توسعه - 1400-06-08 22:26:00
دانلود مقاله بررسی اثر زلزله های حوزه نزدیک گسل بر قاب های بتن مسلح با سیستم قاب خمشی ویژه - 1400-06-08 22:18:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر تغییرات تنش کولمب روی وقوع زلزله های قوچان شیروان و کوپه داغ (1871-1948) - 1400-06-07 21:40:00
دانلود مقاله ارزیابی آزمایشگاهی رفتار خستگی قیر و مخلوط آسفالتی گرم حاوی خاکستر پوسته بادام زمینی - 1400-06-07 21:27:00
دانلود مقاله ارزیابی بیولوژیکی استفاده از رسوب کلسیم کربنات ناشی از عامل باکتریایی جهت بهبود ویژگی ه - 1400-06-07 21:20:00
دانلود مقاله بررسی کمانش موضعی بال و جان در مقاطع I شکل با در نظر گرفتن اندرکنش بین آن ها - 1400-06-07 21:13:00
دانلود مقاله اثر رسوب کلسیم کربنات ناشی از عامل باکتریایی بر ویژگی های مکانیکی آسفالت سرد - 1400-06-07 21:03:00
دانلود مقاله ارزیابی تغییرات مکانی غلظت ذرات معلق در شهر اصفهان با استفاده از یک مدل رگرسیون مکانی ف - 1400-06-06 19:06:00
دانلود مقاله ارزیابی درصد جذب آب ملات ماسه سیمان آسفالتی و تاثیر آن بر روي مقاومت الکتریکی ملات - 1400-06-06 18:57:00
دانلود مقاله طراحی پل عابرپیاده گردشگري با رویکرد بیونیک - 1400-06-06 18:49:00
دانلود مقاله ارزیابی میزان تاثیر پس لرزه ها بر پاسخ دینامیکی سازه های قاب خمشی فولادی - 1400-06-06 18:41:00
دانلود مقاله بررسی اثر اندرکنش خاك و سازه بر فرکانس هاي طبیعی برج توربین های بادی - 1400-06-06 18:35:00
دانلود مقاله تحلیل خاکریز مسلح شده با ژئوسینتتیک و واقع شده بر ستون های سنگی تحت اثر بار انفجار - 1400-06-05 22:32:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی بتن های الیافی با مقاومت بالا با نسبت ابعادی متفاوت و ارائه ضریب هایی - 1400-06-05 22:25:00
دانلود مقاله تاثیر دانستیه ی نسبی خاک برفشار مقاوم وارد بر دیواره ی نگهبان صلب - 1400-06-05 22:17:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد انواع سیستم دیوار برشی فولادی تحت بارگذاری چرخه ای - 1400-06-05 22:11:00
دانلود مقاله بررسی روش هاي تخمین هزینه در صنعت ساخت - 1400-06-05 21:56:00
دانلود مقاله مدل مفهومی بهبود عملکرد پروژه از دیدگاه دوباره کاری براساس اصول ساخت و ساز ناب - 1400-06-03 21:22:00
دانلود مقاله بررسی عوامل موثر بر موفقیت پروژه در پروژه های مدرسه سازی کشور عراق - 1400-06-03 21:13:00
دانلود مقاله بررسی ضریب دبی جریان آب در سازه ترکیبی سرریز دریچه منشوری متقارن با استفاده از نرم افزا - 1400-06-03 21:05:00
دانلود مقاله بررسی همبستگی شاخص PCI و عمرباقیمانده روسازی با کمک تحلیل رگرسیون و برنامه نویسی ژنتیک - 1400-06-03 20:54:00
دانلود مقاله تحلیل خطر احتمالاتی پسلرزه با استفاده از مدل توالی همه گیر پسلرزه ها (ETAS) - 1400-06-03 20:46:00
دانلود مقاله شبیه سازی دوبعدی شکست دانه ها با بکارگیری ترکیب روش های DEM و XFEM - 1400-05-23 17:14:00
دانلود مقاله ارزیابی میزان دقت کاربرد فرضیات جریان یکنواخت برای رودخانه های طبیعی مطالعه موردی رودخا - 1400-05-23 17:11:00
دانلود مقاله تاثیر وجود لایه روانگرا در پاسخ لرزه ای سطح زمین تحت اثر زلزله های متوالی - 1400-05-23 17:06:00
دانلود مقاله نگاهی بر رفتار عضو غیر مستقیم قائم تحت بار جانبی - 1400-05-23 17:01:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی تاثیر مشخصات خاك اطراف لوله در مقدار نشت آب از لوله هاي پلی اتیلن دارا - 1400-05-23 16:56:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی مقاومت کششی و ضربه بتن های خاص حاوی ترکیب پودر لاستیک ضایعاتی و الیاف - 1400-05-21 20:15:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد ستون های اختلاط عمیق خاک (DEEP SOIL MIXING) بر بهبود رفتار برشی خاک های رو - 1400-05-21 20:11:00
دانلود مقاله بررسی رفتار ستون های بتن آرمه مقاوم سازی شده با FRP تحت اثر انفجار - 1400-05-21 20:06:00
دانلود مقاله بررسی ضوابط آیین نامه هاي طراحی لرزه اي در بخش سیستم هاي ثانویه و بررسی پارامترهاي اثرگ - 1400-05-21 20:02:00
دانلود مقاله بررسی کارایی ستون ها اختلاط عمیق خاک (Deep Soil Mixing) به عنوان شمع های کاهنده نشست با - 1400-05-21 19:56:00
دانلود مقاله بررسی رفتار سازه های بلند مجهز به سیستم های کنترل غیرفعال - 1400-05-20 22:08:00
دانلود مقاله بررسی مقاومت خاک بستر تثبیت شده با استفاده از آهک و سیمان بر مبنای نتایج آزمایش در دو ح - 1400-05-20 22:03:00
دانلود مقاله مطالعه اثر خرده لاستیک و خرده لاستیک آهک بر مشخصات مقاومتی و دوام خاك بستر ماسه اي - 1400-05-20 21:59:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد قیر حاوی پلیمر SBS و نانورس - 1400-05-20 21:54:00
دانلود مقاله طبقه بندی خودکار خرابی های سطح روسازی آسفالتی بر پایه آنالیز بافت تصویر در حوزه مکان و - 1400-05-20 21:49:00
دانلود مقاله بررسی مدل المان محدود بروز رسانی شده در پایش سلامت پل ها - 1400-05-13 23:48:00
دانلود مقاله بررسی اثر استفاده از ترکیب میخ و مهار بر کاهش جابجایی های قائم در پایدارسازی کنج محدب گ - 1400-05-13 23:43:00
دانلود مقاله مسیریابی بهینه خطوط انتقال آب با استفاده از شبکه عصبی و ابزارهای GIS و RS - 1400-05-13 23:36:00
دانلود مقاله ارزیابی استاندارد 2800 ویرایش چهارم در تحقق معیارهای عملکردی ایمنی جانی برای ساختمانهای - 1400-05-13 23:30:00
دانلود مقاله بررسی تراوش به گودبرداری های عمیق در شرایط برخورد به آبراهه های مدفون - 1400-05-13 23:24:00
دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی اثر تغییرات جریان بر تشکیل تبدیل های خاکی - 1400-05-11 14:32:00
دانلود مقاله حل مساله قیمت گذاری محدوده ترافیکی با در نظرگیری محدودیت ظرفیت معابر - 1400-05-11 14:28:00
دانلود مقاله ارزیابی روند تکامل و فرم یابی سازه های پوسته ای - 1400-05-11 14:24:00
دانلود مقاله بررسی کارایی روش جت گروتینگ (تزریق پر فشار) در افزایش ظرفیت باربري و کاهش پتانسیل روانگ - 1400-05-11 14:17:00
دانلود مقاله درنظرگیری اثر چشمه اتصال در برآورد دقیق تغییرمکان لرزه ای طبقه برای قاب های فولادی خمشی - 1400-05-11 14:12:00
دانلود مقاله مقادير کمي و کیفي پسماند هاي تولیدي در شهر تبريز - 1400-05-04 21:28:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر تغییر محل اجرای زهکش ثقلی برنشست ایستگاه قطار شهری مطالعه موردی ایستگاه گل - 1400-05-04 21:24:00
دانلود مقاله ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک به روش قابلیت اعتماد - 1400-05-04 21:20:00
دانلود مقاله بررسی اثرات اشعه فرابنفش برروی رفتار خمشی تیرهای بتن آرمه مقاوم سازی شده با صفحات FRP - 1400-05-04 21:15:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی خزش در خاک تثبیت شده به روش بیولوژیکی - 1400-05-04 21:11:00
دانلود مقاله تحلیل بار جابجایی شمع های کوبشی در ماسه با استفاده از روش مشخصه های تنش و نتایج آزمایش - 1400-04-15 01:32:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد چرخه ای مهاربندهای قوطی شکل فولادی و پرشده با بتن (CFT) - 1400-04-15 01:28:00
دانلود مقاله مقایسه عملکرد مدل پیشنهادی رفتار ویسکوالاستیک بتن آسفالتی و مدل ساختاری برگر با استفاده - 1400-04-15 01:24:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربري پی هاي سطحی دایره اي مستقر بر خاکهاي ماسه اي آلوده به نفت - 1400-04-15 01:19:00
دانلود مقاله پایش فرونشست زمین در دشت کرمان و ارتباط آن با افت سطح آب های زیرزمینی - 1400-04-15 01:15:00
دانلود مقاله مقایسه نتایج حاصل از تئوری های استوکس و کنوئیدال برای پیش بینی مشخصات امواج - 1400-04-13 23:10:00
دانلود مقاله بررسی پاسخ لرزه ای قاب های ساده با مهاربندهای کمانش تاب مدل شده با مصالح Stee14 در نرم - 1400-04-13 23:03:00
دانلود مقاله تاثیر محدودیت ظرفیت کمان بر هزینه سیستم در مساله تخصیص ترافیک - 1400-04-13 22:59:00
دانلود مقاله طراحی بهینه شکل سدهای بتنی قوسی - 1400-04-13 22:54:00
دانلود مقاله تثبیت و جامدسازی آلاینده فلز سنگین روی با سیمان در حضور نانومونت موریلونیت - 1400-04-13 22:48:00
دانلود مقاله حل دقیق پاسخ جریان غیر دائمی آبهاي زیرزمینی به تغییرات ضرایب آبگذري و ذخیره آبخوانهاي ب - 1400-04-13 01:51:00
دانلود مقاله مقاوم سازی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران - 1400-04-13 01:48:00
دانلود مقاله بهینه سازی توپولوژی شبکه دو لایه با استفاده از روش اجتماع زنبور عسل - 1400-04-13 01:43:00
دانلود مقاله مطالعه موردی عبور تونل کم عمق ضربعلی زاده از زیر خطوط راه آهن و مترو در محیط خاک ریزدان - 1400-04-13 01:39:00
دانلود مقاله مقایسه تبدیل موجک پیوسته و گسسته در تشخیص آسیب سدهای بتنی وزنی - 1400-04-13 01:33:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر انواع روش های درون یابی ارتفاعی بر محصول مدل رقومی ارتفاع (DEM) وشیب حاصل ا - 1400-04-12 02:20:00
دانلود مقاله تجزیه و تحلیل اثرات رسوبگذاري دراز مدت و ارائه مدل رفتاري در سد خاکی ( نمونه موردي سد خ - 1400-04-12 02:16:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر انفجار بر پاسخ دینامیکی سد بتنی وزنی - 1400-04-12 02:12:00
دانلود مقاله تحلیل فرکانسی سد بتنی وزنی با استفاده از مدل اجراء محدود - 1400-04-12 02:09:00
دانلود مقاله ارزیابی حاشیه ایمنی سازه هاي قاب خمشی فولادي با نامنظمی مقاومتی در ارتفاع ارزیابی حاشیه - 1400-04-12 02:05:00
دانلود مقاله بررسی آسیب های خمشی در تیر بتنی دارای قوس در پلان با استفاده از روش های CFCM, DI و CDF - 1400-04-08 01:57:00
دانلود مقاله کاربرد روش های خوشه بندی ترکیبی در تعیین مناطق همگن هیدرولوژیکی کاربرد روش های خوشه بند - 1400-04-08 01:53:00
دانلود مقاله بهینه سازی استفاده از میراگرهای اصطکاکی به منظور مقاوم سازی سازه های فولادی - 1400-04-08 01:50:00
دانلود مقاله بررسی و مقایسه فنی روش ها و فرایندهای نوین حذف نیتروژن آمونیاکی از شیرابه محل های دفن ز - 1400-04-08 01:44:00
دانلود مقاله منحنی های شکنندگی سازه نامنظم در ارتفاع دارای طبقه ضعیف در طبقه اول - 1400-04-08 01:38:00
دانلود مقاله بررسی و تحلیل عددی تغییر شکل های حاصل از بیرون زدگی نمکی در نزدیکی قم با استفاده از روش - 1400-04-07 16:00:00
دانلود مقاله کاربرد سیستم غشایی نانوفیلتر در تصفیه ی شیرابه ی لندفیل - 1400-04-07 15:47:00
دانلود مقاله بررسی اثر پدیده جهش کرنش روی شکل پذیری صفحات فولادی سوراخ دار با استفاده از مدل شکست VG - 1400-04-07 15:43:00
دانلود مقاله كاربرد گياه پالايي در تصفيه شيرابه لندفيل - 1400-04-07 15:39:00
دانلود مقاله تحلیل و بررسی افت انرژی عمق استغراق در آشغالگیرهای کانال ها و ورودی نیروگاه های برق آبی - 1400-04-07 15:29:00
دانلود مقاله ارزیابی و مقایسه زمان بازسازی شبکه های برق بعد از زلزله های مختلف - 1400-04-06 01:22:00
دانلود مقاله محاسبه ضریب شدت تنش در مواد ناهمسان گرد با استفاده از روش نیمه تحلیلی معادلات مجزا - 1400-04-06 01:12:00
دانلود مقاله مروری بر تاثیرات زیست محیطی نیروگاه های برق آبی در کشور و جهان و ارائه پیشرفت های صورت - 1400-04-06 01:05:00
دانلود مقاله مکان یابی و اولویت بندي نقاط حادثه خیز محور بابل بابلسر و بالعکس - 1400-04-06 01:59:00
دانلود مقاله سنجش روان شناسی فیزیولوژیکی رانندگان با استفاده از پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر - 1400-04-06 01:48:00
دانلود مقاله تحلیل دینامیکی پوسته های استوانه ای چند لایه دارای بازشو - 1400-04-05 01:07:00
دانلود مقاله ارزیابی آثار زیست محیطی صنایع لبنی با استفاده از ارزیابی چرخه عمر - 1400-04-05 01:03:00
دانلود مقاله توسعه یک روش تقریبی دربرآورد احتمال فروریزش لرزه ای قابهای فولادی میان مرتبه - 1400-04-05 01:57:00
دانلود مقاله ارائه راهکار جهت جلوگیری از گسیختگی تونل در زمان اجرا (مطالعه موردی تونل شماره 5 راه آه - 1400-04-05 01:52:00
دانلود مقاله آزمایش های سه محوری روی ماسه کربناته جزیره هرمز به صورت مسلح شده به وسیله ژئوگرید - 1400-04-05 01:47:00
دانلود مقاله ارزیابی اثرات زیست محیطی در تولید محصولات کشاورزی درکشت گلخانه ای و مقایسه با کشت رایج - 1400-03-31 23:59:00
دانلود مقاله بررسی عددی تاثیر روش های طراحی وصله پیچی غیر مستقیم بر عملکرد لرزه ای اتصالات تیر به ست - 1400-03-31 23:55:00
دانلود مقاله تاثیر فشار دینامیکی آب داخل لوله های تحت فشار آب رسان بر خاک محل قرارگیری خط لوله در من - 1400-03-31 23:49:00
دانلود مقاله ارائه یک الگوریتم بهینه سازي هندسی به منظور بهبود رفتار چرخ هاي میراگرهاي شکاف دار و پا - 1400-03-31 23:45:00
دانلود مقاله کاربرد صنعتی بتن ژئوپلیمری و مشخصات این نوع از بتن های دوستدار محیط زیست - 1400-03-31 23:40:00
دانلود مقاله بررسي عملكرد سيستم مهاربند كمانش ناپذيردر سازه هاي فولادي با سيستم دوگانه متناسب با ارت - 1400-03-31 01:41:00
دانلود مقاله ارزیابی استقامت مارشال وروانی مخلوطهای آسفالت گرم (WMA) حاوی سرباره فولادی کوره قوس الک - 1400-03-31 01:37:00
دانلود مقاله اولویت بندی و برنامه ریزی اقدامات عملی بهسازی لرزه ای پل ها براساس شاخص های اهمیت وضعیت - 1400-03-31 01:32:00
دانلود مقاله تاثیر شعاع انحنا عضو زانویی بر روي رفتار قابهاي مهاربندي شده زانویی (KBF) با نسب ارتفاع - 1400-03-31 01:28:00
دانلود مقاله ارزیابی لرزه اي احتمالاتی قاب هاي مهاربندي همگرا با مقاطع مرکب جفت ناودانی - 1400-03-31 01:25:00
دانلود مقاله مکانیابی مراکز استقرار تجهیزات و مدیریت بحران در حوادث طبیعی با استفاده از روش AHP در م - 1400-03-31 01:20:00
دانلود مقاله بررسی اندرکنش خاک و تونل در زمان روانگرایی - 1400-03-31 01:16:00
دانلود مقاله ارزیابی آسیب پذیری آبخوان ساحلی با استفاده از روش DRASTIC (مطالعه موردی آبخوان ساحلی قر - 1400-03-31 01:03:00
دانلود مقاله بسط و بررسي مدل جامع لايه مرزي خاک سازه در شرايط حجم ثابت با استفاده از مکانيک خاک حالت - 1400-03-31 01:00:00
دانلود مقاله ارائه تکنیکی مبتنی بر جستجوی المان ها برای تعیین مسیر تقسیم پاره سازه ها در روش اجزای م - 1400-03-31 01:55:00
دانلود مقاله بررسی روش ترفیع سدها جهت علاج بخشی برخی مشکلات سدها - 1400-03-29 01:34:00
دانلود مقاله کاهش پهنای باند ماتریس های سختی حاصل از تکنیک پاره سازه ها در روش اجزای محدود - 1400-03-29 01:31:00
دانلود مقاله استفاده از انواع سرباره های ذوب آهن در روسازی های مختلف - 1400-03-29 01:28:00
دانلود مقاله مقایسه پارامتري حرکت بهمن بر سطح کوه واقعی و شیب هم ارز آن - 1400-03-29 01:23:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی اثر تغییر سرعت بارگذاری بررفتار مقاومتی خاک مخلوط رس ماسه - 1400-03-29 01:19:00
دانلود مقاله بررسی ضوابط ملی و بین المللی استفاده مجدد از پساب در آبیاری فضای سبز شهری چالشها و پیشن - 1400-03-29 01:14:00
دانلود مقاله بررسی عملکرد لرزه ای قاب های فولادی خمشی ویژه (طراحی شده با ویرایش های جدید مبحث دهم و - 1400-03-29 01:11:00
دانلود مقاله مقاوم سازی خمشی دالهای تخت بتن آرمه یکطرفه و دوطرفه به ازای آرایش مختلف از کامپوزیت FRP - 1400-03-29 01:08:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر افزودن خرده پلاستیک ضایعاتی(پت) بر پارامترهای مقاومتی خاک ماسه ای با استفاد - 1400-03-29 01:04:00
دانلود مقاله اندازه گیری مقاومت برشی ناحیه قفل شدگی بین توده بالاست های قرارگرفته در مجاورت هم با تو - 1400-03-28 23:51:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر شکل هندسی دانه های شن در رفتار مکانیکی بتن با استفاده از یک مدل مزوسکوپی - 1400-03-26 23:32:00
دانلود مقاله اثرات ساختگاه و مقایسه در آیین نامه های زلزله ایران استاندارد 2800 (ویرایش 4) دستورالعم - 1400-03-26 23:23:00
دانلود مقاله تحلیل آشوبی چگونگی اثر تغییر اقلیم بر وضعیت خشکسالی مطالعه موردی (دریاچه ی پریشان) - 1400-03-26 23:17:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی و بهینه یابی تصفیه پذیری فاضلاب خاکستری به روش فتوفنتون - 1400-03-26 23:11:00
دانلود مقاله بررسی عددی اتصال خمشی مستقیم با مقطع افزایش یافته در حالت خمش تک محوره و خمش دومحوره - 1400-03-26 23:06:00
دانلود مقاله بررسی کاربرد پسماند صنعتی بر اصلاح خاک های آلوده به فلز سنگین - 1400-03-26 01:46:00
دانلود مقاله طراحی بهینه سیستم های توزیع آب مبتنی بر قابلیت اطمینان لرزه ای با استفاده از الگوریتم ژ - 1400-03-26 01:41:00
دانلود مقاله برآورد دبی زیست محیطی رودخانه های کرج و باغان - 1400-03-26 01:37:00
دانلود مقاله ساخت منحنی اصلی مدول دینامیکی لایه های آسفالتی با استفاده از نتایج آزمایش FWD - 1400-03-26 01:32:00
دانلود مقاله مقایسه عددي پارامترهاي جریان بر روي سرریز کلید پیانویی و سرریز کنگره اي - 1400-03-26 01:25:00
دانلود مقاله بررسی میزان استهلاک انرژی ناشی از حضور بلوک های حوضچه آرامش با خصوصیات مختلف با استفاده - 1400-03-25 01:17:00
دانلود مقاله بررسی چیدمان بهینه نیل ها از نظر تغییر مکان باقیمانده در حالت دینامیکی با استفاده از مد - 1400-03-25 01:13:00
دانلود مقاله بررسی اثرات آلودگی نفت خام بر ماسه کربناته بوشهر - 1400-03-25 01:10:00
دانلود مقاله ارزیابی ایمنی حمل ونقل جاده ای در ایران از دیدگاه آمارهای ملی و بین المللی و ارائه راهک - 1400-03-25 01:06:00
دانلود مقاله شناسایی مودال سیستم های سازه ای با استفاده از توابع انتقال پذیری وزن دار - 1400-03-24 23:54:00
دانلود مقاله تعیین میرایی مودی در سازه های جداسازی شده - 1400-03-24 01:42:00
دانلود مقاله طراحی تیر عمیق با استفاده از روش خرپایی (STM) - 1400-03-24 01:37:00
دانلود مقاله بررسی جامع رفتار قیرهای اصلاح شده با افزودنی های مختلف - 1400-03-24 01:26:00
دانلود مقاله مروری بر سیاستگذاری انرژی خورشیدی به منظور توسعه در صنعت ساخت - 1400-03-24 01:20:00
دانلود مقاله تاثیر غلظت نمک قلیائی در فرآیند همویونیک سازي بنتونیت - 1400-03-24 01:14:00
دانلود مقاله بررسی خصوصیات بتن پودری واکنشی درسازه ها و روسازی های بتنی - 1400-03-17 02:02:00
دانلود مقاله مروري جامع بر مطالعه رفتار هيدروديناميكي امواج شكنا در شمع هاي استوانه اي لاغر - 1400-03-17 01:59:00
دانلود مقاله بررسی حضور انکر بلاک ها در رفتارلرزه ای خطوط لوله مدفون با در نظرگرفتن اندرکنش خاک لوله - 1400-03-17 01:54:00
دانلود مقاله تولید هیدروژن زیستی با استفاده از باکتری کلستردیوم استوبوتیلیکوم در فرآیند تخمیر در تار - 1400-03-17 01:49:00
دانلود مقاله ارزیابی اثر پلیمرهای مایع برتثبیت خاک های ماسه ای موجود در لایه های روسازی راه - 1400-03-17 01:40:00
دانلود مقاله تخمین پارامترهاي روش ماسکینگام خطی با استفاده از توانمندي الگوریتم هاي فراکاوشی - 1400-03-15 02:20:00
دانلود مقاله بررسی دوام و خواص بتن باکتریایی - 1400-03-15 02:16:00
دانلود مقاله بررسی روش های ساخت واجرای انباره های دفن زائذات هسته ای - 1400-03-15 02:11:00
دانلود مقاله چالش هاي حقوقی و قانونی بحران آب در ایران و کالیفرنیا - 1400-03-15 02:07:00
دانلود مقاله ارزیابی میزان تولید و راهکارهای مدیریت نخاله های ساختمانی - 1400-03-15 02:02:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر ولتاژ در فرآیند سولار الکتروانعقاد - 1400-03-12 01:59:00
دانلود مقاله تحلیل تئوری خرابی برشی ناشی ازفشار پیرامون گمانه های نفتی دراعماق زیاد بااستفاده ازمعیا - 1400-03-12 01:53:00
دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی تاثیر نسبت آب به سیمان ومیزان بنتونیت بر مشخصات مکانیکی بتن پلاستیک - 1400-03-12 01:44:00
دانلود مقاله توصیف آماری مرتبه دوم بافت خرابی های سطح روسازی آسفالتی بر پایه الگوی باینری محلی تصویر - 1400-03-12 01:39:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر افزودن خرده پلاستیک ضایعاتی (PET) بر روی مشخصات مکانیکی و دوام کفپوش های بت - 1400-03-12 01:32:00
دانلود مقاله مدل های تخمین خسارت سیلاب مقایسه قابلیت ها و محدودیت های آنها - 1400-03-09 16:41:00
دانلود مقاله پروژه کندوی سبز یک چرخه هوشمند و سیستم پایدار برای تولید آب و انرژی - 1400-03-09 16:36:00
دانلود مقاله اجرای طرح تغذیه مصنوعی منابع آب های زیرزمینی درجهت جلوگیری ازفرونشست زمین - 1400-03-09 16:31:00
دانلود مقاله ارزیابی رفتار لرزه اي شمع هاي حائل بتنی تحت اثر زلزله حوزه نزدیک و دور - 1400-03-09 16:27:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر انواع بافت درشت بر سایش روسازی بتنی به وسیله دستگاه سایش دوار - 1400-03-09 16:21:00
دانلود مقاله تقریب بارهای نامنظم وتصادفی با تعداد سیکل بار یکنواخت - 1400-03-08 01:26:00
دانلود مقاله بررسی عددی عوامل موثر برمیزان استهلاک انرژی جریان روی سرریزهای پلکانی دریچه دار - 1400-03-08 01:20:00
دانلود مقاله بررسی فرایند اندرکنش خاکستربادی و خاک های رسی دارای دامنه خمیری زیاد - 1400-03-08 01:15:00
دانلود مقاله توسعه منحنی اصلی مدول دینامیکی لایه ای آسفالتی در سه سطح MEPDG - 1400-03-08 01:07:00
دانلود مقاله بررسی اثر اعمال تنش بر پتانسیل خشک شدن عایق های رسی ژئوسنتتیکی (GCLs) در لندفیل های مه - 1400-03-08 01:01:00
دانلود مقاله تاثیر فیزیوگرافی ولیتولوژی حوه برشکل گیری رواناب های سطحی وبررسی عملکرد سد درکاهش دبی س - 1400-03-06 01:39:00
دانلود مقاله محاسبه ی حد بالای ظرفیت باربری Nc برای پی نواری واقع بر یک لایه ی منفرد به کمک روش اجزا - 1400-03-06 01:34:00
دانلود مقاله بررسی رابطه ی همبستگی شفافیت در ماموریت های سازمان وسطح مطلوبیت شاخص های BSC (بامحوریت - 1400-03-06 01:27:00
دانلود مقاله پایدارسازی زمین لغزش های بزرگ تحت بار زلزله بااستفاده از ردیف شمع - 1400-03-06 01:23:00
دانلود مقاله ارزیابی اقتصادی و فنی آسفالت سطحی درجاده های روستایی (مطالعه موردی جاده فرومد فیروزآباد - 1400-03-06 01:14:00
دانلود مقاله اثر ورق های CFRP در تقویت تیر و ستون های قاب خمشی فولادی - 1400-03-03 01:41:00
دانلود مقاله شناسایی ومدلسازی عوامل موثر درعبور بی درنگ عابرین پیاده از چراغ قرمزعابر در تقاطع های چ - 1400-03-03 01:35:00
دانلود مقاله ارزیابی استفاده از منطق فازي در بکارگیري حالت هاي مختلف کنترل فعال سازه ها - 1400-03-03 01:32:00
دانلود مقاله رفتار مخازن استوانه ای جدارنازک فولادی تقویت شده باحلقه های CFRP تحت بارگذاری فشار یکنو - 1400-03-03 01:27:00
دانلود مقاله بررسی رفتار برشی خاک در برابر شوینده های آنزیم دار - 1400-03-03 01:22:00
دانلود مقاله بررسی عددی تاثیر به کار گیری سیال ویسکوالاستیک در کاهش تنشهای برشی ناشی از پدیده ضربه ق - 1400-02-08 02:34:00
دانلود مقاله مدلسازی رفتار موج فشاری حاصل از ضربه قوچ با افزودن حل شونده های مختلف با معادلات اولدرو - 1400-02-08 02:31:00
دانلود مقاله آنالیز حساسیت در زمینه تاثیر تغییرات سرعت موج فشاری ضربه قوچ سیالات نیوتنی و ویسکوالاست - 1400-02-08 02:27:00
دانلود مقاله بررسی رفتار سپرهای طره ای بتنی در خاک های لایه ای - 1400-02-08 02:20:00
دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی اثرات شیب و شدت بارندگی بر ضریب رواناب - 1400-02-08 02:16:00
دانلود مقاله بررسی و آنالیز برگشتی تغییر شکلها در گودهای عمیق جهت انتخاب مناسب پارامترهای الاستیک خا - 1400-02-06 03:24:00
دانلود مقاله شناخت رفتار سازه ای قوس های متعارف درمعماری سنتی ایران - 1400-02-06 03:14:00
دانلود مقاله بررسی نحوه مدل سازی سگمنت تونل خط 2 متروی تبریزوتاثیر آن بر نشستهای ساختمان بیمارستان ا - 1400-02-06 03:06:00
دانلود مقاله بررسی میدانی پتانسیل وقوع روانگرایی بااستفاده از خرد لرزه های محیطی در قطار شهری کرمانش - 1400-02-06 02:54:00
دانلود مقاله بررسی اجرای سرعت گیرهای انتخابی برروی شاخص های ایمنی وترافیکی (مطالعه موردی درشهرتهران) - 1400-02-06 02:42:00
دانلود مقاله تفاوت عملکرد مدل های دوبعدی و سه بعدی درتحلیل عددی رفتار جریان درحوضچه های تثبیت فاضلاب - 1400-02-02 01:12:00
دانلود مقاله بررسی و تحلیل تصادفات محور سراوان فومن با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل استنباطی - 1400-02-02 01:06:00
دانلود مقاله بررسی رابطه طراحی ارائه شده اتصال خمشی تیر فولادی به ستون بتنی میان گذر (RCS) به روش عد - 1400-02-02 01:59:00
دانلود مقاله مدلسازی فازی موازنه هزینه زمان با استفاده از الگوریتم ژنتیک - 1400-02-02 01:55:00
دانلود مقاله ارزیابی آسیب پذیري لرزه اي پل هاي عرشه جعبه اي بتن آرمه تحت تحریکات چندگانه - 1400-02-02 01:48:00
دانلود مقاله بررسی رفتار قبل ازکمانش مخزن GFRP تحت بار یکنواخت با استفاده از نرم افزار آباکوس ونتایج - 1400-01-28 01:18:00
دانلود مقاله رفتار خمشی خطوط لوله فولادی تحت بارچرخه ای - 1400-01-28 01:14:00
دانلود مقاله ارزیابی پتانسیل شیارشدگی و خستگی قیرلاستیکی ترکیب شده با قیر بازیابی شده (RAP) - 1400-01-28 01:10:00
دانلود مقاله بررسي عددي اثر نسبت قطر به ضخامت بر رفتار هيسترزيس استوانه هاي فولادي طره اي تحت خمش چر - 1400-01-28 01:59:00
دانلود مقاله مدل سازی زمین لرزه ها با استفاده از تبدیل موجک گسسته مختلط و توزیع گاما - 1400-01-28 01:49:00
دانلود مقاله مطالعه عددي اثرات اندرکنش لرزه اي پی هاي سطحی و تونل هاي زیرزمینی - 1400-01-28 01:45:00
دانلود مقاله استخراج حجم ترافیک خوشه های حرکت درشبکه معابرشهری - 1400-01-28 01:41:00
دانلود مقاله ارزیابی خرابی پیش رونده درساختمان های فولادی مهاربندی شده ی دارای بازشو درسقف - 1400-01-28 01:31:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر تابش خورشید در بارگذاري حرارتی برج هاي خنک کننده - 1400-01-26 01:36:00
دانلود مقاله کاربرد شاخص های فازی مکانی درتخصیص مکانی منابع آب - 1400-01-17 01:33:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر انحنای صفحات بارگذاری بر مقاومت کششی سنگ ها در آزمون برزیلی - 1399-12-28 01:57:00
دانلود مقاله بررسی روش های تحلیل سازه ای قطعات پیش ساخته پوشش تونل دراثر بارجک های TBM مطالعه موردی - 1399-12-28 01:52:00
دانلود مقاله بررسی ترک خوردگی تونل های سگمنتی درمحیط سنگی مطالعه موردی تونل انتقال آب ازسدامیرکبیر ب - 1399-12-28 01:48:00
دانلود مقاله مقایسه عملکرد ترافیکی تقاطع دارای دوربرگردان وچراغ راهنمایی - 1399-12-28 01:42:00
دانلود مقاله ارزیابی حکمرانی آب با استفاده از ماتریس ارزیابی حکمرانی آب و روش تعاملات بسترمند در حوز - 1399-12-28 01:39:00
دانلود مقاله مقایسه کارایی ودقت روش های براورد بارسوب معلق دررودخانه ها - 1399-12-28 01:35:00
دانلود مقاله تدوین یک مدل مبتنی برعدم قطعیت برای تحلیل سهم عوامل انسانی واقلیمی بررواناب - 1399-12-28 01:29:00
دانلود مقاله معرفی زمین لغزش مله کبود قورچی باشی در اثر زلزله 21 آبان 1396 ازگله کرمانشاه - 1399-12-28 01:13:00
دانلود مقاله مقایسه پارامترهای دینامیکی خاک در دو حالت دست نخورده و بازسازی شده مطالعه موردی خاک شما - 1399-12-28 01:08:00
دانلود مقاله کاربرد مدل وارس در تحلیل حساسیت پارامترهای شبیه سازی رواناب سطحی در منطقه ولنجک تهران - 1399-12-26 01:22:00
دانلود مقاله مروری بر ویژگی ها و الزامات مدیریت مگا پروژه های بین المللی با کارفرمای دولتی - 1399-12-26 01:17:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های بتن مسلح قدیمی بهسازی شده به روش تسلیحگذاری در نزدیک سطح - 1399-12-26 01:11:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی ستون های بتن مسلح قدیمی تقویت شده به روش میلگردگذاری درنزدیک سطح - 1399-12-26 01:05:00
دانلود مقاله بررسی رفتار و ارزیابی آسیبپذیری لرزه ای قاب های بتنی مسلح شده با میلگرد ساده - 1399-12-26 01:48:00
دانلود مقاله پل هاي پایدار چالش ها و راهکارها - 1399-12-03 01:20:00
دانلود مقاله بازنمايي ديجيتال نقوش هندسي ايراني اسلامي در معماري (نمونه موردي طراحي سازه ي فضاكار فر - 1399-12-03 01:13:00
دانلود مقاله انتخاب سیستم نگهداری مناسب برای تونل بااستفاده ازروش FUZZY SAW - 1399-11-29 01:12:00
دانلود مقاله کاربرد نرم افزار J MICRO VISION درتجزیه وتحلیل آماری خصوصیات ژئومکانیکی ماسه سنگ ها - 1399-11-29 01:09:00
دانلود مقاله کمی سازی عدم قطعیت درپیش بینی گام تخریب اول مطالعه موردی - 1399-11-29 01:04:00
دانلود مقاله استفاده ازالگوریتم ژنتیک برای پیش بینی نشست زمین حاصل ازحفرتونل - 1399-11-29 01:59:00
دانلود مقاله انتخاب روش بهینه حفاری ساخت تونل راه آهن زرین اردکان یزد بااستفاده از روش تصمیم گیری چن - 1399-11-29 01:54:00
دانلود مقاله توسعه مدل ریاضی به منظور بررسی ارتباط بین انرژی ویژه و خواص مکانیکی سنگ - 1399-11-29 01:49:00
دانلود مقاله توسعه مدلی فازی به منظور پیش بینی مقاومت فشاری ماسه سنگ هابا استفاده ازترکیب کانی شناسی - 1399-11-29 01:45:00
دانلود مقاله بررسی الگوی جریان درمحیط دارای تخلخل دوگانه درحضور گسل بااستفاده از روش ععدی خط جریان - 1399-11-29 01:40:00
دانلود مقاله توسعه مدلی جهت شبیه سازی سه بعدی گسترش دوغاب درشکستگی های زاویه دار - 1399-11-29 01:35:00
دانلود مقاله طراحی سیستم قوس چتری تونل آبرسان رخ بابهره گیری از شبیه سازی عددی سه بعدی - 1399-11-26 01:56:00
دانلود مقاله تخمین شاخص حفرپذیری برمبنای روابط چندگانه خطی - 1399-11-26 01:52:00
دانلود مقاله مطالعه وبررسی آزمایشگاهی تاثیر نرخ تزریق اسید برروی هدایت پذیری نهایی شکاف ایجاد شده در - 1399-11-26 01:47:00
دانلود مقاله بررسی پایداری دیواره چاه انحرافی به کمک روش ارزیابی کمی ریسک دریکی ازمیادین جنوب غرب ای - 1399-11-26 01:40:00
دانلود مقاله تاثیرناپیوستگی ها برپاسخ ژئومکانیکی مخازن کربناته - 1399-11-26 01:33:00
دانلود مقاله تخمین پارامترهای اپراتوری ماشین EPB درمحیط های سنگی وخاکی - 1399-11-16 01:28:00
دانلود مقاله بررسی ترکهای سطحی ناشی ازنشست معدنکاری جبهه کار بلند با روش ناپیوستگی جابجایی مرتبه بال - 1399-11-16 01:24:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد تیغه های دیسکی مقیاس آزمایشگاهی بااستفاده از رویکرد پایش تولید نرمه - 1399-11-16 01:19:00
دانلود مقاله شناسایی و اولویت بندی معیارهای انتخاب ماشین حفاری تونل باروش فازی دلفی AHP - 1399-11-16 01:11:00
دانلود مقاله مطالعه عددی تاثیرمحصورشدگی سنگ برنفوذ ابزار - 1399-11-16 01:04:00
دانلود مقاله تحلیل انرژی کرنش الاستیک درشکست ناپایدار سنگ در شرایط استخراج زیرزمینی - 1399-11-14 02:43:00
دانلود مقاله بررسی اضافه حفاری باماشین TBM درخط 6 مترو تهران - 1399-11-14 02:40:00
دانلود مقاله بررسی کلیات نحوه رشد ترک درزغال سنگ واثر آن برگسترش فضای استخراجی درفرآیند UCG - 1399-11-14 02:36:00
دانلود مقاله ارزیابی فشار جبهه کار ونشست سطحی درتونل سازی مکانیزه درمناطق شهری (مطالعه موردی تقاطع ا - 1399-11-14 02:30:00
دانلود مقاله برآورد ضخامت ناحیه آسیب دیده ناشی ازحفر تونل باروش های آتشباری وحفاری مکانیزه - 1399-11-14 02:19:00
دانلود مقاله بررسی اثر انفجار تونل های متقاطع برهم با استفاده ازنرم افزار ABAQUS - 1399-11-13 01:31:00
دانلود مقاله کاربرد شاخص بازدهی انفجار در طراحی انفجار تونل البرز ومقایسه آن باروش های تجربی طراحی م - 1399-11-13 01:08:00
دانلود مقاله مطالعه خردشدگی حاصل از انفجار POWER DECK ومرسوم در معدن سنگ آهن میشدوان - 1399-11-13 01:59:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی تاثیر تغییرات دمابرروی رفتار دینامیکی سنگ (مطالعه موردی سنگ تراورتن تر - 1399-11-13 01:49:00
دانلود مقاله حل تحلیلی انتشار امواج انفجار درسنگ با استفاده از تئوری الاستودینامیک - 1399-11-13 01:44:00
دانلود مقاله ارائه یک مدل خرابی ریزمکانیکی بالحاظ سازوکارهای ترک بال وترک ثانویه بصورت توامان تحت با - 1399-11-12 01:34:00
دانلود مقاله بررسی نقش ویژگی های ژئومکانیکی توده سنگ وآب زیرزمینی دروقوع زمین لغزش سورین (استان کردس - 1399-11-12 01:28:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری گوه های لغزشی دیواره شمالی معدن چاه خاتون مجتمع طلای موته - 1399-11-12 01:20:00
دانلود مقاله بررسی زون لغزش دامنه مشرف برتونل بااستفاده ازروش تعادل حدی و ژئوفیزیک - 1399-11-12 01:16:00
دانلود مقاله شاخص رعنایی روشی نوین برای تعیین فاکتور ایمنی درشیروانی های سنگی بلوکی - 1399-11-12 01:11:00
دانلود مقاله TOPPLE2 یک برنامه کامپیوتری برای تحلیل آماری وقطعی پایداری شیروانی های سنگی - 1399-11-07 01:07:00
دانلود مقاله کاربرد عملیات فتوگرامتری کوتاه بردبااستفاده از نرم افزار SIROVISON (مطالعه موردی معدن س - 1399-11-07 01:02:00
دانلود مقاله تحلیل نشست تکیه گاه های سدلیرو - 1399-11-06 23:58:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر زون های گسله برسختی خوراک ورودی به کارخانه درقسمت های شرق وغرب معدن شماره ی - 1399-11-05 23:04:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر شرایط تکتونیکی بر تغییرپذیری خواص سختی ومقاومتی (مطالعه موردی معدن شماره یک - 1399-11-05 22:57:00
دانلود مقاله پهنه بندی خطرناپایداری دامنه ها درمسیرراه لشکرک شمشک - 1399-11-03 01:36:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری دهانه ورودی تونل انحرافی سدکارون 2 - 1399-11-03 01:31:00
دانلود مقاله مطالعه عددی تاثیرعمق پارامترگپ وتنش های برجابرپدیده قوس زدگی اطراف تونل - 1399-11-03 01:27:00
دانلود مقاله تحلیل نگهداری تونل های معدن پروده طبس به منظور حل مشکل ناپایداری در محل لایه زغالی - 1399-11-03 01:22:00
دانلود مقاله طراحی سیستم نگهداری موقت تونل راه آهن درود خرم آباد براساس روابط تجربی ومدلسازی عددی - 1399-11-03 01:12:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری و انتخاب سیستم نگهداری مناسب درتونل کیلومتر 78 راه آهن درود خرم آباد به ر - 1399-11-02 01:13:00
دانلود مقاله مقایسه تحلیلی وعددی معیارهای شکست درشرایط زمین شناسی مختلف بااستفاده از منحنی اندرکنش ز - 1399-11-02 01:08:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر توالی حفرتونل های مجاور برنشست سطح زمین (مطالعه موردی تونل های دسترسی مجموع - 1399-11-02 01:04:00
دانلود مقاله ارزیابی مقاومت مورد نیازپرکننده در روش کارگاه وپایه نواری پایین رو (مطالعه موردی معدن ز - 1399-11-01 23:58:00
دانلود مقاله ارتقای سیستم طبقه بندی Q با استفاده از سیستم مهندسی سنگ (مطالعه موردی تونل آب برسدآزاد) - 1399-11-01 23:52:00
دانلود مقاله تخمین تنش های موثر برپایه های زنجیری درحین آماده سازی روش استخراج اتاق و پایه بااستفاده - 1399-11-01 01:32:00
دانلود مقاله جایگزینی روش مکانیزه احداث تونل البرز غربی باروش NATM (حفاری از 4دستک) - 1399-11-01 01:28:00
دانلود مقاله بررسی عددی تاثیر توامان قطر وعمق تونل های شهری بر نشست سطحی درحالت اشباع و غیراشباع بود - 1399-11-01 01:23:00
دانلود مقاله تحلیل حساسیت پارامترهای موثر برپایداری مغارنیروگاه سد آزاد - 1399-11-01 01:19:00
دانلود مقاله بررسی نشست سنجی باروش های عددی وتجربی مطالعه موردی ایستگاه مترو زینبیه خط دو اصفهان - 1399-11-01 01:11:00
دانلود مقاله طراحی سیستم نگهداری مغار نیروگاه برق آبی به روش عددی (موردمطالعه سدمعشوره) - 1399-10-28 01:36:00
دانلود مقاله طراحی روش و توالی حفاری تونل های بزرگ مقطع درزمین های شیلی (تونل باغان مسیرجدیدسنندج مر - 1399-10-28 01:28:00
دانلود مقاله کالیبراسیون اندازه گیری جابجایی توسط ورارسان تفاضل متغیر خطی - 1399-10-28 01:25:00
دانلود مقاله بررسی اثرافزودن الیاف بازیافتی ازتایرفرسوده بررفتارخمشی شاتکریت - 1399-10-28 01:20:00
دانلود مقاله تخمین سرعت میانگین موج برشی Vsz بااستفاده رابطه طول موج عمق حاصل ازتحلیل امواج سطحی - 1399-10-28 01:12:00
دانلود مقاله تاثیر دانه بندی درمیزان درصد رزین ومقاومت فشارشی خمشی وکششی سنگ های گرانیتی - 1399-10-26 01:51:00
دانلود مقاله بررسی ومقایسه ی ویژکی های فیزیکی ومکانیکی ماسه سنگ ها (مطالعه موردی سازندهای شوریجه وکش - 1399-10-26 01:46:00
دانلود مقاله اثر هوازدگی شیمیایی برخواص فیزیکی ومقاومت کششی ملات سیمان - 1399-10-26 01:42:00
دانلود مقاله بررسی ارتباط بین فرکانس های بنیادی تولیدی حاصل از حفاری دورانی باخصوصیات فیزیکی و مکانی - 1399-10-26 01:36:00
دانلود مقاله ارایه قانون مقیاس با استفاده از مطالعات آزمایشگاهی برروی تیپ سنگی سونگون پورفیری - 1399-10-26 01:27:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر شکل صفحات بارگذاری برمقاومت کششی یک دیسک برزیلی به کمک نرم افزار PFC3D - 1399-10-25 01:43:00
دانلود مقاله ارزیابی زمین آماری زبری بااستفاده از الگوریتم تولید زبری سه بعدی سطح درزه - 1399-10-25 01:36:00
دانلود مقاله مقایسه شکست مصالح دانه ای گردگوشه ترک دار و بدون ترک تحت بارگذاری تک محوری فشاری بامحصو - 1399-10-25 01:31:00
دانلود مقاله تاثیرشرایط مختلف آزمایش برضریب آزمون LCPC - 1399-10-25 01:26:00
دانلود مقاله مرور و مقایسه روش های دیجیتال درزه نگاری نوده سنگ - 1399-10-25 01:17:00
دانلود مقاله بررسی همبستگی و رابطه بین نتایج آزمایش های PLT و SPT به منظور تخمین ظرفیت باربری نهایی - 1399-10-04 01:03:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر روانگرایی بر ضریب فشار جانبی(فعال و مقاوم) خاک در حالت لرزه ای به روش آزمای - 1399-10-04 01:59:00
دانلود مقاله بررسی رابطه بین تاثیر جریان رودخانه بر خصوصیات فیزیکی ذرات خاک در شبیه سازی پدیده روانگ - 1399-10-04 01:55:00
دانلود مقاله بررسي تطبیقي و مقايسه فاصله گمانه هاي آزمون دانسیته صحرايي در استانداردهاي داخلي و بین - 1399-10-04 01:50:00
دانلود مقاله بررسي تطبیقي و مقايسه فاصله گمانه هاي آزمون دانسیته صحرايي در استانداردهاي داخلي و بین - 1399-10-04 01:50:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد بار تعادلی در پایدارسازی شیروانی های تحت حفاری با استفاده از مدلسازی عد - 1399-10-04 01:46:00
دانلود مقاله مدلسازی سه بعدی عبور دستگاه حفاری مکانیزه با استفاده از نرم افزارPlaxis3D - 1399-10-04 01:36:00
دانلود مقاله تحلیل سینماتیکی پایداری شیروانی ها و پله های استخراج معدن مس سونگون - 1399-10-04 01:33:00
دانلود مقاله بررسی پایداری دامنه ها و پله های معدن سونگون با استفاده از روش تعادل حدی - 1399-10-04 01:29:00
دانلود مقاله مطالعه موردي بررسي احتمال روانگرايي ايستگاه راه آهن بستان آباد با مدلسازي عددي - 1399-10-04 01:25:00
دانلود مقاله مطالعه پارامتری تاثیر خواص خاک های چسبنده در میزان فشار جبهه کار تونل های مکانیزه - 1399-10-04 01:21:00
دانلود مقاله ارزیابی ارتباط ویژگی های نفوذپذیری و خورند دوغاب در عملیات تزریق (مطالعه موردی سد شهید - 1399-10-04 01:15:00
دانلود مقاله پیش بینی فرآیند تولید ماسه در چاه های نفت با مدلسازی عددی به روش المان محدود - 1399-10-04 01:11:00
دانلود مقاله توسعه سلول دوگانه سه محوری برای اندازه گیری نفوذپذیری خاک های اشباع - 1399-10-04 01:07:00
دانلود مقاله توسعه دستگاه غیراشباع تحکیم اتوماتیک برای تعیین خصوصیات هیدرومکانیکی خاک ها - 1399-10-04 01:04:00
دانلود مقاله مشخصات مکانیکی مناسب برای استفاده از ژیوممبرین و ژیوتکستایل در دوره طرح مدفن زباله - 1399-10-03 23:58:00
دانلود مقاله تأثیر ضربه امواج آب باطله و آب باران بر سد باطله بالارو - 1399-09-27 01:57:00
دانلود مقاله تعیین ضرایب اندرکنش بین شمع های مایل تحت اثر بار دینامیکی - 1399-09-27 01:54:00
دانلود مقاله بررسی عددی تأثیر ابعاد هندسی در رفتار سیستم هایبریدی مونوپایل فوتینگ - 1399-09-27 01:51:00
دانلود مقاله لهیدگی در سنگ و مدل های رفتاری ارائه شده برای آن - 1399-09-27 01:48:00
دانلود مقاله بررسی مخاطرات زمین شناسی مهندسی در توسعه بخش شرقی خط 2 متروی تبریز - 1399-09-27 01:44:00
دانلود مقاله رده بندی مهندسی توده سنگ ضعیف و خرد شده بخش شرقی خط 2 متروی تبریز - 1399-09-27 01:39:00
دانلود مقاله بررسی بررسی فناورفناوری عملیات حرارتی به منظور پالایش پایدار خاک های آلوده به هیدروکربن - 1399-09-27 01:32:00
دانلود مقاله اثر نانوسیلیس بر رفتار مقاومتی خاک ماسه ای فیروزکوه تحت آزمایش های سه محوری استاتیکی - 1399-09-27 01:25:00
دانلود مقاله تعیین ضریب عکس العمل بستر در پی های سنگی درزدار با استفاده از روش اجزاء محدود - 1399-09-27 01:20:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی چسبناکی و خطر انسداد سنگ ها و خاک های رسی در حفاری های مکانیزه محدوده - 1399-09-27 01:13:00
دانلود مقاله بررسی عددی تأثیر سختی خاک بر نیروهای سینماتیکی و اینرسی شمع منفرد تحت بار دینامیکی - 1399-09-24 01:09:00
دانلود مقاله بررسی عددی عملکرد شمع های شناور در پایدارسازی شیروانی تحت شرایط لرزه ای - 1399-09-24 01:06:00
دانلود مقاله تأثیر افزودن نانوسیلیس بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک ریزدانه کرمان - 1399-09-24 01:02:00
دانلود مقاله اثر عرض پله و زاویه دیواره بر عملكرد دیوارهاي دو پله اي مسلح شده با ژئوگرید - 1399-09-24 01:58:00
دانلود مقاله کاربرد ژئوسنتتیک در پایداری سد خاکی ایوشان در حالت استاتیکی و شبه استاتیکی - 1399-09-24 01:49:00
دانلود مقاله ارزیابی ظرفیت باربری پی های نواری واقع بر ماسه محدود شده توسط سنگ بستر - 1399-09-18 01:50:00
دانلود مقاله مطالعه موردی آب بندی هسته رسی سد بیدواز اسفراین - 1399-09-18 01:47:00
دانلود مقاله بررسی توده سنگ شترکوه برای تولید بالاست راه آهن قزوین زنجان - 1399-09-18 01:42:00
دانلود مقاله بررسی مشکلات اجرای بهسازی زیستی در خاک های ریزدانه - 1399-09-18 01:39:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی رفتار سطح تماس خاک شمع در شرایط تنش نرمال ثابت و سختی نرمال ثابت تحت ب - 1399-09-18 01:34:00
دانلود مقاله تاثیر جانمایی میکروپایل بر طراحی فونداسیون های مرکب رادیه میکروپایل مستقر برخاک های ماس - 1399-09-18 01:28:00
دانلود مقاله توسعه مدل چندمتغیره برای پیش بینی عملکرد TBM براساس خصوصیات توده سنگ و شاخص شکنندگی - 1399-09-18 01:22:00
دانلود مقاله بررسی و مقایسه مقاومت خاک رس کائولینیت تثبیت شده با سیمان و غبار کوره سیمان - 1399-09-18 01:17:00
دانلود مقاله مروری بر روش های کاهش خطرات ناشی از گسلش بر سازه های سطحی و زیر سطحی - 1399-09-18 01:13:00
دانلود مقاله شناسایی ژئوتکنیک زیست محیطی جریان واکنشی آب اسید در خاک آلوده شده توسط اسید HCL (مطالعه - 1399-09-18 01:07:00
دانلود مقاله بهسازی مقاومت برشی خاک نمکی با استفاده از شیشه پسماند حاصل از زباله های شهری - 1399-09-14 03:10:00
دانلود مقاله مدلسازی عددی احتمالاتی نشست ناشی از روانگرایی در زمین های آزاد - 1399-09-14 03:07:00
دانلود مقاله تاثیر تغییرات دما و نوع خاک بر روی رفتار خاک بنتونیت سدیم دار و کلسیم دار تحت آزمایش سه - 1399-09-14 03:03:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری پیدایره ای واقع بر خاک ماسه ای مسلح شده با ژئوسل در مقیاس - 1399-09-14 02:59:00
دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی و ارایه یک رابطه مقدماتی برای انحلال سنگ های ژیپس و انیدریت - 1399-09-14 02:50:00
دانلود مقاله مطالعه تجربی و تحلیلی مصالح خود تراکم در حالت ایده آل - 1399-09-12 01:48:00
دانلود مقاله بررسی آرایش چیدمان شمع ها در مدلسازی و آنالیز سه بعدی سیستم فونداسیون شمع بررسی آرایش چ - 1399-09-12 01:41:00
دانلود مقاله تحلیل پایداری دیواره معادن روباز با استفاده از روش واکاوی سلسله مراتبی (AHP) مطالعه مور - 1399-09-12 01:36:00
دانلود مقاله امکان سنجی کاربرد ترکیب سیمان وآهک برای اصلاح رفتار خاک متورم شونده اسمکتیت - 1399-09-12 01:31:00
دانلود مقاله تعیین معیارهای جانمایی گمانه های ژئوتکنیک در معادن روباز مطالعه موردی معدن مس ایجو کرم - 1399-09-12 01:26:00
دانلود مقاله بهگزینی محور سد بختیاری با تحلیل سه بعدی ساختگاه و بکارگیری روشهای تصمیمگیری چند معیاره - 1399-09-11 01:51:00
دانلود مقاله بررسی پتانسیل رمبندگی خاک در مزرعه کلانتر میبد - 1399-09-11 01:44:00
دانلود مقاله بررسی ریزساختاری تاثیر آب شور موجود در ساخت دوغاب بر رفتار مکانیکی و فیزیکی نمونه های ر - 1399-09-11 01:40:00
دانلود مقاله تاثیر بررسی پارامترهای طرح اختلاط برمشخصات مکانیکی نمونه های خاک سیمان در شرایط محیطی د - 1399-09-11 01:33:00
دانلود مقاله بررسی عوامل موثر بر نفوذپذیری پوشش های رسی ژئوسینتتیکی (GCLs) - 1399-09-11 01:23:00
دانلود مقاله اثرات رفتار غیرخطی مصالح خاکی بر روی پاسخ لرزه ای دره های آبرفتی - 1399-09-10 01:51:00
دانلود مقاله بررسی فاکتورهای شکست مختلف در اندازه گیری میزان شکست مصالح دانه ای به روش آزمایشگاهی و - 1399-09-10 01:45:00
دانلود مقاله بررسی پارامترهای خاک رس تثبیت شده با سیمان تیپ 2 و سیمان مرکب - 1399-09-10 01:40:00
دانلود مقاله بررسی مقاومت فشاری تک محوری خاکهای لس تثبیت شده با سیمان (مطالعه موردی خاک لس استان گرگ - 1399-09-10 01:33:00
دانلود مقاله آب بندی فضاهای زیرزمینی بروش تزریق - 1399-09-10 01:16:00
دانلود مقاله ارزیابی وضعیت زیرسطحی خط ریلی مترو پس از بهسازی با استفاده از روش رادار نفوذی زمین - 1399-09-09 01:00:00
دانلود مقاله تحلیل عددی و کنترل پایداری سد خاکی بیدواز در طول ساخت وآبگیری - 1399-09-09 01:56:00
دانلود مقاله مقاومت برشی خاک ریزدانه مسلح شده با پسماند جامد مدفون تجزیه نشده شهرستان فسا با دستگاه - 1399-09-09 01:51:00
دانلود مقاله شبیه سازی ژئوگرید در زیرسازی مسیر راه آهن بافق یزد - 1399-09-09 01:43:00
دانلود مقاله تثبیت خاک رس CL با افزودن نانو کربنات کلسیم - 1399-09-09 01:36:00
دانلود مقاله کاهش ارتعاشات ناشی از شمع کوبی های جدید بر شمع های موجود با استفاده از حائل های موج ژئو - 1399-09-08 02:01:00
دانلود مقاله بررسی اثر بهسازی خاک به کمک خرده لاستیک با ابعاد مختلف بر رفتار برشی مخلوط - 1399-09-08 01:51:00
دانلود مقاله ارزیابی پارمترهای دینامیکی ماسه فیروزکوه با استفاده از نتایج آزمایش ستون تشدید - 1399-09-08 01:45:00
دانلود مقاله ارزیابی عملکرد مدل رفتاری کرنش سخت شوندگی نرم شوندگی در مدلسازی سدهای سنگریز و مقایسه آ - 1399-09-08 01:37:00
دانلود مقاله بررسی نشست فروریزشی پوسته سد مسجدسلیمان بر اثر بارش باران - 1399-09-08 01:28:00
دانلود مقاله تاثیر اندازه دانه ها بر مدول برشی و نسبت میرایی مخلوط های دانه ای یکنواخت در کرنش های ک - 1399-09-06 01:48:00
دانلود مقاله مدلسازی آزمایشگاهی بزرگ مقیاس فرورفت مصالح درشت دانه در بستر رسی نرم - 1399-09-06 01:44:00
دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی بافت نمونه رسی در رفتار خزشی مخلوط ماسه بنتونیت غیراشباع - 1399-09-06 01:41:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر غلظت نمک های موجود در آب حفره ای بر فرایند تثبیت خاک رسی کائولینیت با آهک - 1399-09-06 01:38:00
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی کاهش فرسایش پذیری خاک های رسی با کاربرد مصالح افزودنی - 1399-09-06 01:31:00
دانلود مقاله بررسی اثر خرده شیشه های بازیافتی در ظرفیت باربری خاک های ماسه ای بادی - 1399-09-01 23:48:00
دانلود مقاله بهبود مشخصات مکانیکی و فیزیکی خاک رس با استفاده از الیاف بازالت - 1399-09-01 23:44:00
دانلود مقاله کاربرد شمع بتنی مسلح در کاهش گسترش جانبی ناشی از روانگرایی - 1399-09-01 23:41:00
دانلود مقاله تاثیر تعداد و آرایش بهینه مسلح کننده ژئوتکستایل در پایداری شیروانی های خاکی - 1399-09-01 23:37:00
دانلود مقاله اثر لای غیرخمیری بر رفتار ماسه لای دار در آزمایش برش ساده - 1399-09-01 23:32:00
دانلود مقاله تأثیر سیکل های یخبندان و ذوب بر رفتار ژئوتکنیک زیست محیطی بنتونیت کلسیمی آلوده شده با ا - 1399-08-30 02:30:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر حرارت بر مقاومت فشاری و وارفتگی مارن جنوب ایران - 1399-08-30 02:24:00
دانلود مقاله بررسی مطالعات صورت گرفته بر روی ماسه کربناته سواحل شمالی خلیج فارس - 1399-08-30 02:18:00
دانلود مقاله مروری بر انواع آزمایش های المانی بررسی رفتار روانگرایی خاک ها - 1399-08-30 02:13:00
دانلود مقاله تسلیح سطحی بستر های رسی نرم به وسیله ژئوتکستایل جهت احداث خاکریز - 1399-08-30 02:04:00
دانلود مقاله پیشنهاد یک مدل رفتاری نوین برای شبیه سازی رفتار ناهمسان خاک های دانه ای - 1399-08-28 02:10:00
دانلود مقاله بررسي اثرات اندرکنشي شمع های مجاور در گروه تحت گسترش جانبي ناشي از روانگرايي با استفاده - 1399-08-28 02:03:00
دانلود مقاله ارزیابی ژئوتکنیکی مکان های دفن پسماند شهر رشت با استفاده از منطق بولین و تحلیل سلسله مر - 1399-08-28 01:59:00
دانلود مقاله طراحی و ساخت دستگاه مدلسازی فیزیکی به منظور انجام مطالعات ژئوتکنیکی - 1399-08-28 01:54:00
دانلود مقاله بررسی فرار آب از پی و تکیه گاه های سد سرمشک با بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکن - 1399-08-28 01:45:00
دانلود مقاله نقش رمبندگی خاک در توسعه شکاف های بزرگ دشت جیرفت - 1399-08-27 01:02:00
دانلود مقاله مدل سازی عددی تاثیر عمق نصب زهکش های قائم بر فرآیند تحکیم خاک نرم مطالعه موردی - 1399-08-26 23:58:00
دانلود مقاله تحلیل ظرفیت باربری پیچشی گروه شمع های مایل تحت بارهای جانبی برون محور - 1399-08-26 23:55:00
دانلود مقاله مقاومت برشی خاک رس الیاف دار مسلح به ژئوسنتتیک - 1399-08-26 23:50:00
دانلود مقاله تاثیر امتداد و جهت شیب کانسار بر مقدار خرج ویژه انفجاری مطالعه موردی معدن زیرزمینی سرب - 1399-08-26 23:45:00
دانلود مقاله تحلیل سازواری مرز بالا با استفاده از روش بدون شبکه در خاک های چسبنده - 1399-08-25 01:51:00
دانلود مقاله بررسی افزودن سیلیس در ابعاد میکرو و نانو بر پتانسیل فروریزش خاک - 1399-08-25 01:48:00
دانلود مقاله اثر تأخیر در تراکم بر ویژگی های رس تثبیت شده با پسماند کاربید کلسیم - 1399-08-25 01:43:00
دانلود مقاله بررسی تاثیر تحریک زیستی با استفاده از ملاس نیشکر بر مقاومت برشی خاک ماسه ای - 1399-08-25 01:34:00
دانلود مقاله طراحی و ساخت دستگاه بارگذاری مایل بروی پی سطحی با زاویه انحراف ثابت و متغیر - 1399-08-25 01:30:00
دانلود مقاله تحلیل و مقایسه اثرات پارامترهای مختلف در بارهای سیکلی بر ظرفیت باربری گروه شمع - 1399-08-25 01:26:00
دانلود مقاله مطالعه ی عددی پی های سطحی مسلح شده با ژئوسل تحت بارگذاری دینامیکی قائم - 1399-08-25 01:21:00
دانلود مقاله مدلسازی عددی شمع های پیچشی تحت بار محوری - 1399-08-25 01:17:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر گسیختگی دانه های ماسه تثبیت شده با سیمان و ضایعات زغال سنگ در اثر تراکم - 1399-08-25 01:13:00
دانلود مقاله بررسی تأثیر استفاده از اشکال مختلف قرارگیری ژئوتکستایل های نرم بر مشخصات